Waarom een testament?

 • 6 september 2022

Inleiding – Waarom een testament?


In een testament kan je vastleggen wat er met je bezittingen gebeurt als jij er niet meer bent. Het moment dat je komt te overlijden, en dan met name wat er daarna gebeurt, is vaak iets waar je niet elke dag bij stilstaat. Toch is het belangrijk om je nalatenschap zo goed mogelijk te regelen voor je nabestaanden. Waarom is een testament zo belangrijk? Hoe kan je je klein kinderen en stiefkinderen laten erven, hoe kun je een geldig testament maken en wat zijn de kosten van een testament? Lees verder en ontdek wat jij kunt doen om het moment van jouw overlijden zo goed mogelijk te regelen voor degene die je achterlaat.

Wat is een testament?

Een testament wordt ook wel een wilsbeschikking genoemd en is een document waarin je vastlegt wat er gebeurt met je nalatenschap wanneer jij overlijdt. Denk aan je (spaar)geld, huis, schulden, spullen, huisdieren, kinderen en bezittingen. In een testament leg je vast hoe je wilt dat de spullen verdeeld zullen worden en maak je helder aan je dierbaren wat je wens hierin is. Het is belangrijk dat een testament rechtsgeldig wordt verklaard om te voorkomen dat bezittingen in verkeerde handen komen.

Officieel mag je zelf op papier – voorzien van datum en handtekening – schrijven wat er gebeurt met de inboedel van je huis en sieraden. Ook mag je op deze wijze je wensen voor je uitvaart kenbaar maken. Zo’n document wordt een codicil genoemd. Belangrijk om te weten is dat een codicil alleen geldig is voor voorgenoemde zaken. Wanneer je geld nalaat of speciale erfgenamen aan wilt wijzen, zal je naar de notaris moeten stappen om een officieel testament te laten maken.

Waarom een testament?

Een testament heb je nodig om jouw wensen kenbaar te maken bij je overlijden. Heb je geen testament? Dan wordt je erfenis via de wettelijke verdeling verdeeld over vier nabije groepen: je echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen, gevolgd door je ouders, broers en zussen, daarna komen je grootouders, gevolgd door je overgrootouders. Wanneer je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en je wilt de zorg voor je kinderen of een goed doel vastleggen, dan is het verstandig om een testament te maken.

Ook wanneer je stief- of kleinkinderen wilt laten erven moet je dit in het testament opnemen en officieel via de notaris vastleggen. Zo kan je zelf bepalen wat er na je dood met je spullen en bezittingen gebeurt en geef je je dierbaren duidelijkheid over jouw wensen, zodat hier geen goedbedoelde discussies over kunnen ontstaan. Ook kan je via deze weg besparen op erfbelasting of juist bepaalde personen uitsluiten van erven. Denk aan partners van kinderen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Wat regel je in een testament?

In een testament kan je verschillende zaken vastleggen, zoals:

 • Wat je wensen zijn voor de uitvaart;
 • Wie je erfgenamen zijn en wat zij erven;
 • Hoe je geld en bezittingen verdeeld worden;
 • Of je geld na wilt laten aan een goed doel;
 • Wie de zorg voor je kinderen of huisdieren op zich neemt;
 • Wat er met eventuele schulden gebeurt.

Zelf online aanvragen?

Voor wie is een testament bedoeld?

Het testament is voor de nabestaanden die erin genoemd worden. De notaris heeft geheimhoudingsplicht en inzage tot het testament. Na je overlijden worden je wensen bekendgemaakt aan desbetreffende erfgenamen en kan een kopie worden verstrekt aan degene die daar recht op heeft. Je kunt ook bepaalde personen onterven en hiermee uitsluiten van inzage. Wanneer je een samengesteld gezin hebt en je wilt je stiefkinderen laten erven, je kleinkinderen of vrienden wat geven of iets schenken aan een goed doel, is het slim deze personen op te nemen in je testament en te benoemen tot erfgenamen. Doe je dit niet, dan zal de erfenis volgens de hierboven genoemde wettelijke erfelijke lijn worden verdeeld, waarin stiefkinderen niet zijn opgenomen.

Hoe regel je een testament?

Een testament stel je op samen met een notaris. Zoals hierboven besproken, kun je in sommige gevallen ook een codicil opstellen, maar wanneer je je wensen kenbaar wilt maken over geld, schulden of de zorg voor kinderen zal je dit officieel moeten vastleggen in een notarieel document. Zodra je een testament bij de notaris opstelt, zal het testament geldig zijn zodra jij overlijdt. Je kunt het testament wel altijd nog wijzigen of later vervangen door een geheel nieuw testament, mocht jij je bedenken over bepaalde zaken.

Hoe kun je een testament laten maken?

Samen met een notaris kun je testament laten maken. Zoals hierboven besproken, kun je in sommige gevallen ook een codicil opstellen, maar wanneer je je wensen kenbaar wilt maken over geld, schulden of de zorg voor kinderen zal je dit officieel moeten vastleggen in een notarieel document. Zodra je een testament bij de notaris opstelt, zal het testament geldig zijn zodra jij overlijdt. Je kunt het testament wel altijd nog wijzigen of later vervangen door een geheel nieuw testament, mocht jij je bedenken over bepaalde zaken. Bij Thuisnotaris kun je een testament online maken.

Wat zijn de voordelen van een testament?

De voordelen van het opstellen van een testament op een rij:

 • Je kunt je nalatenschap op je eigen gewenste manier verdelen na je overlijden;
 • Je kan een goed doel of een vriend tot erfgenaam benoemen;
 • Je kan iemand onterven;
 • Je kan je partner goed achterlaten (ook als je geen samenlevingscontract hebt of getrouwd bent);
 • Je bespaart erfbelasting;
 • Je kan je uitvaartwensen vastleggen;
 • Je bespaart je dierbaren een hoop gedoe wanneer niet duidelijk is wat jij wilt;
 • Je kunt een testament online samenstellen. Met Thuisnotaris kun je dit eenvoudig en snel regelen.

Wat zijn de nadelen van een testament?

Mits je je nalatenschap goed wilt regelen voor je dierbaren zijn er bijna geen nadelen te noemen voor het maken van een testament. Enkel de tijd die je erin stopt om hem goed op te stellen en de kosten voor het testament. Je betaalt namelijk kosten voor de notaris die het testament rechtsgeldig maakt. Hieronder vind je een indicatie waar je rekening mee kan houden.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Je vraagt je misschien af wat er anders is aan een levenstestament. Het grootste verschil tussen een testament en levenstestament is dat je een testament maakt voor het moment dat je er niet meer bent, terwijl je in een levenstestament wensen kenbaar maakt voor wanneer je nog leeft, maar niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen. Denk aan wanneer je dement wordt of door een ongeluk in coma komt. Je wijst op dat moment iemand aan die belangrijke beslissingen voor jou mag maken in het ziekenhuis, voor je woning of de zorg van kinderen of huisdieren.

Wat zijn de kosten van een testament?

Een testament laten maken is een verstandige beslissing. De voordelen wegen zeker op tegen de kosten van een testament. Zoals je hierboven kunt lezen kan je het je dierbaren flink wat geld kosten wanneer je het niet goed geregeld hebt. Veel marktpartijen vragen daarom aanzienlijke bedragen om een testament op te stellen: Denk aan zo’n €300-€500. Bij Thuisnotaris kan je eenvoudig zelf je testament maken voor €275. De kosten voor de notaris die het testament ondertekent zitten daarbij in. De testamenten van Thuisnotaris zijn uitgebreide keuze testamenten (flex testamenten). Partners hoeven dus geen gelijkluidend testament te maken en maken eigen individuele keuzes. Hierdoor biedt Thuisnotaris altijd maatwerk. Je beantwoordt de vragen in de tool, wij controleren je input, spreken het nog een keer met je door en we begeleiden je naar de notaris. Een testament online zelf samenstellen: Eenvoudiger, beter en goedkoper kan niet.

Wat kun je vastleggen in een testament via Thuisnotaris?

Wij werken niet met standaard testamenten. Alle regelingen zijn maatwerk op basis van de opgegeven klantsituaties, wensen en voorkeuren. Op basis van de opgegeven situatie en de bespreking daarvan worden de daarvoor benodigde clausules opgenomen. Alle gangbare en bekende clausules zijn daarbij mogelijk. Het enige onderdeel dat niet in onze testamenten zit is een bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Dit kun je allemaal regelen in een testament van Thuisnotaris:

 1. Stiefkinderen gelijkstellen
 2. Opvullegaat
 3. Combinatieregeling
 4. Uitbreiden opeismomenten (voorheen bekend als AWBZ-clausule)
 5. Privéclausule
 6. Voogdij
 7. Rampenclausule
 8. Bewind
 9. Fondstestament
 10. Onterven / Legitieme portie
 11. Kleinkindlegaat
 12. Legaat aan derden
 13. Executeur en vergoeding executeur
 14. Reserve-executeur

Kunnen alle maatwerk situaties in een testament?

De kosten van een passend testament verschilt per situatie en per aanbieder. Partijen die testamenten tegen een lager tarief aanbieden kennen vaak kleine lettertjes: bepaalde situaties worden uitgesloten (bijvoorbeeld een samengesteld gezin) of er komen additionele kosten bij voor extra clausules. Wij bieden je het meest uitgebreide maatwerk testament tegen een vaste lage prijs (incl. ondertekenen bij de notaris). Hoe dat kan? Omdat je zelf een stukje van het werk overneemt, Thuisnotaris het opstellen van een testament goed geautomatiseerd heeft en er een nauwe samenwerking is met notariskantoren.

In tegenstelling tot andere aanbieders krijg je bij ons maatwerk en persoonlijke dienstverlening. Je kan bij ons ook terecht:

 • Als je een samengesteld gezin bent
 • Als je kinderen uit een eerder huwelijk hebt
 • Als je gehandicapte kinderen hebt
 • Als je kleinkinderen wilt toevoegen
 • Als je personen wilt uitsluiten en onterven
 • Als je onbeperkt andere personen wilt toevoegen
 • Als je onbeperkt goede doelen wilt toevoegen

Je doorloopt de testamenthulp van Thuisnotaris en vult alle vragen in en plant zelf een 30 min gesprek in. Dit gesprek is altijd gratis. De erfrechtspecialist neemt in dit gesprek alle keuzes met de klant door en valideert of deze volledig en juist zijn. Vervolgens wordt het dossier gecontroleerd en worden de concepttestamenten en opdrachtbevestiging opgemaakt en beschikbaar gesteld aan de klant. Na akkoord van de jou wordt het dossier doorgestuurd naar de notaris en wordt de afspraak om te ondertekenen ingepland.

Dit zegt De Consumentenbond over Thuisnotaris.nl

(“zelf aan de slag met je testament”, geldgids, oktober 2023)

In oktober 2023 is er een artikel verschenen in de geldgids van de Consumentenbond. Thuisnotaris wordt met 3 andere online notarisdiensten vergeleken. Thuisnotaris heeft als enige partij alleen ‘pluspunten’ in de voor-en nadelen. Ook is Thuisnotaris de enige partij met een 30 minuten persoonlijk controlegesprek en biedt Thuisnotaris veel mogelijkheden, ook voor bijzondere klantsituaties. Met Thuisnotaris ben je het goedkoopste uit om een testament op te stellen.

Voor- en nadelen op een rij Thuisnotaris.nl

 • + Overzichtelijke website met 30 minuten gesprek en chatfunctie
 • + Geschikt voor bijzondere situaties, zoals samengesteld gezin of kind met beperking
 • + Mogelijkheid om iemand te onterven
 • + Veel mogelijkheden voor legaten, executeur en bewindvoering
 • + Veel standaardclausules, zoals echtscheidingsclausule en rampenclausule
 • + Maatwerk zonder meerprijs mogelijk
 • Nadelen: Geen

Testament vastleggen bij Thuisnotaris.nl

Wij hanteren een vaste prijs per testament en werken niet met een vanaf prijs of lokkertjes met lage instap kosten. De term standaard testament kennen wij dan ook niet. Onze modellen gaan uit van een zogenaamd keuze testament of flexibel testament. Partners hoeven dus geen gelijkluidend testament te maken en maken hun eigen individuele keuzes. We hanteren een vaste prijs van 275,- per testament incl. ondertekenen bij de notaris en alle overige kosten. Een klant betaalt een vast bedrag van 275,- per testament ongeacht het aantal clausules. Er komen dus geen toeslagen bij wanneer hij of zij een extra regeling of legaat wilt opnemen.

Wil je een testament (bijv. voor twee personen) vastleggen? Kies dan voor Thuisnotaris! Thuisnotaris biedt drie verschillende pakketten: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via de live chat of via de email.Bezoek nu onze TestamentHulp en stel jouw eigen testamenten samen! Het is heel verstandig om ook te kiezen voor een Testament en een levenstestament. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

De 10 voordelen van Thuisnotaris.nl voor jou

 1. Vaste lage prijs per testament (€ 275,- per testament incl tekenen bij de notaris). Dus geen vanaf prijzen of lokkertjes met lage instap kosten.
 2. Wij hanteren een uitgebreid keuze testament/ flex testament. Partners hoeven dus geen gelijkluidend testament te maken en maken eigen individuele keuzes (maatwerk).
 3. Via Thuisnotaris kunnen er, ten opzichte van andere online dienstverleners, aanmerkelijk meer bijzondere situaties goed geregeld worden (bijv. samengestelde gezinnen, kinderen met een beperking)
 4. Er is gratis de mogelijkheid tot livechat met een expert. Ook kun je als klant een gratis korte afspraak inplannen om een korte vraag te bespreken met onze experts.
 5. Je hebt altijd een gratis persoonlijk gesprek met onze expert van 30 min. om de keuzes te bespreken en te valideren. Zo weten wij, jij als klant en de notaris dat het goed is.
 6. Wil een klant een langer persoonlijk gesprek hebben? Dan kunnen wij ook samen met de klant in 60 minuten een testament geheel doorspreken.
 7. Je zit bij Thuisnotaris nergens aan vast en kunt altijd gratis stoppen. Ook na het 30 min gesprek. Is er toch iets fout gegaan, we herstellen het snel en zonder meerkosten.
 8. Wij hebben landelijke dekking om de testamenten te ondertekenen bij de notaris in de eigen regio.
 9. Je ontvangt naast je testamenten altijd een verslag waarin je persoonsgegevens, keuzes en wensen overzichtelijk staan weergegeven.
 10. Je kunt onze tooling ook gebruiken als voorbereiding voor de gang naar je eigen notaris.
Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest
Kopen Viagra pillen voor mannen, bestellen online in Nederland Kopen Cialis erectiepillen 10 mg, 20 mg, bestellen online