Huis erven bij leven ouders

 • 18 augustus 2023

In dit artikel

Inleiding

Het regelen van een erfenis bij leven is een belangrijk en vaak complex proces. Wanneer ouders ervoor kiezen om hun huis of bezittingen aan hun kinderen na te laten, kan een goed doordacht testament van onschatbare waarde zijn om ervoor te zorgen dat hun wensen worden gerespecteerd. Het erven van een huis van ouders bij leven kan veel vragen oproepen: Wat zijn de juridische aspecten? En welke gevolgen zitten hieraan vast?

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van het regelen van een erfenis bij leven, de gevolgen van het overdragen van eigendom tijdens leven, de erfbelasting die gepaard gaat met een erfenis van een huis, en hoe Thuisnotaris je kan helpen om deze zaken soepel en zorgvuldig af te handelen. Of je nu vragen hebt over het proces of al concrete stappen wilt zetten, Thuisnotaris staat klaar om je te begeleiden bij het plannen van jouw erfenis bij leven.

Kan je een huis erven van je ouders?

Een huis erven van je ouders is een veelvoorkomende situatie die zich voordoet na hun overlijden. Het erfrecht regelt hoe de nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen, meestal de kinderen van de overledene. Het is echter van cruciaal belang dat ouders een goed opgesteld testament hebben om hun bezittingen, waaronder het huis, op de gewenste manier te verdelen. Een testament stelt ouders in staat om zelf te bepalen wie welk deel van de nalatenschap krijgt en onder welke voorwaarden.

Uitleg over het erven van een huis bij overlijden:

 • Volgens het erfrecht erven kinderen in de meeste gevallen het huis van hun overleden ouders.
 • Het erfrecht voorziet in een verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen, waarbij de echtgenoot/partner en kinderen de belangrijkste groepen zijn. Ook wel het kindsdeel genoemd
 • Een goed opgesteld testament is echter nodig om af te wijken van de standaardregels en specifieke wensen vast te leggen.

 

Belang van een goed opgesteld testament:

 • Met een testament kunnen ouders specifiek aangeven welke bezittingen ze aan wie willen nalaten, inclusief het huis.
 • Het stelt ouders in staat om erfgenamen te benoemen en voogdijregelingen voor minderjarige kinderen vast te leggen.
 • Een goed testament helpt potentiële conflicten en onduidelijkheden onder erfgenamen te voorkomen.

 

Rol van Thuisnotaris.nl bij het opstellen van testamenten:

 • Thuisnotaris biedt een uitgebreide dienst voor het opstellen van testamenten op maat.
 • Klanten kunnen zelf oriënteren en ontdekken, en indien gewenst, krijgen ze deskundig advies van een erfrechtspecialist.
 • Met persoonlijke controle gesprekken zorgt Thuisnotaris ervoor dat het testament perfect aansluit op de wensen van de klant.

Het erven van een huis van ouders is een belangrijk aspect van het erfrecht. Met een goed opgesteld testament kunnen ouders hun nalatenschap op een doordachte manier verdelen. Thuisnotaris staat klaar om te helpen bij het opstellen van uitgebreide testamenten op maat, zodat ouders vol vertrouwen hun erfenis kunnen plannen en hun dierbaren kunnen voorzien van een duidelijke regeling voor de toekomst.

Wat zijn de gevolgen als ik tijdens leven het eigendom van de woning aan mijn kind overdraag?

Het tijdens leven overdragen van het eigendom van een woning aan een kind wordt beschouwd als een schenking. Hoewel het schenken van een woning aan je kind gunstig kan zijn voor belastingdoeleinden of om het kind alvast eigenaar te maken, heeft het ook gevolgen die zorgvuldig moeten worden overwogen.

 

Schenking tijdens leven en de gevolgen ervan:

 • Door het schenken van de woning, wordt het kind direct eigenaar van het pand.
 • Dit kan fiscale voordelen opleveren, zoals besparing op erfbelasting, met name als de schenking binnen de schenkingsvrijstelling valt.
 • Het kan echter ook betekenen dat de schenker, vaak de ouder, niet meer vrijelijk over het pand kan beschikken.
 • Stel daarom altijd een schenkingsovereenkomst op

 

Belastingaspecten bij schenkingen:

 • Schenkingen kunnen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij plaatsvinden, zoals de jaarlijkse schenkingsvrijstelling en de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor specifieke doeleinden.
 • Voor schenkingen die niet binnen deze vrijstellingen vallen, gelden belastingtarieven, afhankelijk van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger.
 • Het is dus per situatie verschillend en de beste financiële uitkomst zal dan ook per situatie beoordeeld moeten worden. Lees verder in het artikel huis erven erfbelasting.

Hoeveel belasting betaal je over een erfenis van een huis?

Bij het erven van een huis of andere bezittingen komt vaak erfbelasting om de hoek kijken. De erfbelasting, voorheen bekend als successierechten, wordt berekend over de waarde van de erfenis en kan van invloed zijn op het bedrag dat erfgenamen daadwerkelijk ontvangen. De hoogte van de belasting kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren.

 

Uitleg over erfbelasting en successierechten:

 • Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over de nalatenschap van een overledene die wordt verdeeld onder de erfgenamen.
 • De erfbelasting is een progressieve belasting, wat betekent dat het tarief stijgt naarmate de waarde van de erfenis toeneemt.
 • De hoogte van de belasting is ook afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenamen.
 • Naaste familieleden kunnen mogelijk gebruikmaken van een lagere belastingvrije drempel.

 

Factoren die de belasting beïnvloeden:

 • De totale waarde van de nalatenschap, inclusief het huis en andere bezittingen, bepaalt het belastingtarief dat van toepassing is.
 • De relatie tussen de overledene en de erfgenamen, bijvoorbeeld een partner, kind, kleinkind, broer/zus of een andere verwant, heeft invloed op de vrijstelling en het belastingtarief.
 • Eventuele schulden en kosten die zijn afgetrokken van de erfenis, verminderen de belastbare waarde.

 

Mogelijke optimalisatie van erfbelasting met Thuisnotaris:

 • Thuisnotaris beschikt over experts die op de hoogte zijn van de laatste regelgeving en mogelijkheden om de erfbelasting te optimaliseren.
 • Door gebruik te maken van wettelijke vrijstellingen en slimme planningsstrategieën kan Thuisnotaris ervoor zorgen dat erfgenamen niet onnodig veel erfbelasting betalen.
 • Klanten kunnen met Thuisnotaris bespreken hoe ze hun nalatenschap zo effectief mogelijk kunnen regelen om de erfbelasting te minimaliseren.

Het begrijpen van erfbelasting en de impact ervan op een erfenis is essentieel om een weloverwogen beslissing te nemen bij het opstellen van een testament. Thuisnotaris kan klanten helpen om de erfbelasting te optimaliseren en ervoor te zorgen dat hun dierbaren een zo groot mogelijk deel van de erfenis ontvangen.

Kun je je kind mede-eigenaar maken van je huis?

Het is mogelijk om je kind mede-eigenaar te maken van je huis door het kind een deel van de woning te schenken of het kind als mede-eigenaar op te nemen in de eigendomsakte. Dit kan verschillende voordelen met zich meebrengen, maar het is belangrijk om zorgvuldig de gevolgen van een dergelijke stap te overwegen en juridisch advies in te winnen.

 

Mogelijkheden om een kind mede-eigenaar te maken:

 • Een veelgebruikte methode is door een schenking van een deel van de woning aan het kind te doen. Hierdoor wordt het kind mede-eigenaar van het pand.
 • Een andere mogelijkheid is om het kind als mede-eigenaar op te nemen in de eigendomsakte van het huis.

 

Voor- en nadelen van mede-eigenaarschap:

Voordelen:

 • Mede-eigenaarschap kan een manier zijn om erfbelasting te verminderen, omdat het aandeel van het kind in de woning bij jouw overlijden niet als erfenis wordt beschouwd.
 • Het kind kan al tijdens jouw leven gebruikmaken van het huis, bijvoorbeeld als hij/zij het huis wil verhuren of als vakantieverblijf wil gebruiken.
 • Als je op den duur hulp of zorg nodig hebt, kan mede-eigenaarschap ervoor zorgen dat het kind medeverantwoordelijk is voor het huis en de besluitvorming.

Nadelen:

 • Het kind wordt direct mede-eigenaar en heeft daarmee ook zeggenschap over het pand, wat conflicten kan veroorzaken als jullie het niet eens zijn over het gebruik of de verkoop van het huis.
 • Bij mede-eigenaarschap moet je kind akkoord gaan met eventuele veranderingen of verkoop van het huis, wat het proces kan vertragen of bemoeilijken.

Conclusie

Het regelen van een erfenis bij leven is een serieuze aangelegenheid die vraagt om deskundigheid en zorgvuldige planning. Thuisnotaris, als een toonaangevend bedrijf in online testamenten en levenstestamenten, biedt een unieke en klantgerichte aanpak om klanten te helpen bij het opstellen van uitgebreide testamenten op maat. Met scherpe tarieven, persoonlijke controlegesprekken en een duidelijk gespreksverslag, onderscheiden ze zich in de markt.

Thuisnotaris gelooft in transparantie en klanttevredenheid, en is er trots op samen te werken met het grootste Notariskantoor van Nederland. Met ruim 30.000 tevreden klanten en waardevolle partnerships met Goede Doelen Nederland, verschillende Goede Doelen en TestamentTest.nl, tonen ze hun betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven.

Extra dienstverlening Thuisnotaris – ondersteuning bij afwikkeling nalatenschap

Als iemand komt te overlijden komt er van alles op je af. Ook de nalatenschap (erfenis) moet worden geregeld. Dit is een formele en complexe aangelegenheid, waar de regels en keuzes van het erfrecht gelden. Wist je bijvoorbeeld dat je bij de aangifte erfbelasting allerlei keuzes kunt maken waarmee je kunt sturen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden? Thuisnotaris kan je hier mee helpen. Kijk op afwikkeling nalatenschap voor mee informatie. Geef deze informatie door aan de persoon die jouw nalatenschap gaat afwikkelingen. Dan weet je zeker dat de afwikkeling voorspoedig en volgens de wet verloopt.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest