Priveclausule

  • 21 juli 2023

In dit artikel

Inleiding

Een testament is een belangrijk juridisch document dat de verdeling van je vermogen en bezittingen regelt na je overlijden. Het opstellen van een testament stelt je in staat om je wensen en belangen te beschermen en ervoor te zorgen dat je nalatenschap op de juiste manier wordt verdeeld. Binnen een testament kunnen verschillende clausules worden opgenomen om specifieke bepalingen en voorwaarden vast te leggen.

Eén van de essentiële clausules die vaak in een testament wordt opgenomen, is de uitsluitingsclausule (ook wel: de privéclausule). Deze clausule speelt een belangrijke rol bij het beschermen van je vermogen en het waarborgen dat de erfenis binnen de familie blijft. Het begrijpen van de uitsluitingsclausule en het kennen van de redenen waarom deze clausule wordt toegepast, is van groot belang voor iedereen die bezig is met het opstellen van een testament.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de uitsluitingsclausule testament en antwoord geven op enkele veelgestelde vragen. We zullen bespreken wat de uitsluiting van de koude kant inhoudt, het verschil tussen een zachte uitsluiting en een harde uitsluiting met tweetrapsmaking, en waarom het toepassen van een uitsluitingsclausule van belang kan zijn bij het beschermen van je vermogen en het behouden van je erfenis.

Wat is uitsluiting van de koude kant?

Uitsluiting van de koude kant is een clausule die wordt opgenomen in een testament om te voorkomen dat de partner van het kind van de erflater recht heeft op de erfenis. Deze clausule is bedoeld om ervoor te zorgen dat het vermogen en de bezittingen binnen de familie blijven, zelfs als een van de partners overlijdt.

De uitsluitingsclausule beschermt de erfenis tegen mogelijke verdeling bij een echtscheiding of overlijden van de partner van het kind van de erflater. Door de clausule toe te passen, wordt de partner uitgesloten van het recht op de erfenis, wat betekent dat het geërfde vermogen niet buiten de familiekring terechtkomt.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om deze clausule toe te passen:

  • Behoud van het familievermogen: Door de uitsluitingsclausule op te nemen, kan het vermogen binnen de familie blijven, zelfs als er sprake is van een echtscheiding of het overlijden van de partner van het kind van de erflater. Dit zorgt ervoor dat de erfenis binnen de familiekring blijft en niet naar buiten wordt gebracht.
  • Bescherming tegen eventuele financiële problemen van de partner: Door de partner uit te sluiten van de erfenis, wordt het vermogen beschermd tegen mogelijke schuldeisers of financiële problemen waar de partner mee te maken kan krijgen. Op deze manier wordt voorkomen dat het geërfde vermogen wordt aangetast door externe omstandigheden.
  • Zekerheid voor toekomstige generaties: Met de uitsluitingsclausule kan de erfenis worden behouden voor toekomstige generaties binnen de familie. Door ervoor te zorgen dat de partner van het kind van de erflater geen recht heeft op de erfenis, wordt het vermogen veiliggesteld voor de volgende generaties.

Het opnemen van een uitsluitingsclausule in een testament is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en voorkeuren van de erflater.

Het verschil tussen een zachte uitsluiting en een harde uitsluiting met tweetrap

De uitsluitingsclausule kan worden geformuleerd als een zachte uitsluiting of een harde uitsluiting met tweetrap. Het verschil tussen deze twee vormen van uitsluiting heeft betrekking op de rechten en bescherming van de partner van het kind van de erflater.

 

Definitie van een zachte uitsluiting:

Een zachte uitsluiting houdt in dat de partner van het kind van de erflater nog steeds recht kan hebben op een erfdeel, maar dat dit erfdeel beschermd is tegen echtscheidingen en schuldeisers. Met andere woorden, het geërfde vermogen wordt niet meegenomen in de gemeenschap van goederen bij een echtscheiding en blijft buiten het bereik van eventuele schuldeisers van de partner. Deze vorm van uitsluiting kan gunstig zijn in situaties waarin de erflater wil dat de partner een zekere mate van financiële zekerheid heeft, maar tegelijkertijd het vermogen wil beschermen tegen eventuele toekomstige risico’s of onvoorziene omstandigheden.

 

Definitie van een harde uitsluiting met tweetrap:

Een harde uitsluiting met tweetrap impliceert dat de partner van het kind van de erflater volledig wordt uitgesloten van het recht op de erfenis, ongeacht de omstandigheden. Dit betekent dat de partner geen enkel aandeel krijgt, zelfs niet bij echtscheiding of andere situaties. Een harde uitsluiting met tweetrap wordt vaak toegepast wanneer de erflater absoluut wil voorkomen dat de partner toegang krijgt tot het vermogen, bijvoorbeeld vanwege slechte relaties, financiële onzekerheid of het beschermen van het erfgoed voor toekomstige generaties. Het is hierbij wel belangrijk om te weten dat de harde uitsluiting met tweetrap extra kosten en administratie met zich mee kan brengen.

Conclusie

In dit artikel hebben we de uitsluitingsclausule/privéclausule in een testament besproken, een belangrijke bepaling die helpt bij het beschermen van vermogen en het behouden van de erfenis binnen de familie.

Het opstellen van een testament en het opnemen van de juiste clausules is een belangrijke stap om je vermogen te beschermen en ervoor te zorgen dat je nalatenschap op de gewenste manier wordt verdeeld. Je kunt in dit artikel “koude kant onterven” precies lezen hoe dit werkt

 

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €245

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €245
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest