Kindsdeel uitbetalen na verkoop huis

  • 23 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

Ben je bezig met het opstellen van een testament? Dan is het belangrijk om te weten wat er gebeurt met het kindsdeel na de verkoop van het huis. Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar de kinderen recht op hebben. Veel mensen vragen zich af of het kindsdeel belastingvrij is, of de langstlevende het kindsdeel kan uitbetalen en hoe lang een kind zijn of haar kindsdeel kan opeisen. In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden en meer informatie geven over het uitbetalen van het kindsdeel na de verkoop van een huis.

Wat is het kindsdeel?

Het kindsdeel is een deel van de erfenis waarop de kinderen van de overledene recht hebben. Het is wettelijk vastgelegd dat kinderen recht hebben op hun kindsdeel, ongeacht wat er in het testament staat. En dus ook als het kind onterft is in het testament. Het kindsdeel is een geldbedrag of een deel van de nalatenschap, zoals bijvoorbeeld een huis of aandelen.

De hoogte van het kindsdeel is afhankelijk van het aantal kinderen dat de overledene heeft. Bij één kind bedraagt het kindsdeel de helft van de nalatenschap, bij twee kinderen is dat tweederde en bij drie of meer kinderen is dat driekwart.

Erfgenamen hebben recht op hun kindsdeel, ook als de langstlevende ouder nog in leven is. Het kindsdeel wordt dan omgezet in een geldvordering die opeisbaar wordt bij het overlijden van de langstlevende ouder. Het is belangrijk om te weten dat het kindsdeel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Is kindsdeel belastingvrij?

Het kindsdeel is een deel van de erfenis dat toekomt aan de kinderen van de overledene. Maar hoe zit het eigenlijk met de belasting op het kindsdeel?

In principe is het kindsdeel belastingvrij, maar er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo kan het kindsdeel belast worden met erfbelasting wanneer er sprake is van een erfenis die hoger is dan het vrijgestelde bedrag. Het vrijgestelde bedrag verschilt per relatie tot de overledene en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de overheid.

Als het gaat om de langstlevende echtgenoot die het kindsdeel ontvangt, dan gelden er speciale regels. Het kindsdeel van de langstlevende echtgenoot is namelijk vrijgesteld van erfbelasting als er sprake is van een zogenaamd testamentair vruchtgebruik. Dit houdt in dat de langstlevende echtgenoot het recht heeft om het vermogen van de overledene te gebruiken en de vruchten hiervan te ontvangen, maar dat het vermogen zelf niet aan de langstlevende echtgenoot toebehoort.

Voor kinderen en kleinkinderen geldt dat het kindsdeel vrijgesteld is van erfbelasting tot een bepaald bedrag. Dit bedrag is in 2023 vastgesteld op €22.918 euro voor kinderen en kleinkinderen.

Kindsdeel uitbetalen na verkoop huis

Als er sprake is van een kindsdeel in een erfenis, dan hebben de erfgenamen recht op een bepaald percentage van de erfenis. Het kindsdeel bestaat uit de helft van het erfdeel waar de kinderen recht op hebben. Het kindsdeel wordt meestal pas uitgekeerd na het overlijden van beide ouders. Maar wat nu als de langstlevende ouder het huis verkoopt en er geld vrijkomt? Kan het kindsdeel dan worden uitbetaald?

Het antwoord is ja, het kindsdeel kan worden uitbetaald na verkoop van het huis van de overledene. Dit kan echter alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een testament waarin dit is vastgelegd.
  • De langstlevende ouder moet toestemming geven voor de uitbetaling.
  • Er moet voldoende geld beschikbaar zijn om het kindsdeel uit te betalen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kunnen de erfgenamen het kindsdeel uit laten betalen. Het is hierbij wel belangrijk om te realiseren dat het kindsdeel een vordering wordt op de langstlevende ouder. Dit betekent dat de langstlevende ouder deze schuld moet betalen aan de erfgenamen. Als de langstlevende ouder niet voldoende geld heeft om het kindsdeel uit te betalen, dan kan dit leiden tot problemen.

Het is daarom verstandig om bij het opstellen van een testament rekening te houden met de mogelijkheid om het kindsdeel uit te laten betalen na verkoop van het huis. Een notaris of erfrechtspecialist kan hierbij helpen en advies geven over de beste manier om dit in het testament op te nemen.

Belangrijk om te weten is dat het kindsdeel uitbetalen na verkoop van het huis niet altijd de beste optie is. Het kan zijn dat het beter is om het kindsdeel pas na het overlijden van de langstlevende ouder uit te betalen, bijvoorbeeld om fiscale redenen.

Hoe lang kun je je kindsdeel opeisen?

Als erfgenaam heb je recht op een kindsdeel. Maar hoe lang kun je dat kindsdeel opeisen? Het antwoord daarop is dat je in principe 20 jaar de tijd hebt om je kindsdeel op te eisen. Dit wordt ook wel de verjaringstermijn genoemd.

De verjaringstermijn gaat in op het moment dat de erflater is overleden en je erfgenaam bent geworden. Je moet het kindsdeel dus binnen 20 jaar na het overlijden van de erflater opeisen. Als je dit niet doet, dan vervalt je recht op het kindsdeel. Het is dus belangrijk om op tijd actie te ondernemen als je het kindsdeel wilt opeisen.

Het kan zijn dat er in het testament of de erfenisafwikkeling andere afspraken zijn gemaakt over de verjaringstermijn voor het kindsdeel. In dat geval gelden deze afspraken. Het is dus altijd verstandig om het testament goed te bestuderen of advies in te winnen bij een notaris of erfrecht specialist.

Als je het kindsdeel wilt opeisen, is het aan te raden om dit schriftelijk te doen en dit goed te documenteren. Het kan namelijk voorkomen dat de andere erfgenamen niet willen meewerken aan de uitkering van het kindsdeel. In dat geval kun je juridische stappen ondernemen en zal de documentatie van het opeisen van het kindsdeel als bewijs dienen.

Kan een ouder het kindsdeel opmaken?

Wat gebeurt er als de ouder het kindsdeel wil opmaken voordat hij of zij overlijdt?

In principe kan een ouder het kindsdeel opmaken, maar dit is aan bepaalde voorwaarden en beperkingen verbonden. De ouder moet namelijk de beschikking hebben over het kindsdeel en mag dit niet doen op een manier die in strijd is met de wettelijke regels.

Een ouder kan het kindsdeel bijvoorbeeld opmaken door een schenking te doen aan een ander persoon. Dit mag alleen als de schenking niet leidt tot benadeling van de rechten van de andere erfgenamen, zoals de andere kinderen. Als een ouder bijvoorbeeld een groot deel van het vermogen wegschenkt aan één kind, kan dit leiden tot benadeling van de andere kinderen en kan dit juridische consequenties hebben.

Een ouder kan het kindsdeel ook opmaken door een gift te doen die ten laste komt van het kindsdeel. Dit mag echter alleen als de gift in verhouding staat tot de omvang van het kindsdeel en als de andere erfgenamen hierdoor niet benadeeld worden.

Het is belangrijk om te weten dat als een ouder het kindsdeel opmaakt op een manier die in strijd is met de wettelijke regels, de andere erfgenamen dit kunnen aanvechten. Als zij van mening zijn dat zij benadeeld zijn door de handelingen van de ouder, kunnen zij de rechter vragen om de handelingen te vernietigen en de nalatenschap opnieuw te verdelen.

In het geval dat een ouder niet in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen, bijvoorbeeld vanwege dementie, kan het kindsdeel niet door de ouder opgemaakt worden. In dat geval wordt er vaak een bewindvoerder aangesteld om de belangen van de ouder te behartigen en ervoor te zorgen dat het kindsdeel niet op onrechtmatige wijze wordt opgemaakt.

Hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap?

Als iemand overlijdt moet er veel geregeld worden. Naast het regelen van de uitvaart moeten er ook allerlei andere zaken geregeld worden. Dit varieert van hele praktische zaken tot complexe financiële zaken.

Een van die financiële zaken is het doen van aangifte van de erfbelasting. Dit is een formele en complexe aangelegenheid. Het is hierbij belangrijk om:

  • de waarde van de erfenis goed vast te stellen;
  • de juiste verdeling te maken;
  • de juiste keuzes in het testament te maken.

Thuisnotaris kan je helpen met het doen van de aangifte. En met het uitvoeren van de juiste stappen die daar aan voorafgaan. Lees hier meer over onze hulp bij financiële afwikkeling van de nalatenschap.

Testament opstellen?

Wil je graag meer informatie over het opstellen van een testament en het regelen van het kindsdeel? Bij Thuisnotaris kun je helemaal zelf een testament samenstellen. Wij bieden drie verschillende opties op onze website: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Bezoek nu onze website en stel jouw eigen testament samen! Mocht je vragen hebben, dan kun je gerust contact met ons opnemen.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest
Kopen Viagra pillen voor mannen, bestellen online in Nederland Kopen Cialis erectiepillen 10 mg, 20 mg, bestellen online