Wat is een legitimaris?

  • 16 juni 2023

In dit artikel

Introductie legitimaris

De verdeling van een nalatenschap kan een complex proces zijn, met verschillende betrokken partijen en rechten. Eén van die belangrijke partijen is de legitimaris. In dit artikel gaan we dieper in op wat een legitimaris precies is en welke rechten zij hebben bij het verdelen van een erfenis.

Definitie van een legitimaris

Een legitimaris is een persoon die volgens de wet recht heeft op een deel van de nalatenschap van een overledene, zelfs als ze niet expliciet in het testament zijn opgenomen. Dit recht is gebaseerd op het principe van de legitieme portie, ook wel het wettelijk erfdeel genoemd. Het wettelijk erfdeel is een beschermingsmaatregel om bepaalde familieleden te waarborgen van een minimale erfenis, ongeacht wat er in het testament staat.

Uitleg van de rol en rechten van een legitimaris in een testament

De rol van een legitimaris in een testament is om ervoor te zorgen dat zij hun wettelijk erfdeel ontvangen, zelfs als zij niet als erfgenaam zijn benoemd. In veel gevallen worden erfgenamen benoemd in een testament, maar als er geen specifieke vermelding van een legitimaris is, hebben zij nog steeds recht op hun legitieme portie.

De legitieme portie is meestal een vast percentage van de nalatenschap en kan verschillen per jurisdictie. Het exacte bedrag kan worden bepaald op basis van de waarde van de nalatenschap en de familierelatie met de overledene. Het doel van het wettelijk erfdeel is om ervoor te zorgen dat bepaalde familieleden niet volledig onterfd kunnen worden en een minimale erfenis ontvangen.

Het is belangrijk op te merken dat de legitieme portie niet kan worden ontnomen door middel van een testament, tenzij er sprake is van wettelijke gronden, zoals mishandeling van de erflater of het verwerpen van de erfenis. De legitimaris heeft het recht om aanspraak te maken op hun legitieme portie en kan dit afdwingen, indien nodig, via juridische stappen.

Uitleg van de verschillen tussen een legataris en een legitimaris

Hoewel zowel een legataris als een legitimaris betrokken zijn bij de verdeling van een nalatenschap, zijn er belangrijke verschillen tussen deze twee termen.

  • Een legataris is een persoon aan wie specifieke goederen, geldbedragen of eigendommen worden nagelaten in een testament. Ze ontvangen deze specifieke items als onderdeel van hun erfdeel. Een legataris kan bijvoorbeeld een familielid, vriend of een goed doel zijn dat in het testament wordt genoemd. Ze hebben het recht om de geërfde goederen of eigendommen te ontvangen zoals bepaald in het testament.
  • Daarentegen is een legitimaris een persoon die recht heeft op een deel van de nalatenschap op basis van de legitieme portie, ongeacht of ze specifiek zijn benoemd in het testament. Dit betekent dat zelfs als een legitimaris niet als erfgenaam wordt genoemd, ze nog steeds recht hebben op hun wettelijk erfdeel. De legitieme portie is een vast percentage van de nalatenschap en is bedoeld om bepaalde familieleden te beschermen tegen volledige onterving.

Criteria en omstandigheden om als legitimaris te worden beschouwd

Om als legitimaris te worden beschouwd en aanspraak te kunnen maken op de legitieme portie, moeten bepaalde criteria en omstandigheden van toepassing zijn. Hoewel de specifieke regels kunnen variëren afhankelijk van de juridische context en het rechtsgebied, zijn er over het algemeen enkele gemeenschappelijke vereisten:

  • Familierelatie: Een legitimaris moet doorgaans een nauwe familieband hebben met de overledene. Dit omvat meestal kinderen, kleinkinderen en soms ook ouders.
  • Erfrechtelijke volgorde: De legitieme portie is meestal bedoeld voor directe familieleden en wordt toegekend in een bepaalde erfrechtelijke volgorde. Dit betekent dat bepaalde familieleden prioriteit hebben boven anderen bij het aanspraak maken op de legitieme portie.
  • Onterving: In sommige rechtsgebieden kan een legitimaris worden uitgesloten van de legitieme portie als gevolg van bepaalde wettelijke gronden, zoals mishandeling van de erflater of het verwerpen van de erfenis. Dit kan echter per rechtsgebied verschillen.

Vermelding van de rechten van een legitimaris bij de nalatenschap

Als een legitimaris voldoet aan de vereisten en omstandigheden, hebben ze bepaalde rechten en aanspraken bij de nalatenschap. Deze rechten kunnen omvatten:

  • Legitieme portie: Een legitimaris heeft het recht op hun wettelijk erfdeel, dat meestal een vast percentage van de nalatenschap is. Dit bedrag kan variëren, afhankelijk van de specifieke wetgeving en de waarde van de nalatenschap.
  • Opeisen van de legitieme portie: Een legitimaris kan aanspraak maken op hun legitieme portie door een vordering in te dienen bij de nalatenschap. Dit kan betekenen dat ze juridische stappen moeten ondernemen om hun recht te verkrijgen als de erfenis niet vrijwillig wordt verdeeld.
  • Bescherming tegen onterving: De legitieme portie biedt bescherming tegen volledige onterving. Zelfs als een legitimaris niet is opgenomen in het testament, kunnen ze nog steeds aanspraak maken op hun legitieme portie en voorkomen dat ze volledig worden onterfd.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke rechten en aanspraken van een legitimaris kunnen variëren afhankelijk van de rechtsgebieden en wettelijke bepalingen. Het raadplegen van een erfrechtspecialist of notaris is essentieel om een duidelijk inzicht te krijgen in de rechten en aanspraken die specifiek van toepassing zijn op een legitimaris in een bepaalde situatie.

Regel de afwikkeling nalatenschap met Thuisnotaris

Sta je op het punt om de afwikkeling van de nalatenschap te starten. Thuisnotaris kan je ondersteuning hierin bieden. We zijn expert in de afwikkeling nalatenschap, hebben uitstekende tooling om de erfbelasting te berekenen en gaan zelf nog een stap verder met het optimaliseren van de te betalen erfbelasting.

 

Zelf een testament opstellen bij Thuinotaris?

Bij Thuisnotaris kun je helemaal zelf een testament samenstellen en kiezen uit drie verschillende opties: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Bezoek nu onze website en stel jouw eigen testament samen!

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest