Rampenclausule

  • 21 juli 2023

In dit artikel

Rampenclausule: uitleg filmpje

 

 

Inleiding

In dit artikel gaan we dieper in op een belangrijke clausule in je testament: de rampenclausule. Het opstellen van een testament is essentieel om ervoor te zorgen dat je nalatenschap op de gewenste manier wordt verdeeld na je overlijden. Een rampenclausule is een specifieke bepaling in een testament die van kracht wordt in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals het gelijktijdig of binnen een korte periode overlijden van erfgenamen.

Het doel van dit artikel is om je een beter begrip te geven van wat een rampenclausule precies inhoudt, de voordelen die het biedt en hoe de erfenis wordt verdeeld na toepassing van deze clausule.

Wat is een rampenclausule in een testament?

Een rampenclausule is een specifieke bepaling die wordt opgenomen in een testament om de verdeling van een erfenis te regelen in geval van onvoorziene omstandigheden. Het is bedoeld om te voorkomen dat de erfenis onbedoeld wordt verdeeld of verloren gaat als gevolg van bijvoorbeeld een gezamenlijk overlijden van erfgenamen in een ramp, ongeluk of natuurlijke calamiteit.

Het doel van een rampenclausule is om de erflater (de persoon die het testament opstelt) controle te geven over wat er gebeurt met zijn of haar nalatenschap, zelfs als de voorziene erfgenamen niet in staat zijn om de erfenis te ontvangen. Het zorgt voor een alternatieve verdeling van de erfenis, waarbij andere begunstigden worden aangewezen als de oorspronkelijke erfgenamen gelijktijdig of binnen een korte periode overlijden.

Belangrijkste kenmerken en elementen van een rampenclausule:

  • Gelijktijdig of kort op elkaar volgend overlijden: Een rampenclausule wordt geactiveerd wanneer de erfgenamen binnen een bepaalde periode van elkaar overlijden. Deze periode kan variëren, maar typisch wordt een termijn van enkele dagen tot enkele maanden gehanteerd.
  • Aanwijzen van alternatieve erfgenamen: De rampenclausule bepaalt wie de alternatieve erfgenamen zijn als de oorspronkelijke erfgenamen gelijktijdig of binnen de gestelde periode komen te overlijden. Deze alternatieve erfgenamen kunnen familieleden, vrienden, goede doelen of andere begunstigden zijn, afhankelijk van de wensen van de erflater.
  • Flexibiliteit en maatwerk: Een rampenclausule kan op maat worden gemaakt om aan de specifieke wensen en omstandigheden van de erflater te voldoen. Dit omvat het opstellen van gedetailleerde instructies over hoe de erfenis moet worden verdeeld onder de alternatieve erfgenamen, evenals het bepalen van eventuele uitzonderingen, voorwaarden of beperkingen.

Voordelen van het toepassen van de rampenclausule

Een rampenclausule in een testament biedt verschillende voordelen voor de erflater en de nalatenschap. Hieronder worden de belangrijkste voordelen besproken:

  • De rampenclausule biedt bescherming tegen onvoorziene omstandigheden, zoals het gelijktijdig of binnen een korte periode overlijden van erfgenamen.
  • De rampenclausule voorkomt dat de erfenis onbedoeld wordt verdeeld onder de erfgenamen van de erfgenamen, waardoor de wensen van de erflater kunnen worden gehandhaafd.
  • De erflater kan alternatieve erfgenamen aanwijzen en specifieke voorwaarden opstellen voor de verdeling van de nalatenschap.

 

Hoe wordt de erfenis verdeeld na toepassing van de rampenclausule?

Na de toepassing van een rampenclausule in een testament zijn er verschillende scenario’s mogelijk voor de verdeling van de erfenis. Hieronder worden de meest voorkomende scenario’s besproken:

 

Scenario 1: Erfgenamen overleven de erflater

Wanneer de erfgenamen langer leven dan de erflater, treedt de rampenclausule niet in werking. In dit geval wordt de erfenis verdeeld volgens de bepalingen en instructies van het testament. De standaard verdeling zoals opgenomen in het testament blijft van kracht, waarbij de erfgenamen de toegewezen goederen, geldbedragen of eigendommen ontvangen.

 

Scenario 2: Erfgenamen komen gelijktijdig te overlijden

Als de erfgenamen gelijktijdig overlijden, wordt de rampenclausule geactiveerd. De rampenclausule voorziet in de aanwijzing van alternatieve erfgenamen die in de plaats treden van de oorspronkelijke erfgenamen. Deze alternatieve erfgenamen worden dan begunstigd volgens de instructies en verdeling zoals opgenomen in het testament.

Het testament kan specifieke bepalingen bevatten voor het geval de erfgenamen gelijktijdig overlijden, zoals het benoemen van secundaire erfgenamen of het toewijzen van de erfenis aan specifieke personen, organisaties of goede doelen. Ook kan worden opgenomen dat bij gelijktijdig overlijden van alle erfgenamen, de nalatenschap evenredig wordt verdeeld over beide families. Denk hierbij aan broers, zussen, ooms of tantes.

 

Scenario 3: Erfgenamen overlijden binnen een korte periode, 30-dagen regeling

In het geval dat de erfgenamen binnen een korte periode na het overlijden van de erflater komen te overlijden (bijvoorbeeld binnen 30 dagen), kan de rampenclausule voorzien in specifieke instructies voor de verdeling van de erfenis. Met het opnemen van de 30-dagen regeling kan je ervoor zorgen dat er niet tweemaal erfbelasting is verschuldigd indien u beide kort na elkaar komt te overlijden.

Conclusie

Het opstellen van een testament met een goed geformuleerde rampenclausule is dus een belangrijke stap in de planning van je nalatenschap. Het biedt gemoedsrust, bescherming van de erfenis en de mogelijkheid om de verdeling op maat te maken. Met een zorgvuldig opgesteld testament en een goed geformuleerde rampenclausule kun je ervoor zorgen dat je nalatenschap op de gewenste manier wordt verdeeld, zelfs in onvoorziene omstandigheden.

Bij Thuisnotaris helpen we je graag aan een passend testament waarin jouw wensen met betrekking de rampenclausule worden vastgelegd. Bij ons kan je gratis je testament verkennen en een goed leesbaar verslag downloaden. Als je het testament vervolgens rechtsgeldig wil laten maken bij een notaris krijg je bij ons het scherpste tarief in de markt.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest