Erfenis kleinkind

  • 16 juli 2023

In dit artikel

Inleiding

Het erven van vermogen en bezittingen is een belangrijk onderwerp dat zorgvuldige aandacht verdient. Vooral als het gaat om kleinkinderen, wil je er zeker van zijn dat ze op de juiste manier worden bedacht in je nalatenschap. Een goed testament geeft je de mogelijkheid om specifieke bepalingen op te nemen die ervoor zorgen dat je kleinkinderen krijgen wat je voor hen in gedachten hebt.

 

Thuisnotaris is een betrouwbare partner die gespecialiseerd is in het opstellen van testamenten. We begrijpen dat het plannen van je nalatenschap een gevoelige kwestie is en dat je de zekerheid wilt hebben dat je wensen worden gerespecteerd. Met onze uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van erfrecht, staan we klaar om je te begeleiden bij het opstellen van een testament dat precies aansluit bij jouw situatie en wensen. Of je nu specifieke bezittingen aan je kleinkinderen wilt nalaten, hun erfdeel wilt beschermen of andere persoonlijke wensen hebt, Thuisnotaris biedt maatwerkoplossingen die aansluiten bij jouw behoeften. Onze ervaren erfrechtspecialisten zullen nauw met je samenwerken om ervoor te zorgen dat je testament nauwkeurig en juridisch waterdicht is.

Kan een kleinkind erven zonder testament?

Het wettelijk erfrecht speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de erfopvolging in Nederland. Volgens de wet zijn er specifieke regels die bepalen wie erft als er geen testament is opgesteld. In het geval van kleinkinderen is het mogelijk dat ze erven zonder dat er een testament is, maar hun positie is afhankelijk van andere erfgenamen en de omvang van de erfenis. Het wettelijk erfrecht geeft voorrang aan bepaalde groepen erfgenamen, zoals de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen. Indien de erflater geen partner en geen kinderen heeft, erven de broers, zussen en ouders tezamen volgens de wet. Als er geen testament is, erven de kinderen dus in principe gelijk. Dit betekent dat als de grootouder komt te overlijden, de kinderen (ouders van de kleinkinderen) in eerste instantie recht hebben op de erfenis. De kleinkinderen kunnen dan erven via hun ouders. Ze hebben dus niet direct recht op een deel van de nalatenschap van hun grootouders.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de positie van kleinkinderen in de erfenis afhankelijk is van de aanwezigheid van andere erfgenamen. Als er geen kinderen meer in leven zijn of als de grootouder ervoor kiest om in een testament specifieke bepalingen op te nemen, kan de positie van de kleinkinderen anders worden beïnvloed.

 

Een voorbeeld

Er is geen testament opgesteld en iemand komt te overlijden. Degene heeft twee kinderen en allebei de kinderen hebben twee kinderen. De kinderen hebben allebei recht op 1/2e deel van de erfenis, nu er ook geen partner is. Eén van de kinderen is jaren geleden al komen te overlijden. In dit geval erft het ene kind nog steeds 1/2e deel en de kleinkinderen, de kinderen van het vooroverleden kind, erven in zijn plaats. Zij erven dan allebei 1/4e deel. Dit heet plaatsvervulling. Het is mogelijk om dit bij testament uit te sluiten.

Een testament biedt de mogelijkheid om de erfopvolging nauwkeurig te regelen en specifieke wensen met betrekking tot de erfenis vast te leggen. Door een testament op te stellen, kunnen grootouders ervoor zorgen dat hun kleinkinderen op de gewenste manier erven, zelfs als de wettelijke regelingen anders zouden zijn.

Hoeveel procent erft een kleinkind?

De verdeling van een erfenis vindt plaats volgens de regels van de wettelijke verdeling, tenzij er in een testament anders is bepaald. Dit is hierboven besproken. Dit betekent dat een kleinkind alleen in het geval van plaatsvervulling erft.

De exacte verdeling tussen de erfgenamen is afhankelijk van het aantal kinderen en kleinkinderen. In de meeste gevallen wordt het erfdeel gelijk verdeeld over alle kinderen, waaronder kleinkinderen via plaatsvervulling. Dit is wettelijk bepaald om te waarborgen dat bepaald vermogen in de familiekring resteert.

Kleinkinderen erven dus in beginsel geen percentage van de grootouder. Kleinkinderen genieten wel een vrijstelling van erfbelasting, hier in een volgend hoofdstuk meer over. Hier kan je gebruik van maken door in het testament een kleinkind legaat op te nemen. Met een kleinkind legaat kan je aan ieder van de kleinkinderen eenzelfde bedrag of percentage nalaten. Dit kan van het deel van de ouder zijn of van de totale nalatenschap. Hierdoor kan je ervoor kiezen toch nog wat aan je kleinkind na te laten en gebruik te maken van de erfbelasting vrijstelling. De kleinkinderen kunnen hierover beschikken vanaf hun 18e verjaardag, maar er kan ook gekozen worden voor bewind. Kleinkinderen kunnen dan pas beschikken over het legaat vanaf een zelf gekozen leeftijd.

Wat is de legitieme portie van een kleinkind?

De legitieme portie is een deel van de erfenis waarop kinderen recht hebben, zelfs als ze niet als erfgenaam zijn benoemd in een testament. De legitieme portie is bedoeld om te voorkomen dat een kind volledig wordt onterfd en dient als een vorm van bescherming voor bepaalde nabestaanden. Hierop kan geen uitzondering worden gemaakt bij testament.

De legitieme portie is in principe de helft van het erfdeel waarop een kind volgens de wettelijke verdeling recht zou hebben. Het exacte percentage kan echter variëren afhankelijk van verschillende factoren en omstandigheden, zoals het aantal kinderen en de aanwezigheid van andere erfgenamen. In bepaalde gevallen kan op eerder genoemde wijze van plaatsvervulling, ook een kleinkind opkomen voor de legitieme portie.

Bij de berekening van de legitieme portie wordt gekeken naar de waarde van de nalatenschap op het moment van overlijden van de erflater. Hierbij worden alle bezittingen, schulden en eventuele giften tijdens leven meegenomen. De legitieme portie wordt berekend als de helft van het erfdeel volgens de wettelijke verdeling, waarbij eventuele schenkingen tijdens leven worden meegerekend.

Het is belangrijk om te beseffen dat de legitieme portie een complex onderwerp is en dat er verschillende factoren en regels van toepassing kunnen zijn. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een notaris of erfrechtspecialist om de specifieke situatie en de mogelijke aanspraak op een legitieme portie voor een kleinkind te bespreken.

Welk bedrag mag een kleinkind belastingvrij erven?

Op dit moment geldt er in Nederland een belastingvrijstelling voor kleinkinderen bij het erven van een bedrag of vermogen. Het exacte belastingvrije bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en kan dus variëren.

Op dit moment bedraagt de belastingvrijstelling voor kleinkinderen in 2023 €21.282 (cijfers gebaseerd op het jaar 2023). Dit betekent dat een kleinkind tot dit bedrag belastingvrij kan erven. Dit bedrag kan echter jaarlijks worden aangepast, dus het is belangrijk om de meest recente informatie te raadplegen. Het is ook belangrijk om op te merken dat er uitzonderingen en voorwaarden kunnen gelden, afhankelijk van de specifieke situatie en het vermogen dat wordt geërfd. Bijvoorbeeld, als het kleinkind een bedrag erft dat hoger is dan de belastingvrijstelling, kan er erfbelasting verschuldigd zijn over het meerdere bedrag. Daarnaast kunnen er situaties zijn waarin andere belastingregels van toepassing zijn, zoals bij het erven van onroerend goed of bepaalde goederen met een hoge waarde.

Conclusie

Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de erfenis van kleinkinderen en de rol van een testament bij het waarborgen van hun positie in een erfenis. In dit artikel hebben we antwoord gegeven op belangrijke vragen met betrekking tot kleinkinderen erven. We hebben beschreven dat kleinkinderen inderdaad kunnen erven zonder testament, maar dat hun positie afhankelijk is van andere erfgenamen en de omvang van de erfenis. Het percentage dat een kleinkind erft kan variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de aanwezigheid van andere erfgenamen. Daarnaast hebben we de legitieme portie besproken, dit kan een rol spelen bij de erfenis van jouw kleinkind. Verder hebben we het belastingvrije bedrag vermeld dat een kleinkind kan erven. Momenteel is er een belastingvrijstelling van toepassing, waarbij een kleinkind tot een bepaald bedrag belastingvrij kan erven. Het is echter belangrijk om rekening te houden met uitzonderingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn. Ook verandert dit bedrag vrijwel jaarlijks.

 

Bij Thuisnotaris begrijpen we de complexiteit van het erfrecht en de specifieke behoeften van kleinkinderen bij het opstellen van een testament. We bieden uitgebreide testamentopties aan, van zelfstandig opstellen tot persoonlijke begeleiding door ervaren erfrechtspecialisten.

Thuisnotaris: De ideale partner voor het opstellen van een testament voor kleinkinderen

Bij het opstellen van een testament voor kleinkinderen is het essentieel om samen te werken met een betrouwbare en ervaren partner die bekend is met de complexe regels en nuances van het erfrecht. Thuisnotaris is de ideale partner om je te begeleiden bij het opstellen van een testament dat aan al jouw wensen en behoeften voldoet, met speciale aandacht voor de positie van kleinkinderen in de erfenis.

Met de jarenlange ervaring en expertise begrijpen we de unieke uitdagingen en overwegingen die gepaard gaan met kleinkinderen erven. We zijn trots op onze reputatie als de grootste en meest vertrouwde online testamentaanbieder in Nederland, met meer dan 30.000 tevreden klanten die we eerder hebben geholpen bij het opstellen van een goed testament.

Bij Thuisnotaris bieden we de meest uitgebreide testamentopties in de markt. Je kunt bij ons kiezen uit drie verschillende pakketten: het ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Of je nu zelfstandig een testament wilt opstellen of behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding van een erfrechtspecialist, wij hebben de juiste optie voor jou.

Waarin onderscheiden we ons?

We onderscheiden ons door niet alleen scherpe tarieven aan te bieden, maar ook door altijd een persoonlijk controlegesprek met de klant te voeren. Op die manier kunnen we de kwaliteit van het testament waarborgen en ervoor zorgen dat het volledig voldoet aan jouw wensen en behoeften. Bovendien ontvangt elke klant een duidelijk gespreksverslag, zodat alles transparant en overzichtelijk is. Bij Thuisnotaris vinden we het belangrijk dat klanten goed geïnformeerd zijn voordat ze daadwerkelijk besluiten om een testament te laten opmaken. Daarom hanteren we geen kleine lettertjes of additionele kosten voor bijvoorbeeld extra clausules of vanaf prijzen. We streven naar duidelijkheid en transparantie in het hele proces. Daarnaast is Thuisnotaris trots op de samenwerking met het grootste Notariskantoor van Nederland, wat zorgt voor een extra laag van betrouwbaarheid en deskundigheid. Bovendien hebben we waardevolle samenwerkingen met Goede Doelen Nederland, verschillende Goede Doelen en websites zoals TestamentTest.nl.

 

Dus, als je op zoek bent naar een betrouwbare partner om je te begeleiden bij het opstellen van een testament voor kleinkinderen, kies dan voor Thuisnotaris. Bezoek vandaag nog onze website en ontdek de verschillende testamentopties die we bieden. Het opstellen van een testament is een verstandige keuze en bij Thuisnotaris staan we klaar om je te helpen. Heb je vragen? Neem gerust contact op.

 

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest