Executeur

  • 17 augustus 2023

In dit artikel

Executeur: uitleg filmpje

 

Inleiding

Het regelen van zaken na het overlijden van iemand is een emotioneel en complex proces. Vaak is er in het testament iemand aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Dit is de executeur testamentair. In dit artikel leggen we alles uit over de rol en betekenis van deze executeur.

Waarom is een executeur belangrijk?

De executeur testamentair is iemand die is aangewezen om de de nalatenschap af te wikkelen. Dit is vastgelegd in het testament van de overledene.

Het aanwijzen een executeur testamentair is niet verplicht. Maar het belang ervan kan niet genoeg worden benadrukt. Het afwikkelen van een nalatenschap is ingewikkeld en er komt vaak veel emotie bij kijken. Er moet na een overlijden veel worden geregeld.

Hij neemt deze zaken op zich en biedt structuur en begeleiding. En ook fungeren als een neutrale tussenpersoon als er tussen de erfgenamen geschillen ontstaan. En de communicatie met andere partijen als zoals advocaten, financiële instellingen en schuldeisers verzorgen.

Hiermee kan de belasting voor de nabestaanden worden verminderd. En wordt de kans op geschillen kleiner.

Executeurschap zijn is een zware rol. De persoon die in het testament is aangewezen kan de opdracht ook weigeren. Daarom is het belangrijk dat er ook een reserve-executeur is aangesteld.

Om te bewijzen dat iemand mag optreden als executeur vragen partijen vaak om een verklaring van erfrecht. Deze voor door de notaris gemaakt

Wat doet een executeur testamentair?

De executeur is verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de nalatenschap. En het verzorgen van de aangifte van de erfbelasting. Daarmee liggen er veel belangrijke taken bij de executeur testamentair.

Er moet hierbij niet alleen rekening worden gehouden met de wensen uit het testament. Er gelden ook allerlei wettelijke regels en tijdslijnen.

Beheer van de nalatenschap

De executeur beheert de nalatenschap. Dit houdt in er een overzicht wordt gemaakt van alle bezittingen en schulden van de overledene. En ervoor wordt gezorgd dat hier op de juiste manier mee wordt omgegaan. Denk hierbij aan:

  • op de boedel passen
  • ervoor zorgen dat er geen spullen beschadigen of kwijtraken
  • zorgen dat kosten niet onnodig oplopen
  • de post openmaken en daarop reageren als dat nodig is.

Informatieplicht executeur

De executeur heeft een informatieplicht. Het is niet van belang of dit wel of niet in het testament is opgenomen. Deze plicht houdt in dat de erfgenamen worden geïnformeerd over:

  • de voortgang van de afhandeling van de erfenis,
  • de inhoud van het testament,
  • of over de goederen en de schulden van de nalatenschap.

Als een erfgenaam bijvoorbeeld vraagt om bankafschriften van de overledene, dan moet de executeur die laten zien.

De executeur hoeft geen aan de erfgenamen te vragen voor werkzaamheden. En ook niet bij elke stap of elke beslissing de informatie aan de erfgenamen te verschaffen. Het uitgangspunt is dat de erfgenamen zelf de informatie opvragen bij de executeur.

Verdeling van bezittingen

Een andere belangrijke taak is het verdelen van de bezittingen volgens de instructies in het testament. En voor het betalen van schulden als die er zijn.

Dit kan betekenen dat de eigendommen worden verdeeld onder de erfgenamen. Maar het kan ook het verkopen en verdelen de opbrengst zijn. Of andere specifieke bepalingen die zijn vastgelegd in het testament.

Aangifte erfbelasting

De executeur is ook verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting is verplicht deze te verzorgen. Het is erg belangrijk dat dit op een goede manier gebeurd. Hij is verantwoordelijk voor het betalen van de belasting en hier hoofdelijk aansprakelijk voor

De aangifte moet in één keer in voor alle erfgenamen worden ingediend. Het is hierin niet alleen belangrijk om de juiste gegevens te verzamelen en correct in te vullen. Er dienen vaak ook keuzes gemaakt te worden uit opties in het testament. Die keuzes hebben invloed op de hoogte van de erfbelasting.

Daarnaast is het vastellen van de waarde van de nalatenschap een cruciale stap in dit proces.

Thuisnotaris helpt met het vastellen van de nalatenschap en het verzorgen van de aangifte van erfbelasting. En helpt hiermee problemen met aansprakelijkheid te voorkomen. Lees hier meer over onze dienstverlening.

Is executeur aansprakelijk?

Risico op aansprakelijkheid is een van de nadelen van een executeur testamentair. De belastingdienst kan de executeur hoofdelijk aansprakelijk stellen als er iets mis gaat met de erfbelasting. Het is daarom verstandig om dit aan een expert uit te besteden.

De erfgenamen kunnen de executeur ook aansprakelijk stellen als deze tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Bijvoorbeeld als een woning ver onder de marktwaarde is verkocht.

De concrete inhoud van de zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ook is de achtergrond van de persoon relevant. Van een professional zal meer mogen worden verwacht dan van een niet juridisch geschoolde erfgenaam.

Wie controleert de executeur testamentair?

Erfgenamen hebben het recht om te controleren. De erfgenamen kunnen bijvoorbeeld vragen om informatie aan het einde van de executele of tussentijds. Als het testament dat voorschrijft, moet de executeur rekening en verantwoording afleggen.

Kan een executeur ook erfgenaam zijn?

De executeur kan tegelijkertijd ook een van de erfgenamen kan zijn. Het is van extra belangrijk om de rollen strikt gescheiden te houden.

De executeur moet altijd in het belang van de nalatenschap handelen. En de belangen van alle erfgenamen eerlijk behartigen. Objectiviteit, eerlijkheid en transparantie is de sleutel tot het succesvol vervullen van de rol van executeur testamentair.

Om problemen te voorkomen kiezen veel mensen als executeur testamentair een notaris of een professionele executeur.

Wat is de vergoeding voor een executeur testamentair?

Er is geen vaste regelgeving is die de exacte vergoeding voorschrijft. Hieronder worden enkele veelgebruikte methoden besproken.

Een veelvoorkomende vergoeding is een vast percentage van de waarde van de nalatenschap. Dit percentage kan variëren, maar ligt doorgaans tussen de 1% en 5%. Het voordeel van deze methode is dat de vergoeding meebeweegt met de waarde van de nalatenschap.

Er wordt ook vaak gekozen om een uurtarief in rekening te brengen voor de gewerkte uren. Het is belangrijk om duidelijke afspraken worden gemaakt over het tarief. En over het registreren van de gewerkte uren.

Executeur opnemen in je testament

Bij Thuisnotaris helpen we je graag aan een passend testament waarin jouw wensen met betrekking een executeur worden vastgelegd. Bij ons kan je gratis je testament verkennen en een goed leesbaar verslag downloaden. Als je het testament vervolgens rechtsgeldig wil laten maken bij een notaris krijg je bij ons het scherpste tarief in de markt.

Hulp voor de executeur

Het executeurschap is kan een zware rol zijn. Thuisnotaris helpt met het vastellen van de nalatenschap en het verzorgen van de aangifte van erfbelasting. En helpt hiermee problemen met aansprakelijkheid te voorkomen. Lees hier meer over deze dienstverlening.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest