Waarom een samenlevingscontract

 • 9 oktober 2023

In dit artikel

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een juridisch document dat wordt opgesteld door ongehuwde partners die ervoor hebben gekozen om samen te wonen en hun leven met elkaar te delen. Hoewel veel mensen zich vaak richten op huwelijkscontracten, kan het opstellen van een samenlevingscontract een verstandige en belangrijke stap zijn voor stellen die niet willen trouwen, maar wel hun rechten en belangen willen beschermen. Het biedt een basis voor het regelen van verschillende aspecten van hun gezamenlijk leven, waaronder bezittingen, financiën, en verantwoordelijkheden.

In een samenlevingsovereenkomst, ook wel samenlevingscontract genoemd, leg je vast welke spullen van jullie samen zijn en welke niet. Dit geldt ook voor schulden, zoals een studieschuld, of belangrijke bezittingen, zoals een sieraad van een dierbare. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan wanneer je uit elkaar gaat. Daarnaast kun je afspraken maken over de financiën. Wie betaalt bijvoorbeeld de energierekening of de boodschappen? Je kunt afstemmen wie wat betaalt, hoeveel en hoe dit wordt betaald, door middel van een gezamenlijke rekening, bijvoorbeeld. Wanneer je samen een huis koopt en ook allebei eigenaar bent van het huis, dan ben je meestal beiden aansprakelijk voor de hypotheekschuld. In een samenlevingscontract kun je vastleggen wie welk deel van de koopsom betaalt. Ook kun je aangeven hoe je de kosten voor de aflossing van de hypotheek verdeelt.

Hoe is het wettelijk geregeld voor samenwoners?

Wanneer je gaat samenwonen hebben jij en je partner één woonadres en hoogstwaarschijnlijk één (gezamenlijke) bankrekening. Toch heeft de wet niets geregeld voor samenwoners. Dit kan in sommige gevallen leiden tot nare situaties. Je kunt dit voorkomen door samen afspraken te maken en deze vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst. Leg je niets vast als je gaat samenwonen, dan gelden er geen rechten en plichten naar elkaar. Wat van jouw is, blijft van jouw en andersom. Maar wat gebeurt er met je gezamenlijke spullen wanneer je bijvoorbeeld uit elkaar gaat of als één van beiden overlijdt? Zonder samenlevingsovereenkomst ben je niet voor alle belastingen fiscale partners, waardoor je bij een overlijden meer erfbelasting betaalt. Ook wanneer je aanspraak wilt maken op een partnerpensioen, zal je pensioenfonds vragen om een officieel bewijs van uw relatie.

Voor wie een samenlevingscontract geschikt?

1) Ongehuwde stellen: Als ongehuwd stel dat samenwoont, kan het opstellen van een samenlevingscontract van groot belang zijn. Hoewel het ontbreken van een formele huwelijksverbintenis veel vrijheid en flexibiliteit biedt, kan het ook leiden tot onzekerheden en juridische kwetsbaarheden. Een samenlevingscontract biedt specifieke voordelen en juridische zekerheid voor deze stellen.

2) Ongehuwde partners met kinderen: Voor ongehuwde stellen die samenwonen en kinderen hebben of van plan zijn kinderen te krijgen, is het opstellen van een samenlevingscontract van uiterst belang. Het biedt niet alleen juridische bescherming voor de ouders, maar ook voor de belangen van de kinderen.

3) Gescheiden partners: Voor stellen die na een eerdere scheiding opnieuw de stap zetten om samen te gaan wonen, kan het opstellen van een samenlevingscontract van cruciaal belang zijn. Gezien hun eerdere ervaringen begrijpen ze als geen ander het belang van duidelijkheid en juridische bescherming bij het samenwonen zonder huwelijk.

Een samenlevingscontract biedt waardevolle voordelen voor diverse groepen mensen die zonder huwelijk samenwonen.

 • Ongehuwde stellen: duidelijke afspraken en bescherming van bezittingen en financiën.
 • Ongehuwde partners met kinderen: zorg voor de kinderen en voorkomen van geschillen.
 • Gescheiden partners: voorkomen van herhaling en bescherming van kinderen en erfrechtelijke zaken.

Waarom een samenlevingscontract opstellen?

Er zijn verschillende redenen/voordelen om een samenlevingscontract op te stellen:

 • Regelen van eigendom, financiën, gezamenlijke bezittingen en schulden
  • Een samenlevingscontract biedt een formele basis voor het vastleggen van eigendomsrechten en financiële verantwoordelijkheden van beide partners
  • Het geeft duidelijkheid over wie welke bezittingen en schulden bezit binnen de relatie
 • Verdeling van eigendommen bij een scheiding
  • In geval van een scheiding regelt het contract hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden worden verdeeld. Dit voorkomt onenigheid en juridische geschillen over eigendomsrechten.
 • Afspraken over inkomsten, uitgaven en gezamenlijke kosten
  • Het samenlevingscontract bevat afspraken over de financiën van beide partners, zoals het verdelen van inkomsten en gezamenlijke kosten. Dit helpt financiële duidelijkheid te scheppen en voorkomt financiële conflicten.
 • Rechten van kinderen (indien van toepassing)
  • Als het stel kinderen heeft, biedt een samenlevingscontract de mogelijkheid om regelingen te treffen met betrekking tot bijv. financiële ondersteuning van de kinderen. Dit geeft de kinderen en de ouders stabiliteit en juridische bescherming.

Een samenlevingscontract biedt dus een belangrijk juridisch kader voor stellen die ervoor kiezen om samen te wonen zonder te trouwen. Het regelt niet alleen de financiële aspecten van de relatie, maar biedt ook bescherming en erkenning in noodsituaties en waarborgt de rechten van eventuele kinderen. Het opstellen van een samenlevingscontract kan daarmee zorgen voor meer stabiliteit en zekerheid binnen de relatie.

Wanneer een samenlevingscontract opstellen?

Het opstellen van een samenlevingscontract is een persoonlijke overweging. Hieronder zetten we een aantal situatie op een rij van waaruit vaak een samenlevingscontract wordt opgesteld:

1) Samenlevingscontract bij de start van het samenwonen

Een van de meest voorkomende momenten om een samenlevingscontract af te sluiten is bij het begin van het samenwonen. Wanneer twee mensen besluiten om samen te gaan wonen, brengt dit veranderingen met zich mee in hun leven en relatie. Het is dan ook een ideaal moment om duidelijke afspraken en regelingen vast te leggen in een samenlevingscontract. Hier zijn enkele redenen waarom stellen er vaak voor kiezen om dit te doen bij aanvang:

 • Het opstellen van een samenlevingscontract bij het starten van het samenwonen biedt beide partners duidelijkheid en zekerheid over hun rechten en plichten. Het contract kan regelingen bevatten met betrekking tot financiën, eigendom, en eventuele gezamenlijke verantwoordelijkheden, waardoor mogelijke misverstanden of geschillen in de toekomst worden voorkomen.
 • Het opstellen van een samenlevingscontract kan stellen helpen bij hun financiële planning. Het biedt een kans om zaken als gezamenlijke uitgaven, spaar- en investeringsdoelen, en mogelijke schulden te bespreken en vast te leggen.
 • Met een samenlevingscontract heb je bepaalde wettelijke rechten als je deze hebt afgesloten. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op belastingvoordelen, sociale zekerheidsuitkeringen en het recht om elkaars pensioenrechten te erven.
 • Hoewel niemand graag denkt aan het einde van een relatie, kan het afsluiten van een samenlevingscontract bij aanvang helpen bij een soepele afwikkeling als de relatie onverhoopt eindigt. Het contract bevat bepalingen voor het eerlijk verdelen van bezittingen en verantwoordelijkheden, waardoor het proces minder stressvol kan zijn.

 

2) Samenlevingscontract bij het kopen van een gezamenlijke woning

Het kopen van een gezamenlijke woning is vaak een spannende stap voor stellen die willen samenwonen. Het is echter ook een moment waarop het belangrijk is om na te denken over de juridische en financiële aspecten van het samenwonen. Een samenlevingscontract kan hierbij van grote waarde zijn. Hieronder leggen we uit waarom een samenlevingscontract relevant is bij de aankoop van een gezamenlijke woning en hoe het kan helpen bij het regelen van eigendom en financiële verantwoordelijkheden.

 • Een samenlevingscontract kan duidelijk vastleggen welk deel van de woning aan elke partner toebehoort. Dit is vooral belangrijk als de partners niet elk evenveel bijdragen aan de aankoop van de woning. Het contract kan ook bepalen hoe de eigendom wordt verdeeld in geval van een relatiebreuk.
 • Het samenlevingscontract kan de financiële verantwoordelijkheden van beide partners bij de aankoop van de woning vastleggen. Het regelt wie welke kosten draagt, zoals de hypotheeklasten, belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten.
 • Het contract kan bepalingen bevatten over wat er moet gebeuren met de woning in het geval de relatie eindigt. Het regelt hoe de verkoopopbrengst wordt verdeeld tussen beide partners en hoe de eventuele resterende hypotheekschuld wordt afgelost.
 • Als de partners van plan zijn om gezamenlijke verbeteringen aan de woning aan te brengen, kan het samenlevingscontract regelen hoe deze kosten worden verdeeld en of er toestemming nodig is van beide partijen.

3) Samenlevingscontract bij het krijgen van kinderen

Het krijgen van kinderen is een prachtige en levens veranderende gebeurtenis in het leven van een stel. Bij het starten van een gezin komen er echter ook nieuwe verantwoordelijkheden en juridische aspecten om de hoek kijken. Het is dan ook een belangrijk moment om na te denken over het afsluiten van een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract biedt namelijk waardevolle juridische bescherming en regelt essentiële zaken met betrekking tot het gezin. Hier bespreken we het belang van een samenlevingscontract bij het krijgen van kinderen en gaan we in op zaken zoals ouderlijk gezag, erfrecht en alimentatie.

 • Een samenlevingscontract kan de afspraken rondom het ouderlijk gezag duidelijk vastleggen. Hierin wordt bepaald hoe beide ouders beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Het is essentieel om de wensen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de kinderen te formaliseren, zodat er geen onzekerheid bestaat over wie welke beslissingen mag nemen.
 • Bij een samenlevingsbreuk kunnen er situaties ontstaan waarin alimentatie voor de kinderen nodig is. Een samenlevingscontract kan regelen welke ouder welk bedrag moet bijdragen aan de kosten van de opvoeding en het onderhoud van de kinderen.
 • Als de ouders besluiten uit elkaar te gaan, kan een samenlevingscontract bepalingen bevatten over de zorg- en omgangsregeling van de kinderen. Dit helpt om een gestructureerd en stabiel regime voor de kinderen te waarborgen

 

4) Samenlevingscontract bij andere levensgebeurtenissen

Naast het starten van het samenwonen, het kopen van een gezamenlijke woning en het krijgen van kinderen, zijn er nog andere belangrijke levensgebeurtenissen waarbij het afsluiten van een samenlevingscontract van groot belang kan zijn. Deze gebeurtenissen kunnen grote invloed hebben op de financiële en juridische situatie van het stel, en een samenlevingscontract kan helpen om alles goed te regelen. Hier bespreken we overwegingen voor het afsluiten van een samenlevingscontract bij andere belangrijke levensgebeurtenissen, zoals het starten van een eigen bedrijf of het aangaan van grote financiële verplichtingen.

 • Het starten van een eigen bedrijf
  • Als een van de partners een eigen bedrijf start, kan een samenlevingscontract financiële bescherming bieden aan de andere partner. Het kan duidelijk bepalen welke bezittingen en inkomsten bij het bedrijf horen en welke gezamenlijke bezittingen buiten het bedrijf blijven.
  • Bij het starten van een bedrijf kunnen er risico’s en aansprakelijkheden ontstaan. Een samenlevingscontract kan regelen hoe beide partners omgaan met de financiële en juridische gevolgen als er iets misgaat in het bedrijf.
  • Bij het ondernemen kan het pensioen vaak anders worden geregeld dan bij een reguliere baan. Een samenlevingscontract kan afspraken bevatten over de pensioenrechten van beide partners, zodat ze ook bij ondernemerschap elkaars pensioen kunnen krijgen.
 • Het aangaan van grote financiële verplichtingen
  • Bij het aangaan van grote financiële verplichtingen, zoals het lenen van geld voor een investering of het afsluiten van een hypotheek, kan een samenlevingscontract zorgen voor duidelijke afspraken over wie welke verplichtingen op zich neemt en hoe eventuele schulden worden verdeeld.
  • Als het stel gezamenlijke investeringen overweegt, bijvoorbeeld in onroerend goed of bedrijven, kan het samenlevingscontract regelen hoe deze investeringen worden beheerd en verdeeld.

Wat zijn de onderdelen van een samenlevingscontract?

 1. Inboedel: Volgens de wet spreken we van ‘inboedel’ als het gaat om huisraad, meubilering en stoffering. De inboedel is dus alles wat zich in en om een woning bevindt, maar er geen deel van uitmaakt. Denk aan stoelen, tafels en gordijnen. Een keuken of badkamer behoort dus niet tot de inboedel. In het samenlevingscontract wordt vastgelegd wat onder inboedel wordt verstaan. Zo kun je bepalen welke andere zaken je tot de inboedel wilt rekenen, ook al is het in de wettelijke zin geen inboedel.
 2. Woning: In het geval van een echtscheiding kan de rechter bij wijze van voorlopige voorziening de woning tijdelijk toekennen aan een van de partners. De rechter maakt daarbij een belangenafweging. Voor samenwonende partners kent de wet een dergelijke regeling niet. Je kunt afspreken dat je dat wel wilt. Doe je dat niet en is de woning eigendom van een van beiden of wordt deze gehuurd door een van beiden, dan heeft de andere partner geen aanspraken. Als de woning gezamenlijk eigendom is of gezamenlijk wordt gehuurd, dan heb je gelijke aanspraken. Voor goederen die gemeenschappelijk eigendom zijn kan worden bepaald dat deze na het overlijden van de ene partner zullen toekomen (“verblijven”) aan de andere partner.
 3. Pensioen: Samenwoners komen nooit automatisch in aanmerking voor het eventuele nabestaandenpensioen dat hun partner opbouwt. Wel kunnen de partners afspreken dat ze elkaar een recht toekennen op hun nabestaandenpensioen. De voorwaarden daarvoor in het betreffende pensioenreglement zijn doorslaggevend.
 4. Alimentatie: Als samenwoners uit elkaar gaan is er wettelijk geen recht op partneralimentatie. Hoewel het niet aannemelijk is, kan niet helemaal uitgesloten worden dat een rechter toch partneralimentatie zou kunnen toekennen, gelet op bijvoorbeeld de duur van het samenleven of andere bijzondere omstandigheden. Hier kan het recht op partneralimentatie uitdrukkelijk worden uitgesloten. Wordt het niet uitgesloten, dan wil dat uiteraard niet zeggen dat er wel een recht op partneralimentatie is. Wanneer er gezamenlijke kinderen zijn, kan uiteraard wel kinderalimentatie verschuldigd zijn.
 5. Social Media: Jouw online reputatie wordt steeds belangrijker. Na een vechtscheiding wordt de ruzie vaak online voortgezet. Door een sociale media clausule in je overeenkomst te laten opnemen kun je voorkomen dat bepaalde zaken na een scheiding online gedeeld worden.
 6. Onderneming: In het samenlevingscontract staat wat wordt verstaan onder inkomen. Dat is van belang in verband met de bijdrage die beide partners in de kosten van de huishouding betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Het opnemen van een clausule over een eigen bedrijf in een samenlevingscontract is van groot belang voor stellen waarvan een van beide partners een eigen bedrijf heeft of van plan is er een op te richten.

Beëindigen samenlevingsovereenkomst

Wanneer je samen besluit om uit elkaar te gaan zal de samenlevingsovereenkomst beëindigd moeten worden. Je hoeft hiervoor niet naar een notaris, tenzij je het eigendom van je huis met een akte van levering hebt geregeld. Die akte kan alleen aangepast worden door een notaris. De afspraken die gemaakt zijn in het contract, bespreek je met je partner.  Samen bepaal je wie wat meeneemt en welke schulden en bezittingen iemand behoudt. Is er een testament opgemaakt? Dan zal je deze akte moeten wijzigen of nietig (laten) verklaren. Wanneer je samen kinderen hebt, blijft de gezamenlijke zorgplicht bestaan. Bij minderjarige kinderen dien je een ouderschapsplan op te stellen. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over kinderalimentatie. Als dit samen niet lukt, bepaalt de rechter hoe dit geregeld wordt.

Voordelen samenlevingscontract

Het is belangrijk om te benadrukken dat het opstellen van een samenlevingscontract op elk moment kan plaatsvinden, ongeacht hoelang jullie al samenwonen. Het biedt een uitstekende gelegenheid om de verwachtingen en afspraken tussen beide partners vast te leggen en zorgt voor een betere juridische bescherming van jullie relatie. Het kan jullie helpen om met meer vertrouwen en gemoedsrust verder te gaan met jullie gezamenlijke toekomst. Dus, als jullie nog geen samenlevingscontract hebben, overweeg dan om deze belangrijke stap alsnog te zetten en zorg ervoor dat jullie belangen goed zijn geregeld.

Nadelen samenlevingscontract

 • Het opstellen van een samenlevingscontract brengt kosten met zich mee, aangezien het meestal door een notaris moet worden gedaan. Thuisnotaris biedt de oplossing; gemakkelijk online en voor € 275,- inclusief ondertekenen bij de notaris.
 • In vergelijking met het huwelijk biedt een samenlevingscontract een beperktere mate van bescherming en rechten voor beide partners (bijv. geen erfgenaam)
 • Sommige juridische aspecten die inherent zijn aan het huwelijk, zoals erfrecht, worden anders behandeld in een samenlevingscontract.

Waarom naast een samenlevingscontract ook een testament opstellen?

 • Met alleen een samenlevingscontract ben je nog geen erfgenaam van je partner. Hiervoor heb je een testament nodig!
 • Zonder een testament heb je geen recht op de rechtstreekse verhoogde vrijstelling (pas na 5 jaar samenwonen als je geen testament hebt, deze bouwt stapsgewijs op)
 • Met een passend testament kun je ook erfbelasting besparen bij overlijden. Als er (stief)kinderen zijn kun je een regeling opnemen (opvullegaat) waarbij je achterblijvende partner niet in de financiële problemen komt na jouw overlijden.
 • Je kunt zaken regelen als bewind, voogdij, onterven, maar ook je stiefkinderen tot erfgenaam benoemen
 • Je houdt andere personen (ouders, broers en/of zusters) buiten de deur
 • Je mag zelf kiezen wat je in je testament op wilt nemen. Het hoeft niet dezelfde inhoud te hebben als het testament van je partner

 

Waarom naast een samenlevingscontract en een testament ook een levenstestament?

 • Je kan zelf bepalen wie voor jou kan beslissen als je dan zelf niet meer kan of mag. Bijvoorbeeld door een ongeval of door ziekte
 • Je stelt in een levenstestament de gevolmachtigde (eerste, tweede en derde), medische volmacht vast, waarbij je zelf aangeeft wat hij/zij namens jou mag doen
 • Als je geen levenstestament hebt en er overkomt je iets? Dan moet je naar de naar kantonrechter. Dit geldt ook voor aankopen boven de 1500 euro.

Hoe kun je een samenlevingscontract opstellen?

Het maken van een samenlevingscontract is tegenwoordig niet moeilijk meer. Bij Thuisnotaris kun je zelf een samenlevingscontract online maken. Je beantwoord de vragen in de tool en plant zelf een 30 min gesprek in. Dit gesprek is altijd gratis. De specialist neemt in dit gesprek alle keuzes met je door en valideert of deze volledig en juist zijn. Vervolgens wordt het dossier gecontroleerd en wordt het concept samenlevingsovereenkomst beschikbaar gesteld. Nadat jullie akkoord hebben gegeven wordt het dossier doorgestuurd naar de notaris en wordt de afspraak om te ondertekenen ingepland.

Kosten samenlevingscontract

De investering van een samenlevingscontract weegt meer dan op tegen de kosten. Veel marktpartijen vragen daarom aanzienlijke bedragen om een samenlevingsovereenkomst op te stellen: Denk aan zo’n €250-€500. Bij ons kan je eenvoudig zelf je samenlevingsovereenkomst opstellen voor €275 (inclusief het ondertekenen bij de notaris). Je beantwoordt de vragen in de tool, wij controleren je input, we spreken het nog een keer met je door en we begeleiden je naar de notaris. Kortom, we bieden persoonlijke begeleiding en het beste samenlevingscontract voor een online prijs.

Samenlevingscontract opstellen bij Thuisnotaris.nl

Wij hanteren een vaste prijs per samenlevingscontract en werken niet met een vanaf prijs of lokkertjes met lage instap kosten. Je betaalt als klant een vast bedrag van 275,- per samenlevingscontract ongeacht het aantal clausules.

Wil je een samenlevingscontract vastleggen? Kies dan voor Thuisnotaris! Bij ons kun je helemaal zelf een uitgebreid en passend samenlevingscontract opstellen. Wij bieden drie verschillende opties op onze website: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket.

Bezoek nu het online samenlevingscontract van Thuisnotaris en stel jullie eigen samenlevingscontract samen! Het is heel verstandig daarnaast om ook te kiezen voor een Testament en een levenstestament. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

De voordelen van Thuisnotaris

 • Vaste lage prijs per samenlevingscontract (€ 275,- incl tekenen bij de notaris). Dus geen vanaf prijzen of lokkertjes met lage instap kosten.
 • Via Thuisnotaris kunnen er, ten opzichte van andere online dienstverleners, aanmerkelijk meer situaties. We hebben het samenlevingscontract goed geautomatiseerd.
 • Er is gratis de mogelijkheid tot livechat met een expert. Ook kun je als klant een gratis korte afspraak inplannen om een korte vraag te bespreken met onze experts.
 • Je hebt altijd een gratis persoonlijk gesprek met onze expert van 30 min. om de keuzes te bespreken en te valideren. Zo weten wij, jij en de notaris dat het goed is.
 • Wil je een langer persoonlijk gesprek hebben? Dan kunnen wij ook samen met de klant in 60 minuten een testament geheel doorspreken.
 • Je zit bij Thuisnotaris nergens aan vast en kunt altijd gratis stoppen. Ook na het 30 min gesprek. Is er toch iets fout gegaan, we herstellen het snel en zonder meerkosten.
 • We hebben landelijke dekking om de samenlevingscontracten te ondertekenen bij de notaris in de eigen regio
 • Je kunt onze tooling ook gebruiken als voorbereiding voor de gang naar je eigen notaris.

Dit zegt De Consumentenbond

(“zelf aan de slag met je testament”, geldgids, oktober 2023)

In oktober 2023 is er een artikel verschenen in de geldgids van de Consumentenbond. Thuisnotaris wordt met 3 andere online notarisdiensten vergeleken. Thuisnotaris heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor-en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige partij met een 30 minuten persoonlijk controlegesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden, ook voor bijzondere klantsituaties. Met Thuisnotaris ben je het goedkoopste uit om een testament op te stellen (€ 275,-).

Meer informatie? Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via de live chat of via de email.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest