1e graads familie

 • 20 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

In dit artikel gaan we het hebben over de betekenis van 1e graads familie. Het begrip 1e graads familie komt vaak voor in situaties waarbij het gaat om erfrecht of familierelaties. Maar wat betekent 1e graads familie nu eigenlijk precies en wie vallen er allemaal onder deze categorie? In dit artikel zullen we dit begrip verder toelichten en ook ingaan op de begrippen 2e en 3e graads familie. Bovendien zullen we ook wat meer vertellen over Thuisnotaris, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opstellen van testamenten en levenstestamenten. Aan het einde van dit artikel weet je alles wat je moet weten over 1e graads familie en kun je weloverwogen beslissingen nemen wanneer het gaat om erfrecht en familierelaties.

Wat is 1e, 2e en 3e graad familie?

Om te begrijpen wat 1e graads familie is, is het ook belangrijk om te weten wat de begrippen 2e en 3e graad familie betekenen.

 • 1e graads familie: Dit zijn de directe familieleden, namelijk de ouders, partner en kinderen van een persoon.
 • 2e graads familie: Dit zijn de broers, zussen, grootouders, kleinkinderen en (schoon)ouders van een persoon.
 • 3e graads familie: Dit zijn de overige familieleden, zoals ooms, tantes, neven, nichten en achterkleinkinderen.

Nu we de verschillende graden van familie hebben besproken, gaan we dieper in op wat er onder 1e graads familie valt.

Wie valt er onder 1e graad familieleden?

1e graads familieleden zijn de directe familieleden van een persoon en bestaan uit de volgende personen:

 • Ouders: Dit zijn de biologische of adoptieouders van een persoon.
 • Partner: Dit is de echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of samenwonende partner van een persoon.
 • Kinderen: Dit zijn de biologische of adoptiekinderen van een persoon.

Binnen het erfrecht hebben 1e graads familieleden vaak voorrang bij het erven van de nalatenschap van een overledene. In sommige gevallen kan het ook belangrijk zijn om te weten wie er onder de 2e en 3e graad familieleden vallen, bijvoorbeeld bij het verdelen van een erfenis.

Wie zijn 2e graads familieleden?

2e graads familieleden zijn familieleden die iets verder van de persoon afstaan dan 1e graads familieleden. Hieronder vallen onder andere:

 • Grootouders: Dit zijn de ouders van de ouders van een persoon.
 • Broers en zussen: Dit zijn de biologische of adoptiebroers en -zussen van een persoon.
 • Neven en nichten: Dit zijn de kinderen van de broers en zussen van een persoon.
 • Ooms en tantes: Dit zijn de broers en zussen van de ouders van een persoon.
 • Kleinkinderen: Dit zijn de kinderen van de biologische of adoptiekinderen van een persoon.

Binnen het erfrecht hebben 2e graads familieleden over het algemeen minder voorrang bij het erven van de nalatenschap van een overledene dan 1e graads familieleden. Het kan echter wel voorkomen dat een overledene in zijn of haar testament heeft vastgelegd dat een 2e graads familielid een bepaald deel van de erfenis krijgt.

Wat is 3e graads familie?

3e graads familieleden zijn familieleden die nog verder van de persoon afstaan dan 1e en 2e graads familieleden. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Overgrootouders: Dit zijn de grootouders van de ouders van een persoon.
 • Achterneven en -nichten: Dit zijn de kinderen van de neven en nichten van een persoon.
 • Achterooms en -tantes: Dit zijn de broers en zussen van de grootouders van een persoon.

Binnen het erfrecht hebben 3e graads familieleden over het algemeen nog minder voorrang bij het erven van de nalatenschap van een overledene dan 2e graads familieleden. In principe erven alleen de 1e en 2e graads familieleden van de overledene. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat een overledene in zijn of haar testament heeft vastgelegd dat een 3e graads familielid een bepaald deel van de erfenis krijgt.

Waarom is kennis over familiegraad belangrijk?

Het is belangrijk om kennis te hebben over familiegraden omdat het bepalend kan zijn voor verschillende aspecten binnen het familierecht. Hierbij valt te denken aan erfrecht, alimentatieverplichtingen, voogdij en contactregelingen tussen familieleden. Zo hebben 1e graad familieleden in sommige gevallen bijvoorbeeld automatisch recht op een deel van de erfenis van een overleden familielid. Ook kan het hebben van bepaalde familiebanden van belang zijn voor het bepalen van de voogdij over minderjarige kinderen in het geval van overlijden van de ouders.

Daarnaast kan het kennen van de familiegraad ook belangrijk zijn in de omgang tussen familieleden. Het kan bijvoorbeeld helpen om de juiste benaming te gebruiken wanneer je met familieleden communiceert en kan daarmee bijdragen aan een goede verstandhouding. Ook kan het in bepaalde gevallen van belang zijn om te weten wie er als familie geldt, bijvoorbeeld bij het vaststellen van erfgenamen.

Kortom, kennis over familiegraden kan dus van belang zijn in zowel juridische als persoonlijke situaties en kan bijdragen aan een betere onderlinge verstandhouding binnen families.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken wat de verschillende gradaties van familie zijn en wie er onder 1e, 2e en 3e graad familie vallen. Het is belangrijk om te weten wie er onder welke categorie valt, omdat dit van invloed kan zijn op bepaalde zaken zoals erfenissen, belastingen en het recht op bepaalde uitkeringen. Ook hebben we besproken waarom het belangrijk is om deze kennis te hebben.

Als je op zoek bent naar informatie over het opstellen van een testament, dan is het goed om te weten dat Thuisnotaris een goede optie kan zijn. Bij Thuisnotaris kun je zelf een testament samenstellen en daarbij kun je kiezen uit verschillende pakketten die het beste bij jouw situatie passen. Ook kun je altijd gratis contact opnemen met Thuisnotaris voor vragen en advies. Bezoek de website www.thuisnotaris.nl om te zien welk pakket het beste bij jou past en om meer te weten te komen over het opstellen van een testament.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest