Akte van Erfrecht

 • 20 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

Als iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Naast het regelen van de uitvaart moeten er ook allerlei zaken worden geregeld rondom de nalatenschap. Een belangrijk document in dat proces is de akte van erfrecht. Maar wat is dat precies en waarom is het zo belangrijk?

Een akte van erfrecht is een officieel document dat wordt opgesteld door de notaris. Hierin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap af te handelen. Het is dus een belangrijk bewijsstuk dat nodig is bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Maar waarom is een akte van erfrecht eigenlijk zo belangrijk? In dit artikel zullen we daar verder op ingaan. Ook zullen we bespreken hoe je een akte van erfrecht kunt krijgen en wat het verschil is tussen een akte van erfrecht en een testament.

Hoe krijg je een akte van erfrecht?

Als je een akte van erfrecht nodig hebt, moet je deze aanvragen bij de notaris. De notaris zal vervolgens onderzoek doen naar de erfgenamen en hun rechten op de nalatenschap. Dit kan soms enige tijd in beslag nemen.

Om een akte van erfrecht aan te vragen, heb je verschillende documenten nodig. Ten eerste moet je een kopie van de overlijdensakte van de overledene kunnen overleggen. Daarnaast moet je bewijzen wie de erfgenamen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een testament, een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele te overleggen. Ook moet je een kopie van je eigen legitimatiebewijs kunnen laten zien.

Het aanvragen van een akte van erfrecht kan enige tijd in beslag nemen. Gemiddeld duurt het ongeveer twee tot zes weken voordat je de akte van erfrecht ontvangt. Dit kan echter langer duren als er bijvoorbeeld veel erfgenamen zijn of als er discussie is over wie recht heeft op de nalatenschap. Het is daarom belangrijk om op tijd te beginnen met het aanvragen van een akte van erfrecht.

Is een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand overlijdt, moeten de erfgenamen vaak de erfenis afwikkelen. Hierbij kan een verklaring van erfrecht nodig zijn. Maar wat is een verklaring van erfrecht precies en in welke situaties is deze nodig?

 

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris en bevat onder andere informatie over de overledene, de erfgenamen en eventuele schulden en bezittingen van de overledene.

 

In welke situaties is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht kan nodig zijn in verschillende situaties, bijvoorbeeld bij:

 • Het afwikkelen van de erfenis: als de overledene een testament heeft opgesteld, staat hierin wie de erfgenamen zijn en wie de executeur is. Als er geen testament is, moet er door de erfgenamen onderling een executeur worden aangewezen. Om te kunnen bewijzen dat iemand de executeur is, kan een verklaring van erfrecht nodig zijn.
 • Het opheffen van een bankrekening: als de overledene een bankrekening had, moet deze worden opgeheven. De bank kan om een verklaring van erfrecht vragen om te kunnen controleren wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de bankrekening op te heffen.
 • Het verkopen van een huis: als de overledene een huis had, moet deze worden verkocht als de erfgenamen dit willen. De notaris die de verkoop regelt, kan om een verklaring van erfrecht vragen om te kunnen controleren wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om het huis te verkopen.

 

Wat zijn de gevolgen van het niet hebben van een verklaring van erfrecht?

Als je geen verklaring van erfrecht hebt, kan dit gevolgen hebben bij het afwikkelen van de erfenis. Zo kan een bank weigeren om een bankrekening op te heffen of geld uit te keren als niet kan worden aangetoond wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. Ook kan het lastiger zijn om bezittingen van de overledene te verkopen of te verdelen onder de erfgenamen. Daarom is het vaak verstandig om een verklaring van erfrecht aan te vragen als dit nodig is.

 

Hoe duur is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht kan verschillende kosten met zich meebrengen, afhankelijk van verschillende factoren. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden:

 

Kosten van een verklaring van erfrecht:

De kosten van een verklaring van erfrecht kunnen variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s, afhankelijk van het notariskantoor dat de verklaring opstelt en de complexiteit van de erfenis.

 • Sommige notarissen hanteren een vast tarief voor het opstellen van een verklaring van erfrecht, terwijl anderen de kosten berekenen op basis van het aantal uren dat ze eraan besteden.
 • Het is belangrijk om bij de notaris te informeren wat de precieze kosten zijn, voordat je besluit een verklaring van erfrecht te laten opstellen.

 

Verschillende factoren die de kosten van een verklaring van erfrecht bepalen:

 • Omvang van de erfenis: Hoe groter de erfenis, hoe complexer de verklaring van erfrecht zal zijn, en hoe hoger de kosten zullen zijn.
 • Aantal erfgenamen: Hoe meer erfgenamen er zijn, hoe hoger de kosten zullen zijn, omdat er meer tijd en inspanning nodig is om alle betrokkenen te identificeren en hun rechten te verifiëren.
 • Locatie: De kosten van een verklaring van erfrecht kunnen variëren afhankelijk van de locatie van het notariskantoor. In sommige regio’s zijn de tarieven hoger dan in andere

 

Vergelijking van de kosten van een verklaring van erfrecht bij verschillende aanbieders:

 • Het is verstandig om verschillende notarissen te vergelijken voordat je een verklaring van erfrecht laat opstellen. Op die manier kun je de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden.
 • Houd er wel rekening mee dat de goedkoopste optie niet altijd de beste is. Een lage prijs kan soms gepaard gaan met minder ervaring of minder persoonlijke aandacht van de notaris.
 • Bij Thuisnotaris kun je rekenen op een scherp tarief voor een verklaring van erfrecht, zonder verborgen kosten.

Wat is het verschil tussen een testament en een verklaring van erfrecht?

Wanneer je nadenkt over wat er gebeurt met jouw nalatenschap wanneer je overlijdt, zijn er twee belangrijke documenten om in gedachten te houden: het testament en de verklaring van erfrecht. Beiden hebben verschillende doeleinden en zijn belangrijk om te hebben. Hieronder leggen we uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen een testament en een verklaring van erfrecht.

 • Een testament is een document waarin je vastlegt wat er moet gebeuren met je nalatenschap na je overlijden. Het bevat instructies over hoe jouw bezittingen verdeeld moeten worden, wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van jouw wensen en wie er voogdij krijgt over eventuele minderjarige kinderen. Een testament wordt opgemaakt door een notaris en is alleen geldig als het is opgesteld volgens de wettelijke vereisten.
 • Een verklaring van erfrecht is een document dat bevestigt wie de erfgenamen zijn van een overledene. Het geeft inzicht in de erfenis en wie er gerechtigd is tot de bezittingen van de overledene. Een verklaring van erfrecht is vooral belangrijk wanneer de overledene geen testament heeft opgesteld. Het is ook belangrijk om te hebben wanneer bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij vraagt om een verklaring van erfrecht voordat ze de rekeningen van de overledene vrijgeven. Een verklaring van erfrecht kan worden opgesteld door een notaris, maar in sommige gevallen kan het ook worden opgesteld door een advocaat.

Het belangrijkste verschil tussen een testament en een verklaring van erfrecht is dus dat een testament instructies bevat over hoe de nalatenschap verdeeld moet worden, terwijl een verklaring van erfrecht bevestigt wie de erfgenamen zijn en wie gerechtigd is tot de bezittingen van de overledene. In heel veel gevallen is het belangrijk om beide documenten te hebben.

Ondersteuning bij het regelen van een nalatenschap

Als je familielid overlijdt moet er veel geregeld worden. Ook de nalatenschap (erfenis) moet worden geregeld. Dit is een formele en complexe aangelegenheid, waar de regels en keuzes van het erfrecht gelden. Wist je bijvoorbeeld dat je bij de aangifte erfbelasting allerlei keuzes kunt maken waarmee je kunt sturen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden? Wij vertellen je graag wat er allemaal bij komt kijken! Plan een gratis oriëntatie gesprek in bij Thuisnotaris.nl, dan weet je daarna alles wat je zelf moet regelen. Voorkom hoge kosten van een afwikkeling door hulp in te schakelen. Kijk op de site van afwikkeling nalatenschap: Thuisnotaris – Online afwikkeling

Hoe regel ik een Verklaring van Erfrecht bij Thuisnotaris?

Afwikkeling Nalatenschap Thuisnotaris zorgt samen met de notaris voor een efficiënte afhandeling van de Verklaring van Erfrecht (VVE). Hierbij wordt het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd. Door deze online werkwijze kunnen de kosten relatief laag blijven en is dat in uw voordeel. De notaris is verantwoordelijk voor de inhoud van de akte en kan door heel Nederland leveren. Dat betekent voor ons altijd 1 aanspreekpunt waardoor het proces zo soepel mogelijk kan lopen. Als alle verklaringen van de betrokken erfgenamen door ons zijn ontvangen en de gemeente ons de persoonsgegevens bevestigd heeft, mag de Verklaring van Erfrecht afgegeven worden door de notaris.

 • Wat moet ik regelen? De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en voor de voor verdeling van de erfenis. Om dit te regelen vragen veel instanties een Verklaring van Erfrecht. Een officiële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn.
 • Wie moet dit regelen? Het regelwerk lig meestal in handen van 1 persoon. Dit kan een executeur zijn of een van de erfgenamen. Het aanvragen van een Verklaring van Erfrecht moet door 1 persoon gedaan worden. Ook ligt het contact met de notaris bij deze persoon.
 • Wat zijn de kosten? De kosten van het opstellen is situatie gebonden. O.a. het aantal erfgenamen, leges, wel/ geen woning bepaalt de kosten en de doorlooptijd. Het starttarief met een testament ligt op € 375,- Het starttarief zonder testament op € 325,-.

Pas nadat alle verklaringen van de betrokken erfgenamen door ons zijn ontvangen en nadat de gemeente ons de persoonsgegevens bevestigd heeft, mag de verklaring van erfrecht pas afgegeven worden door de notaris. Hier gaan tenminste 14 dagen overheen. Dit is afhankelijk van de snelheid van de betreffende gemeente waar wij informatie van opgevraagd hebben. Hier hebben wij geen invloed op en wij vragen hiervoor uw begrip.

Welke vragen moet je beantwoorden voor een aanvraag Verklaring van Erfrecht

 • Gegevens van de overledene
 • Is er een bestaand testament: Als de overledene een testament had gemaakt dan moet de nalatenschap afgehandeld worden volgens de regels van het testament. Als er geen testament is gemaakt dan zijn de regels uit de wet van toepassing. Je kunt hier aangeven of er een testament is of niet. De notaris controleert altijd in het centraal testamentenregister of er een testament is en wanneer die gemaakt is. Indien nodig wordt deze opgevraagd bij de notaris die dit bewaart. Als je een exemplaar van het testament in je bezit hebt dan verzoeken wij je deze te uploaden. Als wij het testament moeten opvragen bij de notaris die dit bewaart dan zijn daar extra kosten aan verbonden.
 • Burgerlijke staat van de overledene
 • Kinderen van de overledene: Als er kinderen van de overledene zijn, die al voor diens overlijden zijn overleden, worden de eventuele kinderen van het voor-overleden kind mogelijk erfgenaam. Als dit het geval is neemt de notaris hierover contact met je op en dit zal extra kosten met zich meebrengen. Indien er buiten de partner of kinderen ook nog andere erfgenamen zijn dienen hier ook de gegevens van ingevuld te worden.
 • Waarde van de nalatenschap: Om gebruik te kunnen maken van onze online afhandeling is het een voorwaarde dat de nalatenschap positief is. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat alle erfgenamen de nalatenschap zuiver willen gaan aanvaarden. Als de nalatenschap negatief is of als je daar geen idee van hebt adviseren wij je zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Je loopt anders het risico dat je als erfgenaam aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene. Er is dan nader advies nodig wat buiten dit systeem van online afhandelen gaat. Er gelden andere tarieven indien de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard of verworpen door erfgenamen.
 • Indien de nalatenschap NEGATIEF. je geeft aan dat de nalatenschap negatief is. Dat er dus meer schulden dan bezittingen zijn. Bij een negatieve nalatenschap loop je het risico dat je als erfgenaam aansprakelijk wordt voor de schulden van de overleden. Neem in dit geval contact met ons op. wij helpen je verder
 • Aanwijzen persoon die nalatenschap gaat afhandelen.
  • Keuze voor JA: Als je JA kiest dan kun je de gegevens doorgeven van degene die, namens de erfgenamen, de bevoegdheid gaat krijgen van de erfgenamen om de nalatenschap zelfstandig af te handelen. Alle erfgenamen moeten het hiermee eens zijn. De erfgenamen geven dan een zogenaamde boedelvolmacht aan de aan te wijzen persoon. Een boedelvolmacht wordt in de praktijk vaak gegeven omdat anders bij alle handelingen bij de afwikkeling alle erfgenamen telkens hun handtekening zouden moeten zetten. Dat zou anders vertragend kunnen werken. Het geven van een boedelvolmacht brengt extra kosten met zich mee. De gemachtigde mag daarmee bijvoorbeeld niet zelfstandig tot de verdeling of verkoop van goederen (zoals bijv. de woning) overgaan. Daarvoor blijven de erfgenamen gezamenlijk bevoegd.
  • Let op: als er in het testament een executeur is benoemd om de nalatenschap af te handelen, die zijn taak gaat aanvaarden, dan kan er geen ander persoon meer aangewezen worden door de erfgenamen.
  • Keuze voor NEE: Als je NEE kiest dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd bij de afhandeling van de nalatenschap. Zij zullen dus telkens allen hun handtekeningen dienen te zetten tijdens de afhandeling van de nalatenschap. Bij meerdere erfgenamen kan dit dus snel tot vertraging bij de afhandeling leiden.
 • Tenaamstelling woning wijzigen bij kadaster: Als een overledene onroerend goed (woningen, grond etc) op naam had staan dan is het aan te raden de tenaamstelling hiervan bij het kadaster meteen te wijzigen. Wij kunnen dit direct online voor je regelen door de verklaring van erfrecht in te gaan schrijven bij het kadaster. De tenaamstelling zal dan gewijzigd gaan worden naar de erfgenamen zoals vermeld in de verklaring van erfrecht. Door dit direct goed te regelen voorkomt je later dat de registratie bij het kadaster niet juist is hetgeen vervelende gevolgen kan hebben. Wij kunnen de verklaring van erfrecht voor je inschrijven bij het kadaster.
 • Adresgegevens erfgenamen: Het kadaster accepteert alleen verklaringen van erfrecht waarin de adresgegevens van de erfgenamen vermeld zijn. Dat betekent dat in een verklaring van erfrecht die ingeschreven moet gaan worden bij het kadaster de adressen van de erfgenamen vermeld zullen gaan worden. Alle erfgenamen dienen daarmee akkoord te zijn.

Totale kosten Verklaring van Erfrecht:

 • Starttarief zonder testament: € 200,-
 • Starttarief met testament: € 250,-

Aanvullend komen onderstaande kosten er nog bij (naar gelang uw situatie en aantal erfgenamen)

 • Kosten VVE met of zonder testament
 • Gemeentelijke leges te betalen aan de gemeente
 • Legalisatie van een handtekening erfgenaam bij gemeente of plaatselijke notaris. Ook deze kosten te betalen aan de gemeente of plaatselijke notaris
 • Aanschrijven van verwachters als er een tweede trap in testament is opgenomen
 • Aanschrijven van legatarissen als dit in testament is opgenomen
 • Inschrijven van woning/onroerend goed bij kadaster
 • Opmaken van een boedelvolmacht
 • Opvragen huwelijkse voorwaarden/partnervoorwaarden of samenlevingscontract
 • Opvragen van een testament

Thuisnotaris kan helpen met ondersteuning afwikkeling nalatenschap

Bespreek samen met Thuisnotaris je situatie, gebruik de opzegdienst en maak de juiste keuzes voor de erfbelasting, regel  je nalatenschap goed en volledig. Thuisnotaris biedt voor € 995,- volledige ondersteuning op afstand. Wat doet Thuisnotaris?

 • In het oriëntatie gesprek bespreken we met je wat er nodig is voor de afwikkeling van een nalatenschap
 • We plannen samen met je een online afspraak om de gehele nalatenschap in kaart te brengen
 • We bespreken de ’testamentaire mogelijkheden’ om de te betalen erfbelasting zo laag mogelijk te houden
 • Je ontvangt een uitgebreid verslag waarin alles wat besproken is staat weergegeven en uitgelegd
 • Wij vullen het belastingformulier aangifte erfbelasting in, welke je controleert en opstuurt naar de belastingdienst
 • Indien nodig helpen we met aanvragen van Verklaring van Erfrecht en de keuze wel/ niet aanvaarden van de erfenis
 • We kunnen een extra controle op de WOZ waarde van de woning doen, met mogelijk een verlaging tot gevolg
 • Je kunt gebruik maken van de opzegdienst om lopende abonnementen en accounts op te heffen

Plan zelf een gratis oriëntatiegesprek in en bespreek samen met de specialist je wensen, mogelijkheden en aanpak. Bespaar je als erfgenamen veel ellende, geregel en erfbelasting. Laat je vanuit uw eigen huis ondersteunen bij de afwikkeling nalatenschap.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €245

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €245
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest