wilsonbekwaam

  • 21 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

Een testament opstellen is misschien niet het meest populaire onderwerp om over na te denken, maar het is wel belangrijk om te overwegen. Een testament biedt namelijk de mogelijkheid om vast te leggen wat er met je nalatenschap moet gebeuren als je er niet meer bent. Een goede voorbereiding kan veel zorgen wegnemen voor zowel de persoon die het testament opstelt als voor de nabestaanden.

Bij het opstellen van een testament is het belangrijk om te weten wat bepaalde termen betekenen, zoals ‘wilsonbekwaamheid’. In dit artikel zullen we uitleggen wat dit begrip inhoudt en hoe het van invloed kan zijn op het opstellen van een testament. We zullen ook ingaan op de verschillen tussen handelingsonbekwaamheid en wilsonbekwaamheid en of dementie gelijk staat aan wilsonbekwaamheid. Aan het einde van dit artikel geven we meer informatie over hoe Thuisnotaris kan helpen bij het opstellen van een testament.

Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaamheid is een begrip uit het Nederlands rechtssysteem en heeft betrekking op de vraag of iemand in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Het gaat hierbij om het vermogen om beslissingen te nemen over zaken als gezondheidszorg, financiën en juridische kwesties. Als iemand wilsonbekwaam is, betekent dit dat hij of zij niet meer in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen op deze gebieden.

Een persoon kan wilsonbekwaam worden als gevolg van verschillende omstandigheden, zoals een verstandelijke beperking, een psychische aandoening, een ernstige ziekte of dementie. Het kan ook voorkomen dat iemand tijdelijk wilsonbekwaam is, bijvoorbeeld na een operatie of bij een tijdelijke psychische aandoening.

Als iemand wilsonbekwaam is, dan kan deze persoon geen rechtshandelingen meer verrichten. Dit betekent dat hij of zij geen overeenkomsten meer kan sluiten, geen testament meer kan opstellen en geen machtigingen meer kan geven. Hierdoor is het belangrijk om tijdig na te denken over het opstellen van een testament, voordat wilsonbekwaamheid intreedt.

Wie bepaalt of je wilsonbekwaam bent?

Het bepalen van wilsonbekwaamheid is een complex proces en kan niet zomaar door iedereen worden gedaan. Meestal wordt dit vastgesteld door een arts, psycholoog of psychiater, afhankelijk van de aard van de aandoening.

Een specialist zal een uitgebreide evaluatie van de cognitieve vaardigheden van een persoon uitvoeren, zoals geheugen, taal, oordeel, besluitvorming en aandacht. Daarnaast wordt gekeken naar het vermogen om informatie te begrijpen en te verwerken en de gevolgen van beslissingen te begrijpen en in te schatten.

In sommige gevallen kan ook een rechter worden ingeschakeld om wilsonbekwaamheid vast te stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er onenigheid is over de wilsonbekwaamheid van een persoon in verband met erfrechtelijke kwesties.

Het is belangrijk om op te merken dat de vaststelling van wilsonbekwaamheid niet permanent is. Als de gezondheidstoestand van een persoon verbetert en hij of zij weer in staat is om zelf beslissingen te nemen, kan de wilsonbekwaamheid worden opgeheven.

Het verschil tussen handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam

Er bestaat een verschil tussen handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam. Handelingsonbekwaamheid heeft betrekking op de juridische bekwaamheid om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Bijvoorbeeld, minderjarigen zijn handelingsonbekwaam en hebben dus toestemming nodig van een ouder of voogd om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Ook mensen die onder curatele zijn gesteld, zijn handelingsonbekwaam.

Wilsonbekwaamheid heeft daarentegen betrekking op het vermogen om eigen beslissingen te nemen en te begrijpen wat de gevolgen hiervan zijn. Een persoon kan bijvoorbeeld handelingsbekwaam zijn, maar tegelijkertijd wilsonbekwaam. Zo kan een demente persoon nog steeds handelingsbekwaam zijn, maar wilsonbekwaam zijn als het gaat om het nemen van beslissingen over hun eigen zorg en behandeling.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen handelingsonbekwaamheid en wilsonbekwaamheid, omdat ze verschillende juridische implicaties hebben. Zo kan een handelingsonbekwaam persoon bijvoorbeeld niet zelfstandig een testament opstellen, terwijl een wilsonbekwaam persoon mogelijk wel een testament kan opstellen, als deze persoon op het moment van opstellen nog wel in staat was om de gevolgen hiervan te begrijpen.

Is dementie wilsonbekwaamheid?

Dementie is een van de meest voorkomende oorzaken van wilsonbekwaamheid. Het is een progressieve aandoening die de hersenfunctie aantast en leidt tot geheugenverlies, problemen met de spraak en taal, en verminderde cognitieve vaardigheden. In de latere stadia van dementie kunnen mensen de capaciteit verliezen om beslissingen te nemen over hun eigen gezondheid en persoonlijke zaken.

Het is belangrijk om op te merken dat dementie niet per definitie betekent dat iemand wilsonbekwaam is. Dementie beïnvloedt het denkvermogen van een persoon op verschillende manieren en in verschillende mate, afhankelijk van de persoon en het type dementie. Een persoon kan in sommige situaties nog steeds bekwaam zijn en in andere situaties niet. Het is belangrijk om te evalueren of iemand in staat is om een specifieke beslissing te nemen op het moment dat het nodig is.

Als iemand met dementie wilsonbekwaam is geworden, kan dit grote gevolgen hebben voor hun vermogen om beslissingen te nemen over hun gezondheidszorg, financiën en persoonlijke zaken. Het is dan ook belangrijk om op tijd maatregelen te nemen, zoals het opstellen van een levenstestament, om ervoor te zorgen dat de persoon zijn of haar wensen kan laten vastleggen.

Het belang van een (levens)testament

Een testament is een juridisch document waarin een persoon aangeeft wat er met zijn of haar bezittingen moet gebeuren na zijn of haar overlijden. Een testament is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de wensen van de overledene worden gerespecteerd en de erfenis op de juiste manier wordt verdeeld. Het is daarom verstandig om tijdig na te denken over wat er met je bezittingen moet gebeuren na je overlijden en dit vast te leggen in een testament.

Als je geen testament hebt, dan wordt jouw erfenis verdeeld volgens de wettelijke regels van het erfrecht. Dit betekent dat de erfenis automatisch terecht komt bij jouw wettelijke erfgenamen, zoals jouw echtgenoot/echtgenote, kinderen, ouders en/of broers en zussen. Deze verdeling hoeft niet altijd overeen te komen met jouw wensen.

Een testament biedt jou de mogelijkheid om zelf te bepalen wie jouw erfenis ontvangt en onder welke voorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat een bepaald persoon of een goed doel een deel van jouw erfenis ontvangt. Ook kun je voorwaarden stellen aan de erfenis, zoals het verdelen van een deel van de erfenis over meerdere erfgenamen, of het vastleggen van voogdij voor minderjarige kinderen.

Het opstellen van een testament kan dus helpen om onduidelijkheden en conflicten te voorkomen bij de verdeling van jouw erfenis. Bij Thuisnotaris kun je zelf een testament opstellen of laten opstellen door een erfrechtspecialist.

Ook een levenstestament is van belang in het kader van wilsonbekwaamheid. In een levenstestament regel je namelijk wie er namens jou beslissingen mag nemen als je zelf wilsonbekwaam bent. Wanneer dit niet is vastgelegd is het voor naasten moeilijk om dingen voor jou te regelen. Zij zullen telkens naar de kantonrechter moeten wanneer ze iets voor of namens jou willen regelen. Een levenstestament is dus van groot belang!

Conclusie

Het opstellen van een testament is van groot belang om ervoor te zorgen dat jouw nalatenschap op de juiste manier wordt afgehandeld en verdeeld na jouw overlijden. Daarbij is het van belang om te weten wat wilsonbekwaamheid inhoudt, wie dit bepaalt en wat het verschil is met handelingsonbekwaamheid. Ook is het goed om te weten dat dementie kan leiden tot wilsonbekwaamheid.

Bij Thuisnotaris kun je terecht voor het opstellen van een testament op maat. Zij bieden verschillende pakketten aan waarbij je zelf de regie houdt, maar wel kunt rekenen op persoonlijk advies en controle. Thuisnotaris werkt samen met het grootste notariskantoor van Nederland en heeft al meer dan 30.000 klanten geholpen met het opstellen van een testament.

Bescherm de toekomst van jouw dierbaren en zorg ervoor dat jouw nalatenschap op de juiste manier wordt afgehandeld door een testament op te stellen. Kies voor Thuisnotaris voor een betrouwbaar en betaalbaar testament op maat.

Hoe kan Thuisnotaris helpen?

Thuisnotaris is een online platform dat mensen in staat stelt om zelf een testament of levenstestament op te stellen. Hiermee kunnen zij ervoor zorgen dat hun wensen omtrent erfenissen en medische beslissingen worden vastgelegd en gerespecteerd worden. Dit kan veel zorgen en onzekerheden wegnemen voor zowel de persoon zelf als hun nabestaanden.

Bij Thuisnotaris kunnen klanten kiezen uit drie verschillende pakketten: het Ontdek Pakket, het Doe-het-zelf Pakket en het Laat je Helpen Pakket. Met het Ontdek Pakket krijgen klanten een duidelijk beeld van wat er bij het opstellen van een testament komt kijken. In het Doe-het-zelf Pakket kunnen zij vervolgens zelf aan de slag met het opstellen van hun testament, met behulp van duidelijke instructies en voorbeelden. Voor wie meer hulp nodig heeft, is er het Laat je Helpen Pakket. Hierbij krijgt de klant persoonlijke hulp van een erfrechtspecialist bij het opstellen van het testament.

Thuisnotaris onderscheidt zich door de scherpste tarieven te bieden in de markt en altijd een persoonlijk controlegesprek met de klant te voeren om de kwaliteit te waarborgen. Klanten krijgen altijd een duidelijk gespreksverslag, en als ze een korte vraag hebben kunnen ze die altijd gratis stellen. Bij Thuisnotaris zijn er geen kleine lettertjes of additionele kosten voor bijvoorbeeld extra clausules of vanaf prijzen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de klant goed geïnformeerd is, voordat deze daadwerkelijk besluit een testament te laten opmaken.

Voor wie nog twijfelt over het opstellen van een testament, is het goed om te bedenken dat het veel onduidelijkheid en onenigheid kan voorkomen. Met een testament kan men ervoor zorgen dat de erfenis naar de juiste personen gaat en dat er duidelijkheid is over medische beslissingen. Dit kan veel rust en zekerheid bieden voor zowel de persoon zelf als hun nabestaanden. Thuisnotaris kan hierbij helpen door middel van een duidelijk en toegankelijk platform en persoonlijke ondersteuning van erfrechtspecialisten.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest