Versterferfrecht

 • 1 juli 2023

In dit artikel

Wat is Versterferfrecht?

Versterferfrecht is het wettelijke systeem dat van toepassing is wanneer iemand overlijdt zonder een testament achter te laten. In zo’n situatie bepaalt het versterferfrecht wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld wordt volgens de wettelijke regels. Het versterferfrecht speelt een cruciale rol bij het verdelen van de nalatenschap en zorgt ervoor dat er een rechtvaardige verdeling plaatsvindt.

Het versterferfrecht is bedoeld om de nalatenschap te verdelen op een manier die overeenkomt met de verwachtingen van de wetgever en die recht doet aan de belangen van de erfgenamen. Enkele belangrijke punten die het belang van versterferfrecht benadrukken, zijn:

 • Rechtvaardige verdeling: Het versterferfrecht zorgt ervoor dat de nalatenschap op een eerlijke en rechtvaardige manier wordt verdeeld. Het bepaalt wie erft op basis van de wettelijke regels en de familierelatie met de overledene.
 • Duidelijke richtlijnen: Het versterferfrecht biedt duidelijke richtlijnen en regels voor het verdelen van de erfenis. Hierdoor worden mogelijke geschillen tussen erfgenamen voorkomen en wordt de afhandeling van de nalatenschap gestroomlijnd.
 • Bescherming van belangen: Het versterferfrecht beschermt de belangen van de erfgenamen, vooral in situaties waarin de overledene geen testament heeft achtergelaten. Het biedt een juridisch kader om ervoor te zorgen dat niemand benadeeld wordt bij de verdeling van de nalatenschap.

Het versterferfrecht wordt bepaald door specifieke wettelijke regels en principes die de volgorde van erfgenamen en de verdeling van de erfenis vastleggen. Enkele belangrijke aspecten van het versterferfrecht zijn:

 • Volgorde van erfgenamen: Het versterferfrecht bepaalt de volgorde waarin erfgenamen aanspraak maken op de erfenis. Het legt vast wie erft als er geen testament is, beginnend met de partner en kinderen, gevolgd door ouders, broers en zussen, grootouders en andere familieleden.
 • Erfdeel: Het versterferfrecht bepaalt ook het erfdeel dat elke erfgenaam ontvangt. Het erfdeel kan verschillen op basis van de familierelatie en de aanwezigheid van andere erfgenamen.

Versterferfdeel: Wat houdt het in?

Het versterferfdeel verwijst naar het deel van de nalatenschap dat toekomt aan de erfgenamen volgens het versterferfrecht. In situaties waarin er geen testament is, bepaalt het versterferfdeel de omvang van het erfdeel dat elke erfgenaam ontvangt. Het versterferfdeel wordt vastgesteld op basis van de wettelijke regels en de relatie tussen de overledene en de erfgenamen.

Het versterferfdeel wordt berekend volgens specifieke regels en verdeeld onder de erfgenamen. Enkele belangrijke punten met betrekking tot het berekenen en verdelen van het versterferfdeel zijn:

 • Wettelijk erfrecht: Het versterferfdeel wordt bepaald door het wettelijk erfrecht, dat de regels en principes vaststelt voor de verdeling van de nalatenschap in afwezigheid van een testament.
 • Erfgenamen en hun aanspraak: De erfgenamen die in aanmerking komen volgens het versterferfrecht hebben recht op een specifiek deel van de nalatenschap. Het versterferfdeel kan variëren afhankelijk van de familierelatie en het aantal erfgenamen.
 • Verdeling naar evenredigheid: Het versterferfdeel wordt meestal verdeeld naar evenredigheid tussen de erfgenamen. Dit betekent dat elk erfgenaam een deel van de nalatenschap ontvangt op basis van hun aandeel volgens de wettelijke regels.

Het versterferfdeel kan worden beïnvloed door verschillende factoren die van invloed zijn op de nalatenschap en de erfrechten. Enkele van deze factoren zijn:

 • Familierelatie: Het versterferfdeel kan variëren afhankelijk van de familierelatie met de overledene. Naaste familieleden, zoals de partner en kinderen, kunnen mogelijk een groter deel erven dan verder verwijderde familieleden.
 • Aanwezigheid van andere erfgenamen: Het versterferfdeel kan ook afhankelijk zijn van het aantal erfgenamen. Als er meerdere erfgenamen zijn, kan het versterferfdeel proportioneel worden verdeeld onder alle gerechtigden.
 • Bijzondere omstandigheden: In sommige gevallen kunnen bijzondere omstandigheden van invloed zijn op het versterferfdeel. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin er sprake is van minderjarige erfgenamen, erfgenamen met een beperking of andere specifieke juridische aspecten.

Het begrijpen van het versterferfdeel is essentieel om inzicht te krijgen in hoe een nalatenschap wordt verdeeld volgens het versterferfrecht. Thuisnotaris kan hier bij ondersteunen met de afwikkeling nalatenschap.

De volgorde van erfgenamen volgens het Versterferfrecht

Het versterferfrecht bepaalt een specifieke volgorde waarin erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap wanneer er geen testament is opgesteld. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van de volgorde van erfgenamen, evenals de rechten en prioriteiten van verschillende categorieën erfgenamen:

 • Partner en kinderen: De partner van de overledene heeft in de meeste gevallen de eerste aanspraak op de nalatenschap. Als er ook kinderen zijn, erven zij samen met de partner. Het versterferfrecht kent de partner en kinderen een voorrangspositie toe bij het erven.
 • Ouders: Als er geen partner of kinderen zijn, komen de ouders van de overledene in aanmerking om te erven. In sommige gevallen kan het versterferfrecht een deel van de nalatenschap toewijzen aan de ouders, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.
 • Broers en zussen: Als er geen partner, kinderen of ouders zijn, erven de broers en zussen van de overledene. Het versterferfrecht bepaalt de rechten en het aandeel van broers en zussen bij het verdelen van de nalatenschap.
 • Grootouders en verdere familieleden: Als er geen directe familieleden (partner, kinderen, ouders, broers/zussen) zijn, kunnen grootouders en verdere familieleden in aanmerking komen om te erven. De volgorde en rechten van deze erfgenamen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke wetgeving.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte volgorde van erfgenamen en de rechten die aan hen zijn toegekend, kunnen verschillen per jurisdictie en wettelijk systeem. Daarom is het raadzaam om professioneel advies in te winnen om de specifieke regels en prioriteiten volgens het versterferfrecht in jouw land of regio te begrijpen.

De rol van Thuisnotaris

Thuisnotaris speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van testamentdiensten en het bieden van professioneel advies aan mensen die een testament willen opstellen. Thuisnotaris werkt samen met het grootste Notariskantoor van Nederland, wat garant staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit in de dienstverlening. Deze samenwerking versterkt de expertise en ervaring van Thuisnotaris op het gebied van testamenten. Thuisnotaris biedt op zijn website drie verschillende opties aan om een testament op te stellen, zodat klanten kunnen kiezen welke het beste bij hun behoeften past:

 • Ontdek-pakket: Dit pakket stelt mensen in staat om zelf te oriënteren en te ontdekken wat er mogelijk is bij het opstellen van een testament.
 • Doe-het-zelf-pakket: Met dit pakket kunnen klanten helemaal zelf een testament opstellen met behulp van online tools en begeleiding.
 • Laat je helpen-pakket: Voor degenen die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding en advies, biedt Thuisnotaris het Laat je helpen-pakket aan, waarbij een erfrechtspecialist ondersteuning biedt bij het opstellen van het testament.

Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Thuisnotaris. Het deskundige team staat klaar om te helpen bij het opstellen van een testament en het beantwoorden van eventuele vragen.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €245

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €245
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest