Overwaarde schenken ex-partner

 • 1 juli 2023

In dit artikel

Overwaarde huis schenken aan ex-partner

Het verdelen van de overwaarde van een huis bij een scheiding is een belangrijk en vaak complex onderwerp. Veel mensen staan voor de uitdaging om een eerlijke en rechtvaardige verdeling te vinden wanneer zij besluiten uit elkaar te gaan. Een van de mogelijke opties is het schenken van de overwaarde aan de ex-partner.

In de volgende hoofdstukken zullen we antwoord geven op enkele vragen met betrekking tot het schenken van overwaarde aan een ex-partner. We zullen de maximale schenkingsbedragen bespreken, de rechten van de ex-partner op de overwaarde onderzoeken, de verschillende manieren van overwaarde verdeling bij scheiding bespreken en uitleggen hoe het proces van overwaarde schenken werkt.

Hoeveel mag je schenken aan je ex-partner?

Wanneer je overweegt om overwaarde aan je ex-partner te schenken, is het belangrijk om te begrijpen welke factoren de hoogte van de schenking beïnvloeden. Hoewel er geen vaste regels zijn voor het exacte bedrag dat je kunt schenken, zijn er verschillende overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden.

 • Financiële situatie: Je eigen financiële situatie speelt een rol bij het bepalen van het bedrag dat je kunt schenken. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat je na de schenking voldoende middelen overhoudt om aan je eigen behoeften te voldoen.
 • Wet- en regelgeving: Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot schenkingen aan ex-partners. In sommige landen kunnen er bijvoorbeeld beperkingen zijn op het maximale schenkingsbedrag of kunnen er fiscale gevolgen zijn.

Het is raadzaam om in gesprek te gaan met een erfrechtspecialist of notaris om je specifieke situatie te bespreken. Zij kunnen je helpen bij het bepalen van een passend schenkingsbedrag op basis van jouw individuele omstandigheden en de geldende wet- en regelgeving. Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van eventuele beperkingen of regels die van toepassing kunnen zijn op schenkingen aan ex-partners. Zo kan het zijn dat de schenking onderhevig is aan bepaalde voorwaarden, zoals de aanwezigheid van een notariële akte of de goedkeuring van de rechter. Lees hier wat het verschil is tussen een schenking en een gift.

Heeft de ex-partner recht op de overwaarde van het huis?

Bij een scheiding rijst vaak de vraag of de ex-partner recht heeft op de overwaarde van het huis. De juridische aspecten en mogelijke scenario’s kunnen variëren afhankelijk van de wet- en regelgeving en de specifieke omstandigheden van de scheiding. Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen om de situatie juist te beoordelen. Hieronder volgt echter een algemene bespreking van dit onderwerp.

 • Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract: De rechten van de ex-partner op de overwaarde van het huis kunnen worden bepaald door huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Deze documenten leggen vaak de eigendomsverhoudingen en afspraken rondom vermogensverdeling vast. Het is essentieel om deze documenten te raadplegen en te begrijpen welke rechten en plichten er gelden.
 • Gemeenschap van goederen: In landen waar het principe van gemeenschap van goederen geldt, wordt de overwaarde in beginsel gelijkelijk verdeeld tussen beide ex-partners. Het maakt daarbij niet uit wie het huis op zijn of haar naam heeft staan. Er kunnen echter uitzonderingen en specifieke regels van toepassing zijn, dus het is raadzaam om juridisch advies in te winnen.
 • Verdelingsovereenkomst: Bij een scheiding kunnen ex-partners ook een verdelingsovereenkomst opstellen waarin zij afspraken maken over de verdeling van de overwaarde. Deze overeenkomst moet voldoen aan de wettelijke eisen en kan worden bekrachtigd door de rechter.

Het is belangrijk om te beseffen dat elke situatie uniek is en dat wet- en regelgeving per rechtsgebied kunnen verschillen. Een ervaren notaris kan je helpen bij het opstellen van de benodigde documenten en het waarborgen van de juiste verdeling van de overwaarde van het huis volgens de geldende wet- en regelgeving. Het opstellen van een schenkingsovereenkomst kan een goede oplossing zijn.

Hoe wordt de overwaarde verdeeld bij scheiding?

Bij een scheiding is het essentieel om een eerlijke verdeling van de overwaarde van het huis te bewerkstelligen. Er zijn verschillende methoden die kunnen worden toegepast om de overwaarde op een rechtvaardige manier te verdelen. Hieronder worden enkele veelvoorkomende methoden besproken:

 • Verkoop van het huis: Een van de meest voorkomende manieren om de overwaarde te verdelen, is door het huis te verkopen en de opbrengst te verdelen tussen beide ex-partners. Dit zorgt voor een gelijke verdeling van de overwaarde, waarbij eventuele schulden ook worden afgelost. Het is belangrijk om een makelaar of taxateur in te schakelen om de waarde van het huis te bepalen en om de verkoopprocedure te begeleiden.
 • Uitkopen van de ex-partner: In sommige gevallen kan een van de ex-partners ervoor kiezen om de andere partner uit te kopen en het huis alleen te behouden. De ex-partner die het huis verlaat, ontvangt dan een financiële vergoeding die overeenkomt met zijn of haar deel van de overwaarde. Het is belangrijk om een taxatie te laten uitvoeren en juridische stappen te ondernemen om de uitkoop op een correcte manier te regelen.
 • Afspraken in onderling overleg: Ex-partners kunnen ook onderling afspraken maken over de verdeling van de overwaarde. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een van de ex-partners een hoger deel van de overwaarde ontvangt in ruil voor andere bezittingen of afspraken met betrekking tot andere financiële zaken. Het is belangrijk om deze afspraken schriftelijk vast te leggen en juridisch te laten beoordelen om mogelijke conflicten in de toekomst te voorkomen.

Ongeacht de methode die wordt gekozen, is het van groot belang dat beide ex-partners het eens zijn over de verdeling van de overwaarde. Een akkoord in onderling overleg voorkomt langdurige juridische geschillen en bevordert een harmonieuze afwikkeling van de scheiding. Door middel van duidelijke afspraken en een correcte juridische vastlegging kan de verdeling van de overwaarde op een eerlijke en transparante manier worden geregeld, wat bijdraagt aan een soepele afwikkeling van de scheiding en het voorkomen van toekomstige geschillen.

Het proces van overwaarde schenken aan de ex-partner

Als je hebt besloten om overwaarde aan je ex-partner te schenken, is het belangrijk om het proces op een gestructureerde manier te doorlopen. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van het proces en de rol die Thuisnotaris kan spelen bij het begeleiden en vastleggen van de schenking.

 1. Informatie verzamelen: Begin met het verzamelen van alle relevante informatie met betrekking tot de overwaarde van het huis en de financiële situatie van beide ex-partners. Dit omvat onder andere de huidige waarde van het huis, de hoogte van de hypotheek en eventuele andere schulden.
 2. Advies inwinnen: Raadpleeg een erfrechtspecialist of notaris om advies in te winnen over het schenkingsproces en om te begrijpen welke stappen er moeten worden genomen. Thuisnotaris biedt de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek, waarbij je jouw situatie kunt bespreken en specifiek advies kunt krijgen op maat.
 3. Schenkingsvorm bepalen: Samen met de erfrechtspecialist of notaris bepaal je de meest geschikte vorm van schenking aan je ex-partner. Dit kan bijvoorbeeld een schenking onder de opschortende voorwaarde van een echtscheiding zijn, waarbij de schenking pas van kracht wordt na de officiële scheiding.
 4. Schenkingsakte opstellen: De notaris zal de schenkingsakte opstellen waarin de voorwaarden en bepalingen van de schenking worden vastgelegd. Dit omvat onder andere het bedrag van de schenking, de eventuele voorwaarden en de rechten en verplichtingen van beide partijen.

Het schenken van overwaarde aan een ex-partner bij een scheiding is dus een belangrijk en complex onderwerp. Het vereist zorgvuldige afweging, juridisch advies en de juiste begeleiding om ervoor te zorgen dat de verdeling van de overwaarde op een eerlijke en rechtmatige manier plaatsvindt.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest