Schenken op papier

  • 11 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

In dit artikel zal worden besproken wat schenken op papier is en waarom dit een goede optie kan zijn voor mensen die hun vermogen willen overdragen aan hun nabestaanden. Daarnaast zal worden uitgelegd hoe schenken op papier werkt, wat de voordelen zijn en wat de kosten zijn van het opstellen van een schenking op papier bij de notaris.

Wat is schenken op papier?

Schenken op papier is een manier om tijdens het leven vermogen over te dragen aan de volgende generatie, zonder dat hierbij daadwerkelijk geld van eigenaar verandert. Het is eigenlijk een vorm van schenken waarbij er geen fysieke overdracht plaatsvindt, maar waarbij er een schuld ontstaat.

Bij schenken op papier wordt er een notariële akte opgesteld waarin de schenker verklaart dat hij een bepaald bedrag schenkt aan de begunstigde, maar dit bedrag niet direct overmaakt. In plaats daarvan blijft het bedrag staan als een schuld aan de begunstigde. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij de schenker het geld nog steeds in bezit heeft, maar de begunstigde wel zekerheid heeft dat hij het geld in de toekomst zal ontvangen.

Er zijn verschillende manieren om te schenken op papier. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een schenking onder schuldigerkenning of een schenking onder opschortende voorwaarde. Bij een schenking onder schuldigerkenning wordt er een schuld erkend die direct opeisbaar is bij de schenker. Bij een schenking onder opschortende voorwaarde wordt de schuld pas opeisbaar op het moment dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Schenken op papier kan in verschillende situaties handig zijn. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om vermogen over te dragen aan kinderen of kleinkinderen zonder dat hierbij direct geld van eigenaar verandert. Ook kan het gebruikt worden om erfbelasting te besparen. In sommige gevallen kan het zelfs gebruikt worden om bijstandsuitkeringen te voorkomen. Het is wel belangrijk om hierbij te benadrukken dat schenken op papier geen oplossing biedt voor alle situaties en dat het altijd verstandig is om hierover advies in te winnen bij een notaris of financieel adviseur.

Is schenken op papier verstandig?

Schenken op papier kan een verstandige keuze zijn voor sommige mensen, maar het is niet voor iedereen geschikt. In dit deel van het artikel zullen we kijken naar de voordelen en nadelen van schenken op papier.

 

De voordelen van schenken op papier

  • Je behoudt de controle over het geschonken bedrag: bij schenken op papier blijft het geschonken bedrag nog in jouw bezit. Je kunt het geld dus nog gebruiken en erover beslissen.
  • Mogelijkheid om belasting te besparen: schenken op papier kan in sommige gevallen gunstiger zijn qua belastingen dan andere schenkingsmethoden. Dit kan met name het geval zijn voor mensen met een hoog vermogen.

 

De nadelen van schenken op papier

  • Geen directe financiële steun: bij schenken op papier krijgt de ontvanger niet direct het geschonken bedrag. Het bedrag wordt pas na het overlijden van de schenker uitbetaald. Dit kan problematisch zijn als de ontvanger het geld dringend nodig heeft.
  • Risico op faillissement: als de schenker failliet gaat, kan de schenking op papier nietig worden verklaard en komt het geld weer terug in het vermogen van de schenker.
  • Risico op conflicten: als er meerdere erfgenamen zijn, kan schenken op papier leiden tot conflicten tussen de erfgenamen.

Hoe werkt een schenking op papier?

Een schenking op papier is een schenking waarbij de schenker het geschonken bedrag niet direct overmaakt naar de begunstigde, maar waarbij er een overeenkomst wordt opgesteld tussen de schenker en de begunstigde waarin staat dat de schenker een bepaald bedrag schenkt en dat dit bedrag op papier wordt gezet als een schuld van de schenker aan de begunstigde. De begunstigde krijgt hierdoor een vordering op de schenker.

De schenking op papier kan op verschillende manieren worden vastgelegd, zoals via een notariële akte of via een onderhandse overeenkomst. Het is wel van belang om dit op een correcte wijze te doen, omdat de schenking op papier anders niet geldig is.

Hoewel het mogelijk is om schenkingen op papier zonder notaris te regelen, is het aan te raden om een notaris te betrekken bij een schenking op papier. De notaris kan helpen bij het opstellen van een correcte overeenkomst tussen de schenker en de begunstigde en kan zorgen voor de juiste juridische formuleringen.

Ook kan de notaris adviseren over de verschillende manieren waarop de schenking op papier kan worden vastgelegd en de gevolgen hiervan. Zo kan de notaris bijvoorbeeld uitleggen welke fiscale regels er gelden bij een schenking op papier en welke gevolgen dit heeft voor de schenker en de begunstigde. De notaris kan ook helpen bij het vastleggen van de schenking op papier in een notariële akte, wat extra zekerheid biedt voor de schenker en de begunstigde.

Wat zijn de kosten van schenken op papier bij de notaris?

Bij het opstellen van een schenking op papier zijn er verschillende kosten waar rekening mee gehouden moet worden. De kosten kunnen variëren per notaris en per situatie, maar over het algemeen zijn er een aantal kostenposten waar men rekening mee moet houden:

  • Notariskosten: deze kosten worden gerekend voor het opstellen van de schenkingsakte en het inschrijven ervan in het kadaster.
  • Schenkbelasting: over een schenking moet vaak schenkbelasting betaald worden.
  • Overdrachtsbelasting: als er sprake is van onroerend goed, moet er overdrachtsbelasting betaald worden.
  • Advieskosten: als er advies wordt ingewonnen bij een notaris of belastingadviseur, worden hier ook kosten voor in rekening gebracht.

Er zijn verschillende manieren om de kosten van schenken op papier te verminderen. Zo kan er bijvoorbeeld bespaard worden op schenkbelasting door te kiezen voor een periodieke schenking in plaats van een eenmalige schenking. Hierbij wordt er elk jaar een vast bedrag geschonken, waardoor de schenkbelasting lager uitvalt.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken wat schenken op papier is en hoe het werkt. We hebben de voordelen en nadelen van deze methode van schenken besproken en ook alternatieve manieren om te schenken besproken. We hebben ook besproken hoe schenken op papier kan helpen bij het minimaliseren van erfbelasting.

Ben je daarnaast geïnteresseerd in het opstellen van een testament en/of levenstestament? Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat jouw wensen en belangen worden gerespecteerd en beschermd, zowel tijdens als na jouw leven. Het is belangrijk om de zaken goed te regelen om onnodige problemen en kosten te voorkomen. Een testament en/of levenstestament kan ervoor zorgen dat jouw erfenis wordt verdeeld zoals jij dat wilt en dat jouw medische en persoonlijke wensen worden gerespecteerd.

Wil je een testament of een levenstestament opstellen? Kies dan voor Thuisnotaris! Bij ons kun je helemaal zelf een testament samenstellen. Wij bieden drie verschillende opties op onze website: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Bezoek nu onze website en stel jouw eigen testament samen! Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest
Kopen Viagra pillen voor mannen, bestellen online in Nederland Kopen Cialis erectiepillen 10 mg, 20 mg, bestellen online