Successierecht berekenen

  • 16 juli 2023

In dit artikel

Inleiding

Het overlijden van een dierbare is een emotioneel beladen periode, waarin veel zaken moeten worden geregeld. Naast de emotionele aspecten zijn er ook financiële en juridische kwesties die aandacht vereisen, waaronder het successierecht en de erfbelasting. Het begrijpen van deze termen en het correct kunnen berekenen van de verschuldigde belasting is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de erfenis op een juiste manier wordt afgehandeld.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het begrip successierecht en erfbelasting, en zullen we stapsgewijs uitleggen hoe je successierechten kunt berekenen. We zullen ook het verschil tussen erfbelasting en successierechten verduidelijken, aangezien deze termen vaak door elkaar worden gebruikt.

Wat betekent successierecht?

Successierecht, ook bekend als erfbelasting, is een juridisch en fiscaal concept dat verwijst naar de belasting die wordt geheven op de overdracht van een erfenis na het overlijden van een persoon. Het is een belasting die wordt opgelegd door de overheid en die gebaseerd is op de waarde van de nalatenschap die wordt overgedragen aan erfgenamen.

Het doel van het successierecht is tweeledig. Ten eerste stelt het de overheid in staat om inkomsten te genereren uit de overdracht van eigendommen en vermogen na het overlijden van een persoon. Dit helpt de overheid om publieke diensten te financieren en de economie te ondersteunen. Ten tweede heeft het successierecht als doel om een eerlijke verdeling van de nalatenschap te waarborgen. Het zorgt ervoor dat erfgenamen een deel van de erfenis afdragen aan de staat, wat kan bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid en het bevorderen van een evenwichtige verdeling van rijkdom.

Het successierecht is direct relevant voor erfgenamen en de nalatenschap van een overleden persoon. Voor erfgenamen kan het betekenen dat zij een deel van de erfenis moeten afstaan aan de staat, afhankelijk van de waarde van de nalatenschap en de geldende belastingregels. Het kan van invloed zijn op de financiële planning van erfgenamen en de mate waarin zij de erfenis kunnen behouden. Voor de nalatenschap zelf is het belangrijk om het successierecht in overweging te nemen bij het opstellen van een testament en bij het plannen van de overdracht van eigendommen en vermogen. Het kan ook van invloed zijn op de keuze van erfgenamen en de structurering van de nalatenschap.

Is erfbelasting hetzelfde als successierechten?

Erfbelasting en successierechten worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een subtiel onderscheid tussen beide termen. Laten we dieper ingaan op hun definities en het verschil tussen beide verduidelijken.

  • Erfbelasting: Erfbelasting is een breder begrip dat verwijst naar de belasting die wordt geheven op een erfenis die wordt ontvangen na het overlijden van een persoon. Het omvat zowel de belasting die wordt geheven bij het verkrijgen van een erfenis via een testament (nalatenschap) als bij het verkrijgen via de wettelijke erfopvolging (bijvoorbeeld wanneer er geen testament is opgesteld).
  • Successierechten: Successierechten zijn een specifieke vorm van erfbelasting en verwijzen naar de belasting die wordt geheven op de overdracht van de erfenis na het overlijden van de erflater. Het is een deel van de erfbelasting dat specifiek gerelateerd is aan de overdracht van de erfenis.

 

Hoewel erfbelasting en successierechten met elkaar verweven zijn, zijn er dus verschillen tussen beide. Erfbelasting is de bredere term die alle vormen van belasting op erfenissen omvat, terwijl successierechten specifiek betrekking hebben op de belasting die wordt geheven op de overdracht van de erfenis na het overlijden van de erflater. Met andere woorden, successierechten vormen een onderdeel van de totale erfbelasting.

Hoe kun je successierechten berekenen?

Het berekenen van successierechten kan een complex proces zijn dat afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de waarde van de nalatenschap, de relatie tussen de erflater en de erfgenamen, en de geldende belastingregels. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van het proces om successierecht te berekenen:

Stap 1: Verzamel informatie: om het successierecht nauwkeurig te kunnen berekenen, is het essentieel om alle relevante informatie te verzamelen. Enkele gegevens die nodig zijn voor het berekenen van successierecht zijn onder andere:

  • Waardevolle bezittingen zoals onroerend goed, voertuigen, bankrekeningen, beleggingen en andere financiële activa
  • Schulden en andere verplichtingen van de erflater.
  • Eventuele vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn

Stap 2: Bepaal vrijstellingen en tarieven: elk rechtsgebied hanteert specifieke vrijstellingen en tarieven voor successierechten. Het is belangrijk om te begrijpen welke vrijstellingen van toepassing zijn op de nalatenschap en de erfgenamen. Daarnaast kunnen de belastingtarieven variëren op basis van de waarde van de nalatenschap en de relatie tussen de erflater en de erfgenamen. Raadpleeg de relevante belastingwetten en richtlijnen om te bepalen welke vrijstellingen en tarieven van toepassing zijn op jouw specifieke situatie.

Stap 3: Bereken de belastbare waarde: om successierechten nauwkeurig te kunnen berekenen, moet je de belastbare waarde van de nalatenschap bepalen. Dit omvat het aftrekken van eventuele schulden en vrijstellingen van de totale waarde van de nalatenschap. Houd rekening met mogelijke correcties en specifieke regels die van toepassing kunnen zijn op bepaalde activa, zoals onroerend goed of zakelijke activa.

Stap 4: Bereken de successierechten: op basis van de belastbare waarde en de geldende tarieven kun je de successierechten berekenen. Dit omvat het vermenigvuldigen van de belastbare waarde met het juiste tarief en het toepassen van eventuele vrijstellingen. Het resulterende bedrag is het verschuldigde successierecht.

Stap 5: Houd rekening met specifieke regels en uitzonderingen: bij het berekenen van successierechten kunnen specifieke regels en uitzonderingen van toepassing zijn, afhankelijk van de situatie en de geldende belastingwetten. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van dergelijke regels en uitzonderingen die van invloed kunnen zijn op de berekening.

Conclusie

Het begrijpen van successierecht en het correct berekenen van de successierechten zijn van essentieel belang bij het afhandelen van een erfenis en het plannen van de overdracht van eigendommen en vermogen. Door dit goed te begrijpen, kun je ervoor zorgen dat alle fiscale verplichtingen correct worden nageleefd en dat er geen onaangename verrassingen ontstaan.

Testament opstellen

Bij Thuisnotaris bieden wij een unieke en innovatieve manier van het opstellen van een testament. Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van drie verschillende opties op onze website: het ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat-je-helpen pakket. Deze opties maken het voor klanten mogelijk om helemaal zelf een testament samen te stellen of om hulp te krijgen van een erfrechtspecialist. Onze werkwijze onderscheidt zich doordat we altijd een persoonlijk controle gesprek met de klant hebben om de kwaliteit te waarborgen. Na afloop van het gesprek ontvangt de klant een gespreksverslag in duidelijke en begrijpelijke taal.

Ondersteuning afwikkeling nalatenschap

Je familielid overlijdt. Je moet van alles regelen en er komt veel op je af. Ook de nalatenschap (erfenis) moet worden geregeld. Dit is een formele en complexe aangelegenheid, waar de regels en keuzes van het erfrecht gelden. Wist je bijvoorbeeld dat je bij de aangifte erfbelasting allerlei keuzes kunt maken waarmee je kunt sturen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden? Wij vertellen je graag wat er allemaal bij komt kijken!

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest