Legaat aan derden

  • 21 juli 2023

In dit artikel

Inleiding

Een testament is een juridisch document dat de wensen en instructies van een persoon vastlegt met betrekking tot de verdeling van zijn of haar nalatenschap na overlijden. Binnen een testament kunnen erflaters ervoor kiezen om een legaat aan derden op te nemen, wat betekent dat specifieke bezittingen of geldbedragen worden nagelaten aan personen buiten hun directe erfgenamen.

Het legaat aan derden stelt erflaters in staat om hun persoonlijke voorkeuren tot uitdrukking te brengen en te zorgen dat hun bezittingen terechtkomen bij individuen of goede doelen die voor hen belangrijk zijn. Een legaat aan derden biedt een unieke mogelijkheid om verder te kijken dan de traditionele verdeling van de nalatenschap en om maatwerk te leveren bij het toewijzen van bezittingen.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe een legaat aan derden zich verhoudt tot erfgenamen en om rekening te houden met de mogelijke fiscale implicaties ervan. In de volgende secties zullen we de rechten van een legaat, de voordelen ervan en de positie ten opzichte van erfgenamen bespreken. Daarnaast zullen we ingaan op de belastingverplichtingen die gepaard kunnen gaan met een legaat aan derden.

Rechten van een legaat

Een legaat aan derden in een testament verleent de begunstigde verschillende rechten met betrekking tot het nagelaten bezit. Deze rechten omvatten:

Bezitsrecht

Het bezitsrecht is een fundamenteel recht dat aan de begunstigde wordt verleend. Het houdt in dat de begunstigde het specifieke nagelaten bezit kan ontvangen en in bezit kan nemen. Dit bezit kan verschillende vormen aannemen, zoals onroerend goed, geldbedragen, waardevolle activa zoals sieraden, kunstwerken, of andere persoonlijke eigendommen. Door het bezitsrecht heeft de begunstigde het juridische recht om het nagelaten bezit in ontvangst te nemen, te behouden en erover te beschikken volgens de bepalingen van het testament.

Verkrijgingsrecht

Het verkrijgingsrecht houdt in dat de begunstigde het legaat kan opeisen en ontvangen na het overlijden van de erflater. Zodra de erflater is overleden, kan de begunstigde aanspraak maken op het specifieke nagelaten bezit zoals vastgelegd in het testament. Dit recht stelt de begunstigde in staat om daadwerkelijk eigenaar te worden van het legaat en erover te beschikken volgens zijn of haar eigen wensen. Het verkrijgingsrecht treedt in werking nadat de wettelijke vereisten en procedures voor de afwikkeling van de nalatenschap zijn voltooid.

Beschikkingsrecht

Het beschikkingsrecht geeft de begunstigde het recht om over het nagelaten bezit te beschikken. Dit betekent dat de begunstigde keuzes kan maken met betrekking tot het legaat, zoals het behouden, verkopen, schenken aan anderen of op een andere manier gebruiken. Met het beschikkingsrecht heeft de begunstigde de vrijheid om te beslissen hoe het nagelaten bezit het beste kan worden benut, rekening houdend met zijn of haar persoonlijke voorkeuren, financiële situatie en levensdoelen.

Voordelen van een legaat aan derden

Een legaat aan derden in een testament biedt diverse voordelen, zowel voor erflaters als voor de begunstigden. Hieronder worden enkele belangrijke voordelen besproken:

Persoonlijke voorkeur

Een legaat stelt erflaters in staat om hun persoonlijke voorkeuren uit te drukken door specifieke bezittingen of geldbedragen na te laten aan individuen of goede doelen. Dit geeft erflaters de mogelijkheid om hun waardering, genegenheid of dankbaarheid te tonen aan mensen die hen na aan het hart liggen.

Voorkomen van geschillen

Een legaat kan ook bijdragen aan het voorkomen van potentiële geschillen tussen erfgenamen. Door duidelijke instructies in het testament op te nemen over specifieke legaten aan derden, kunnen erflaters mogelijke onduidelijkheden en interpretatieverschillen vermijden. Dit draagt bij aan de vrede en harmonie binnen de familie- en erfgenamenkring, omdat de erflater expliciete instructies heeft vastgelegd met betrekking tot bepaalde bezittingen. Door het verminderen van mogelijke conflicten en het bevorderen van een soepele afwikkeling van de nalatenschap, kan een legaat aan derden de emotionele lasten verminderen die gepaard kunnen gaan met de verdeling van de nalatenschap.

Goede doelen ondersteunen

Een legaat aan een goed doel is een prachtige manier om iets terug te geven aan de samenleving en ondersteuning te bieden aan een zaak of organisatie die de erflater nauw aan het hart ligt. Door een legaat aan een goed doel op te nemen, kunnen erflaters een positieve impact hebben op het leven van anderen, zelfs na hun overlijden. Het ondersteunen van goede doelen via een legaat kan voldoening schenken aan de erflater, wetende dat ze een blijvende bijdrage leveren aan een zaak waar ze gepassioneerd over zijn. Dit kan variëren van liefdadigheidsorganisaties, culturele instellingen, onderwijsinstellingen tot organisaties die zich inzetten voor milieubescherming of medisch onderzoek. Lees meer over nalaten aan goede doelen.

Positie van een legaat ten opzichte van erfgenamen

Een legaat aan derden in een testament heeft een bijzondere positie ten opzichte van de aanspraken van wettelijke erfgenamen. In feite wordt een legaat doorgaans prioriteit gegeven en eerst uitgekeerd voordat de erfgenamen hun erfdeel ontvangen.

Wettelijke erfgenamen zijn personen die volgens de wet recht hebben op een deel van de nalatenschap van de erflater, meestal gebaseerd op familiebanden en bloedverwantschap. Ze hebben recht op een bepaald erfdeel, tenzij de erflater via een testament andere bepalingen maakt. Wanneer een legaat aan derden in een testament is opgenomen, heeft dit legaat voorrang op de aanspraken van de erfgenamen. Het legaat wordt eerst uitgekeerd en vervolgens wordt het resterende deel van de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen.

Met andere woorden, het legaat aan derden vormt een specifieke toewijzing binnen de nalatenschap die voorrang heeft op de aanspraken van de erfgenamen. Dit biedt erflaters de mogelijkheid om specifieke bezittingen of geldbedragen toe te kennen aan de begunstigden van het legaat, voordat de erfgenamen hun erfdeel ontvangen.

Belastingverplichtingen bij een legaat aan derden

Bij een legaat aan derden kunnen de belastingverplichtingen verschillen, afhankelijk van het rechtsgebied en de specifieke regels. Over het algemeen zijn de begunstigden van het legaat verantwoordelijk voor het betalen van de verschuldigde belastingen, zoals erfbelasting en schenkbelasting, over het ontvangen legaat. De begunstigden ontvangen het legaat en zijn in veel gevallen verantwoordelijk voor het betalen van de belastingen die daarmee gepaard gaan. Zij moeten de benodigde belastingaangiften indienen en eventuele verschuldigde belastingen betalen aan de belastingdienst.

Echter, als er een legaat vrij van recht is opgenomen in een testament, betekent dit dat de erflater heeft bepaald dat de begunstigde van het legaat géén belasting hoeft te betalen over het ontvangen legaat. In dat geval wordt de belasting inderdaad uit de nalatenschap zelf betaald, voordat het legaat aan de begunstigde wordt uitgekeerd. De begunstigde ontvangt het legaat netto, zonder dat er belasting op wordt ingehouden.

Conclusie

In dit artikel hebben we de rechten, voordelen en fiscale aspecten van een legaat aan derden in een testament besproken. Hier zijn de belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen:

  • Een legaat aan derden biedt begunstigden specifieke rechten, waaronder het bezitsrecht, verkrijgingsrecht en beschikkingsrecht met betrekking tot het nagelaten bezit.
  • Het opnemen van een legaat aan derden stelt erflaters in staat om hun persoonlijke voorkeuren uit te drukken en strategisch om te gaan met hun nalatenschap.
  • Een legaat kan geschillen tussen erfgenamen helpen voorkomen door duidelijke instructies op te nemen in het testament.
  • Het ondersteunen van goede doelen via een legaat biedt erflaters de mogelijkheid om een blijvende impact te hebben op een zaak die hen nauw aan het hart ligt.

Het opstellen van een testament met een legaat aan derden is een belangrijke stap om je persoonlijke wensen en voorkeuren vast te leggen. Of je nu zelf oriënteert en ontdekt, of hulp krijgt van een erfrechtspecialist zoals Thuisnotaris, het is essentieel om de juiste stappen te zetten om ervoor te zorgen dat je nalatenschap overeenkomt met jouw unieke visie en intenties.

Bij Thuisnotaris helpen we je graag aan een passend testament waarin jouw wensen met betrekking een legaat aan derden worden vastgelegd. Neem gerust contact met ons op via info@thuisnotaris.nl of kijk op onze website.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €245

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €245
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest