Hoe erfbelasting ontwijken?

 • 11 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

Ben je op zoek naar een manier om je nalatenschap goed te regelen en te voorkomen dat je erfgenamen te veel erfbelasting moeten betalen? Dan ben je bij Thuisnotaris aan het juiste adres. Thuisnotaris is een online platform waar je zelf een testament of levenstestament kunt opstellen of hulp kunt krijgen van een erfrechtspecialist. Thuisnotaris onderscheidt zich door het aanbieden van de meest uitgebreide testamenten tegen de scherpste tarieven in de markt. Met een goed testament kun je in veel gevallen erfbelasting ontwijken.

Een testament en levenstestament zijn belangrijke documenten die ervoor zorgen dat jouw wensen met betrekking tot de nalatenschap worden gerespecteerd en dat er zo min mogelijk belasting hoeft te worden betaald. In dit artikel zullen we bespreken hoe je erfbelasting kunt ontwijken en welke keuze gunstiger is: schenken of erven. Daarnaast zullen we ingaan op de vraag welk bedrag vrijgesteld is van erfbelasting.

Het doel van dit artikel is om je te informeren over de mogelijkheden om erfbelasting te ontwijken en je te laten zien hoe Thuisnotaris je kan helpen bij het opstellen van een testament en/of levenstestament.

Erfbelasting ontwijken: wat te doen?

Erfbelasting, ook wel successierecht genoemd, is de belasting die je betaalt over de erfenis die je ontvangt na het overlijden van een dierbare. Het tarief van deze belasting kan oplopen tot wel 20% bij hoge erfenissen. Het is daarom verstandig om na te denken over manieren om de erfbelasting te verminderen of zelfs te voorkomen. Hieronder volgen een aantal tips:

 • Schenken tijdens leven: Door tijdens je leven alvast een deel van je vermogen te schenken aan je erfgenamen, kunnen zij dit bedrag vrij van erfbelasting ontvangen. Dit kan voordelig zijn als je bijvoorbeeld al op leeftijd bent en verwacht dat je erfgenamen anders veel erfbelasting zullen moeten betalen. Er gelden wel bepaalde voorwaarden en regels voor schenken, zoals een jaarlijkse vrijstelling en beperkingen voor schenkingen aan kinderen.
 • Opstellen van een testament: Een testament opstellen kan ook helpen bij het verminderen van de erfbelasting. Hierin kun je bijvoorbeeld bepalen wie welk deel van je erfenis krijgt en welke vrijstellingen er worden gebruikt. Ook kun je speciale regelingen treffen voor het verdelen van je vermogen, zoals het toewijzen van bepaalde goederen aan specifieke erfgenamen.
 • Gebruik maken van vrijstellingen: Er gelden verschillende vrijstellingen voor erfbelasting, afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenamen. Zo is er bijvoorbeeld een hoge vrijstelling voor echtgenoten en geregistreerde partners, en een lagere vrijstelling voor kinderen en kleinkinderen. Het is daarom belangrijk om te weten welke vrijstellingen er gelden en hoe je deze kunt benutten.

Door slim gebruik te maken van schenkingen, het opstellen van een testament en vrijstellingen kun je dus flink besparen op de erfbelasting en kun je het betalen hiervan ontwijken.

Schenken of erven: wat is gunstiger?

Bij het overdragen van vermogen van ouders naar kinderen wordt er vaak gedacht aan erven. Echter kan schenken tijdens leven ook een optie zijn. Wat is nu eigenlijk gunstiger: schenken of erven? Hieronder zullen we uitleggen wat de verschillen zijn en wat de voor- en nadelen van beide opties zijn.

Schenken

Bij schenken wordt er al tijdens leven vermogen overgedragen van de ouders naar de kinderen. Dit kan zowel eenmalig als periodiek. Bij schenkingen boven een bepaald bedrag moet er schenkbelasting worden betaald, maar schenken kan ook zorgen voor een vermindering van de uiteindelijke erfbelasting.

Voordelen van schenken

 • Vermogen wordt al tijdens leven overgedragen, waardoor de kinderen er direct gebruik van kunnen maken.
 • Het geschonken vermogen kan niet meer worden belast met erfbelasting.
 • Schenkingen zijn vrijgesteld tot een bepaald bedrag, waardoor er minder of geen schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Nadelen van schenken

 • Het kan nadelig zijn voor de eigen financiële situatie van de ouders.
 • Bij periodieke schenkingen moet er ieder jaar aangifte worden gedaan voor de schenkbelasting.

Erven

Bij erven wordt het vermogen pas na het overlijden van de ouders overgedragen naar de kinderen. Het bedrag dat geërfd wordt, is belast met erfbelasting. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van het bedrag dat geërfd wordt en de relatie tussen de erfgenamen en de overledene.

Voordelen van erven

 • Er hoeft geen belasting te worden betaald zolang het geërfde bedrag onder de vrijstelling valt.
 • Het kan gunstig zijn voor de financiële situatie van de ouders, omdat zij het vermogen tot hun overlijden kunnen behouden.

Nadelen van erven

 • Het kan langer duren voordat de kinderen het vermogen kunnen gebruiken.
 • Het geërfde vermogen is nog niet belast met erfbelasting, waardoor dit bedrag in principe zwaarder belast kan worden.

Wat gunstiger is, schenken of erven, hangt af van de persoonlijke situatie van de ouders en de kinderen. Thuisnotaris kan helpen bij het opstellen van een testament en het geven van advies over schenken en erven.

Vrijstelling van erfbelasting

Erfgenamen kunnen te maken krijgen met erfbelasting, maar er zijn vrijstellingen van toepassing die kunnen helpen bij het verminderen of voorkomen van deze belasting. Het bedrag van de vrijstelling verschilt per persoon en per situatie.

Hieronder volgt een overzicht van de vrijstellingen die gelden voor de meest voorkomende erfgenamen:

 • Partners: partners hebben in 2023 een vrijstelling van € 723.526. Dit betekent dat de partner tot dit bedrag belastingvrij erft.
 • Kinderen en kleinkinderen: kinderen en kleinkinderen hebben in 2023 een vrijstelling van €22.918.
 • Ouders: ouders hebben in 2023 een vrijstelling van € 54.270
 • Overige erfgenamen: voor overige erfgenamen geldt in 2023 een vrijstelling van € 2.418.

Het is belangrijk om te weten dat deze vrijstellingen gelden per persoon en niet per nalatenschap. Dit betekent dat bijvoorbeeld een echtpaar gezamenlijk recht heeft op tweemaal de vrijstelling van partners.

Conclusie; een Testament helpt je erfbelasting te besparen

In dit artikel hebben we besproken waarom het belangrijk is om een testament op te stellen. We hebben ook gekeken naar manieren om erfbelasting te verminderen of te voorkomen, zoals schenken tijdens leven, het opstellen van een testament en het benutten van vrijstellingen. Vervolgens hebben we gekeken naar de voor- en nadelen van schenken en erven en hebben we de vrijstellingen voor erfbelasting besproken die gelden voor partners, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige erfgenamen. Dit met als doel om het betalen van erfbelasting te ontwijken.

Als je op zoek bent naar hulp bij het opstellen van een testament, dan ben je bij Thuisnotaris dus op het goede adres. Thuisnotaris biedt uitgebreide testamenten tegen scherpe tarieven. Ook kun je rekenen op een persoonlijk controlegesprek en zijn er geen kleine lettertjes of additionele kosten.

Extra tip: een goede afwikkeling van de nalatenschap verlaagt de te betalen erfbelasting

Wist je dat je bij de aangifte erfbelasting allerlei keuzes kunt maken waarmee je kunt sturen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden?

Als iemand komt te overlijden zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Veel instanties willen zeker weten dat de gegevens van de overledene kloppen en willen zeker weten dat je handelt met mandaat. Het regelwerk is geen alledaagse activiteit en kent veel uitzoekwerk en keuzemomenten. Daarom schakelen veel mensen hulp in om alles goed en passend geregeld te krijgen.

Thuisnotaris werkt met gespecialiseerde erfrecht specialisten. Daarnaast heeft Thuisnotaris de inventarisatie van de nalatenschap geautomatiseerd, waardoor onder andere de te betalen erfbelasting wordt berekend. Daarbij heeft Thuisnotaris een optimalisatie berekening gemaakt, zodat je altijd sturing kunt geven aan de te betalen erfbelasting en zo laag mogelijk uitkomt.

Wij vertellen je graag wat er allemaal bij komt kijken! Plan een gratis oriëntatiegesprek in.

Testament opstellen bij Thuisnotaris.nl

Wil je een testament (bijv. voor twee personen) opstellen en erfbelasting ontwijken? Kies dan voor Thuisnotaris! Bij ons kun je helemaal zelf een uitgebreid en passend testament opstellen. Wij bieden drie verschillende opties op onze website: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket.

Bezoek nu onze TestamentHulp en stel jouw eigen testamenten samen! Het is heel verstandig om ook te kiezen voor een Testament en een levenstestament. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Delen via

Een maatwerk testament voor iedereen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale testament er uit ziet en bepaal later of en hoe je er verder wilt.

Doe het zelf

Per testament €245

Maak zelf je testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per testament €245
+
Eenmalig €99

Maak samen met een erfrechtspecialist je testament en teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest