Wanneer Levenstestament

 • 5 juli 2023

In dit artikel

Wat is een levenstestament en waarom is het belangrijk?

Een levenstestament is een volmacht waarin je vastlegt wie jouw belangen behartigt en welke beslissingen er genomen moeten worden wanneer je zelf niet meer in staat bent om dit te doen. Het is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat jouw wensen worden gerespecteerd en dat jouw zaken op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Indien je zelf niet meer in staat bent beslissingen te maken, ben je handelingsonbekwaam. Je kunt handelingsonbekwaam worden door bijvoorbeeld een ongeval, maar dat kan ook doordat je dement wordt of een beroerte krijgt en niet meer in staat bent om zelf te handelen. Ook kan het voorkomen dat je voor een langere periode in het ziekenhuis moet verblijven waardoor je zelf geen beslissingen kunt nemen. In deze situaties neemt de kans toe dat je afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging en/of financiële zaken. In dit geval is het goed om erover na te denken wie jouw financiële belangen mag behartigen als je dit zelf niet meer kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. Dit noemen we een volmacht

Het is dus belangrijk om zaken goed te regelen voor tijdens je leven. Door middel van een levenstestament kun je voorkomen dat naasten de gang naar de kantonrechter moeten maken om zaken voor je te regelen als je dit zelf niet meer kan, wil of mag. Denk hierbij aan bankzaken, verzekeringen, belastingdienst en sociale verzekeringsbank. Indien je geen levenstestament opstelt en dus geen volmachten aanwijst, moet er bij de kantonrechter jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd worden. Voor “grote uitgave” (boven de € 1500,-) moet vooraf toestemming worden gevraagd. Om dit te voorkomen maak je een levenstestament op.

Het op tijd opstellen van een levenstestament is van groot belang. Niemand kan namelijk voorspellen wanneer zich een situatie voordoet waarin je niet meer in staat bent om jouw belangen te behartigen. Het is verstandig om proactief te zijn en ervoor te zorgen dat je voorbereid bent op mogelijke onvoorziene omstandigheden. Zo voorkom je dat anderen zonder jouw richtlijnen moeten beslissen over zaken die jou aangaan.

Welke bevoegdheden kunnen de volmachten krijgen?

Het opstellen van een levenstestament is een belangrijke stap in het beschermen van jouw belangen en zorgen voor gemoedsrust. Je bepaalt zelf wie de volmacht krijgt om voor jou beslissingen te mogen maken. Meestal is dit een partner of zijn dit eventuele kinderen. Als er geen partner of kinderen zijn, kun je uiteraard ook een willekeurig ander persoon kiezen. De volmacht kan direct in gaan, maar dat hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen dat de volmacht pas gebruikt mag worden als een arts verklaart dat je zelf niet meer kunt handelen.

De gevolmachtigde mag de volmacht niet doorgeven aan een willekeurige derde. De volmacht mag wel doorgegeven worden aan een door jou aangewezen reserve gevolmachtigde. Iemand die een volmacht heeft is niet verplicht rekening en verantwoording aan jou of jouw erfgenamen af te leggen. De bevoegdheden van de gevolmachtigde leg je vast in het levenstestament. Er zijn verschillende zaken die je kunt overlaten aan je volmachten door middel van een levenstestament. Deze vallen uiteen in financiële en medische zaken, voorbeelden hiervan zijn:

Financiële zaken:

 • Jouw administratie overnemen als je dat (tijdelijk) niet meer kunt
 • Jouw huis verkopen als je daar niet meer terug kunt keren door je gezondheidstoestand
 • Geld voor jezelf lenen
 • Geld van jou uitlenen aan anderen en ook aan zichzelf
 • Schenkingen doen uit jouw vermogen (om belasting of eigen bijdrage zorg te besparen)

Medische zaken:

 • Plaatsing van zorginstelling
 • Beslissingen inzake medische behandelingen
 • Behandelverbod
 • Euthanasieverzoek

Bij medische zaken is het van belang dat je iedere twee tot drie jaar je gemaakte keuzes overlegt met zowel jouw huisarts als gevolmachtigde. Naast de financiële en medische zaken, kun je ook nog andere bepalingen opnemen in je levenstestament. Denk bijvoorbeeld aan bewind, mentorschap en curatele. Je kunt met een volmacht regelen dat er geen bewind, mentorschap of curatele aangevraagd hoeft te worden. Ondanks dat kan het toch zijn dat een rechter een bewind en/of mentorschap of een curatele instelt. Je kunt aangeven in je levenstestament wie je in een dergelijke situatie als bewindvoerder, mentor of curator wilt benoemen. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om de gevolmachtigde ook als bewindvoerder, mentor en curator te benoemen.

Indien je het dus belangrijk vindt dat bovenstaande zaken geregeld zijn en door kunnen blijven lopen als je niet meer handelingsbekwaam bent, dan is het noodzakelijk om een levenstestament op te stellen.

Wanneer eindigt de volmacht?

De financiële en medische volmacht kunnen eindigen. Je kunt je wensen hierover vastleggen in je levenstestament. Een paar voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Door je overlijden
 • Door het overlijden van de gevolmachtigde
 • Door faillissement van de gevolmachtigde
 • Door het onder curatele stellen van de gevolmachtigde
 • Ten aanzien van jouw partner door scheiding
 • Door een schriftelijke herroeping van de volmacht
 • Door een schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde

Stel jouw levenstestament samen via Thuisnotaris

Nu je bekend bent met het belang van een levenstestament is het tijd om actie te ondernemen. Thuisnotaris is de ideale partner om jou te begeleiden bij het opstellen van jouw levenstestament. Hier zijn de voordelen van Thuisnotaris:

 • Uitgebreide testamenten: Thuisnotaris biedt de meest uitgebreide levenstestamenten in de markt, zodat al jouw wensen en behoeften volledig worden vastgelegd.
 • Scherpe tarieven: Thuisnotaris hanteert de scherpste tarieven, waardoor hoogwaardige dienstverlening voor iedereen toegankelijk is.
 • Persoonlijk controlegesprek: Bij Thuisnotaris krijg je altijd een persoonlijk controlegesprek om de kwaliteit van jouw levenstestament te waarborgen. Dit zorgt ervoor dat alles volledig en accuraat is.
 • Geen verborgen kosten: Thuisnotaris is transparant in de prijsstelling. Er zijn geen kleine lettertjes of additionele kosten voor bijvoorbeeld extra clausules. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Bezoek onze website en ontdek de drie verschillende opties die we bieden: het Ontdek pakket, het Doe-het-zelf pakket en het Laat je helpen pakket. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Thuisnotaris.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest