Wanneer Testament

  • 5 juli 2023

In dit artikel

Inleiding

Het opstellen van een testament is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat jouw bezittingen en nalatenschap volgens jouw wensen worden verdeeld na je overlijden. Of je nu grote vermogens hebt of bescheiden bezittingen, het opstellen van een testament biedt gemoedsrust en controle over de toekomst van jouw nalatenschap.

Waarom is een testament nodig?

Het opstellen van een testament is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat jouw wensen en voorkeuren met betrekking tot de verdeling van jouw bezittingen worden gerespecteerd na jouw overlijden. Zonder een testament wordt jouw nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke regels, wat niet altijd overeenkomt met wat jij zou willen.

Met een testament bepaal je zelf hoe je nalatenschap afgehandeld wordt. Hiermee voorkom je onvoorziene kosten of vervelende situaties voor uw nabestaanden. Je kunt onder andere vastleggen:

  • Wie je erfgenamen zijn
  • Wat je ze wilt nalaten
  • Wie de zorg voor jouw minderjarige kinderen op zich neemt
  • Dat je minder erfbelasting betaalt
  • Dat je minder eigen bijdrage in de zorg betaalt
  • Wie jouw executeur is
  • Wat jouw wensen zijn voor de uitvaart
  • Wat jouw overige wensen zijn

In je testament kun je vele specifieke clausules laten opnemen, die verder gaan dan alleen de verdeling van bezittingen. Indien je één of meerdere onderstaande mogelijkheden belangrijk vindt om vast te leggen, is het voor jouw noodzakelijk om een testament op te stellen:

 

Opvullegaat

Het opvullegaat is een clausule die je kunt toepassen in je testament waarmee erfbelasting bij het eerste overlijden kan worden bespaard. Het zorgt ervoor dat je bij het eerste overlijden kunt afwijken van de wettelijke verdeling. De langstlevende krijgt de mogelijkheid om de erfdelen bij het eerste overlijden zelf te bepalen.

 

Privéclausule

Toepassing van de privé clausule zorgt ervoor dat je partners van je erfgenamen kunt uitsluiten van jouw erfenis. Je kunt hierbij kiezen voor een zachte en een harde uitsluiting met tweetrap. De zachte uitsluiting zorgt ervoor dat wanneer jouw erfgenaam komt te overlijden, de partner wél aanspraak heeft op de erfenis. Wanneer er sprake is van een echtscheiding, heeft de partner dit niet. In geval van de harde uitsluiting met tweetrap heeft de partner van jouw erfgenaam bij zowel echtscheiding als overlijden van jouw erfgenaam geen recht op de erfenis.

 

Opeismomenten

Wanneer je overlijdt en je laat een partner en kinderen achter, krijgen de kinderen volgens het wettelijk erfrecht een niet-opeisbare vordering op de partner. Mocht de langstlevende gaan hertrouwen of in een zorginstelling terecht komen, kunnen de kinderen hun vordering opeisen. In het geval van zorg waarbij een eigen bijdrage betaald moet worden, kan dit voordelig zijn. De eigen bijdrage voor de zorg wordt namelijk berekend op basis van de hoogte van het vermogen en het inkomen. Indien de kinderen de mogelijkheid krijgen om hun kindsdeel eerder op te eisen kan het vermogen van de langstlevende aanzienlijk worden verlaagd. Dit kan ervoor zorgen dat de eigen bijdrage lager is.

 

Combinatieregel

De combinatieregel geeft de langstlevende de mogelijkheid om de woning bij het eerste overlijden alvast te vererven aan de kinderen. Zij krijgen dan het zogeheten ‘bloot eigendom’. Door het huis na het eerste overlijden al na te laten aan de kinderen, wordt het vermogen van de langstlevende omlaag gebracht. Dit kan voordelig zijn wanneer er zorg nodig is en er een eigen bijdrage moet worden betaald. Deze eigen bijdrage wordt berekend op basis van de hoogte van het vermogen en het inkomen. Door gebruik te maken van de combinatieregel kan de eigen bijdrage in de zorg dus minder worden. Een nadeel van de combinatieregel is dat er bij het vererven van de woning wel meteen erfbelasting moet worden betaald. Er moeten dus genoeg liquide middelen beschikbaar zijn. Daarnaast moet de keuze om al dan niet gebruik te maken van de combinatieregel binnen 3 maanden na het eerste overlijden worden gemaakt.

 

Voogdij

Indien je kinderen minderjarig zijn is het verstandig om een voogd aan te stellen in je testament. Mocht de situatie voorkomen dat je als ouders beide komt te overlijden, dan volgt uit de wet dat de rechter beoordeelt wie de geschikte persoon is om de zorg van je minderjarige kind(eren) over te nemen. Door middel van een testament kun je zelf beslissen wie je graag als voogd wilt opnemen. Daarnaast kun je ook een reserve-voogd aanstellen indien de eerste voogd de taak niet meer kan of wilt uitvoeren.

 

Bewind kinderen

Bewind in een testament verwijst naar de situatie waarin een bepaald vermogen of eigendom wordt beheerd door een bewindvoerder namens de begunstigde. Bewind wordt opgenomen wanneer de erflater bezorgd is over de capaciteit van de begunstigde om het vermogen zelf te beheren, bijvoorbeeld bij minderjarige erfgenamen of personen met beperkte financiële vaardigheden. Het opnemen van bewind is belangrijk omdat het zorgt voor het behoud en verantwoord beheer van het vermogen, terwijl het de belangen van de begunstigde beschermt.

 

Legaat aan kleinkinderen

Door middel van het opnemen van een kleinkindlegaat in je testament kun je een bedrag nalaten aan je kleinkinderen. Kleinkinderen hebben eenzelfde vrijstelling voor de erfbelasting als kinderen. Door gebruik te maken van deze vrijstelling wordt de eventuele verschuldigde erfbelasting verlaagd. In je testament kun je zelf kiezen hoe hoog dit kleinkindlegaat mag zijn. Je kunt hierbij kiezen voor een bedrag of percentage uit de nalatenschap. Daarnaast kun je ook aangeven of dit legaat uit de gehele nalatenschap moet komen of uit het deel van de nalatenschap van de ouder van het kleinkind.

 

Legaat aan derden

Door middel van het opnemen van een legaat aan derden in je testament kun je bedragen nalaten aan specifieke personen en/of goede doelen. Door een legaat in uw testament op te nemen kun je er zeker van zijn dat het geldbedrag of de goederen ook daadwerkelijk bij de specifieke personen en/of goede doelen terecht komen. Op deze manier staan al je wensen duidelijk op papier.

 

Rampenclausule

Met het opnemen van de rampenclausule in je testament kun je ervoor zorgen dat wanneer je samen met je gezin tegelijkertijd komt te overlijden, de erfenis evenredig wordt verdeeld over de beide families. Ook kun je ervoor kiezen om de erfenis aan bijvoorbeeld een bepaald persoon of een goed doel na te laten. Indien je de rampenclausule niet opneemt, kan het voorkomen dat de gehele nalatenschap uiteindelijk bij één familie terecht komt, terwijl dit misschien niet je wens was.

 

30-dagenregel

Toepassing van de 30-dagenregel zorgt ervoor dat wanneer erfgenamen binnen 30 dagen van elkaar komen te overlijden, niet meerdere malen erfbelasting verschuldigd is.

 

Executeur

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van je erfenis. Hij of zij regelt zaken zoals het betalen van schulden, verdelen van bezittingen en informeren van erfgenamen. De executeur zorgt er daarnaast voor dat je persoonlijke wensen ook echt worden uitgevoerd. Je krijgt de mogelijkheid om de executeur een vergoeding te geven voor de werkzaamheden die gepaard gaan met de afwikkeling van uw erfenis. Indien de eerste persoon die je hebt aangesteld als executeur de taak niet meer kan of wilt uitvoeren, dan is het belangrijk dat er ook een reserve-executeur is opgenomen in uw testament.

De voor- en nadelen van een testament

Het opstellen van een testament kan zowel voordelen als nadelen hebben. Een belangrijk voordeel is dat het opstellen van een testament je dus de mogelijkheid biedt om zelf te bepalen wat er met je bezittingen gebeurt na je overlijden. Dit geeft je de controle over je nalatenschap en stelt je in staat om specifieke instructies te geven over de verdeling van je eigendommen, zoals geld, onroerend goed, waardevolle spullen en zelfs zorg voor minderjarige kinderen. Een testament kan ook nuttig zijn om erfbelasting te optimaliseren en erfgenamen te beschermen tegen eventuele schulden.

Aan de andere kant zijn er ook nadelen verbonden aan het opstellen van een testament. Een testament is een juridisch document en het opstellen ervan kan complex zijn. Het vereist de hulp van een notaris, wat kosten met zich mee kan brengen. Bovendien moet een testament regelmatig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het nog steeds overeenkomt met je wensen en omstandigheden.

Wat gebeurt er zonder testament?

Als je geen testament hebt opgesteld, wordt jouw nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke regels van erfopvolging. Dit kan leiden tot verschillende gevolgen en situaties die mogelijk niet overeenkomen met jouw persoonlijke wensen. Hieronder vind je een uitleg over de gevolgen van het ontbreken van een testament:

 

Rol van de wettelijke erfgenamen:

Zonder testament worden jouw bezittingen verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. De volgorde van erfopvolging wordt bepaald door de wet en kan variëren afhankelijk van jouw familiale situatie. Meestal zijn de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen de eerste erfgenamen. Als er geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen zijn, komen ouders, broers en zussen, en andere bloedverwanten in aanmerking.

 

Verdeling volgens de wet:

De verdeling van de nalatenschap volgens de wet kan anders zijn dan wat jij zou willen. Het kan zijn dat bepaalde personen of instanties aanspraak maken op jouw bezittingen waar jij dat wellicht anders zou hebben gewild. Dit kan leiden tot ongewenste situaties en mogelijke conflicten tussen erfgenamen.

 

Geen mogelijkheid tot maatwerk:

Zonder een testament heb je geen mogelijkheid om specifieke bepalingen op te nemen of maatwerk te leveren. Dit betekent dat jouw persoonlijke wensen met betrekking tot de verdeling van bezittingen, voogdijregelingen of andere voorwaarden niet worden gerespecteerd. Een testament biedt de flexibiliteit en vrijheid om jouw nalatenschap op maat te regelen.

 

Het ontbreken van een testament kan leiden tot onzekerheid, ongewenste verdeling van bezittingen en het niet naleven van jouw persoonlijke wensen. Om ervoor te zorgen dat jouw nalatenschap wordt verdeeld volgens jouw voorkeuren, is het opstellen van een testament van dus groot belang.

Eenvoudig een testament opstellen via Thuisnotaris

Wil je ervoor zorgen dat jouw nalatenschap volgens jouw wensen wordt verdeeld en wil je de controle behouden over de verdeling van jouw bezittingen? Kies dan voor Thuisnotaris, dé specialist op het gebied van online testament- en levenstestament. Met Thuisnotaris kun je op een eenvoudige en betrouwbare manier jouw eigen testament samenstellen.

Op de website van Thuisnotaris vind je drie verschillende opties om jouw testament op maat samen te stellen. Het ontdek pakket geeft je de mogelijkheid om je te oriënteren en te verkennen wat de beste optie voor jou is. Met het doe-het-zelf pakket kun je zelfstandig aan de slag gaan met het opstellen van jouw testament. Het laat je helpen pakket biedt de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een ervaren erfrechtspecialist. Bezoek nu onze website en ontdek welke optie het beste bij jou past!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Ons team staat klaar om jouw vragen te beantwoorden en je verder te helpen. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@thuisnotaris.nl. Wij streven ernaar om je snel en adequaat te assisteren.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest