Wilsbekwaam

 • 22 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

Een testament opstellen is een belangrijke zaak waarbij veel zaken moeten worden overwogen. Eén van deze zaken is de wilsbekwaamheid van de persoon die het testament en levenstestament opstelt. Maar wat houdt wilsbekwaamheid precies in? En wie bepaalt of iemand wilsbekwaam is? In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden en meer inzicht geven in de rol van wilsbekwaamheid bij het opstellen van een testament.

In dit artikel zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wat houdt wilsbekwaamheid in?
 • Wie mag wilsbekwaamheid bepalen?
 • Hoe beoordeel je wilsbekwaamheid?
 • Wie stelt wilsbekwaamheid vast?

Wat is wilsbekwaamheid?

Wilsbekwaamheid is een juridisch begrip dat verwijst naar het vermogen van een persoon om zijn of haar eigen wil te vormen en uit te drukken. Het gaat dus om het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en deze te begrijpen en te overzien. Bij het opstellen van een testament is het van belang dat de persoon die het testament opstelt wilsbekwaam is. Wilsbekwaamheid is niet hetzelfde als handelingsbekwaamheid. Handelingsbekwaamheid heeft betrekking op het vermogen van een persoon om rechtshandelingen te verrichten, zoals het sluiten van overeenkomsten of het kopen van goederen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen wilsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid, omdat iemand die handelingsonbekwaam is nog wel wilsbekwaam kan zijn en andersom. Wilsbekwaamheid is dus van belang bij het opstellen van een testament omdat het testament de uitdrukking is van de wil van de persoon die het opstelt. Als deze persoon niet wilsbekwaam is, kan het testament later worden aangevochten omdat de persoon niet in staat was zijn of haar eigen wil te vormen en uit te drukken.

Wie mag wilsbekwaamheid bepalen?

Wanneer het gaat om het vaststellen van wilsbekwaamheid zijn er verschillende partijen die hierbij betrokken kunnen zijn. Het is belangrijk om te weten wie er de bevoegdheid heeft om de wilsbekwaamheid van een persoon te bepalen.

 • De persoon zelf: In principe is een persoon zelf de beste beoordelaar van zijn of haar eigen wilsbekwaamheid. Dit geldt echter alleen als de persoon in kwestie in staat is om een dergelijke beoordeling te maken.

 

 • Artsen: Artsen spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van wilsbekwaamheid, vooral als het gaat om medische beslissingen. Zij kunnen beoordelen of iemand voldoende wilsbekwaam is om bepaalde medische behandelingen of ingrepen te ondergaan.

 

 • Notarissen: Notarissen hebben ook een belangrijke rol bij het vaststellen van wilsbekwaamheid, vooral als het gaat om het opstellen van testamenten en levenstestamenten. Zij moeten er zeker van zijn dat de persoon in kwestie voldoende wilsbekwaam is om een dergelijk document te ondertekenen.

 

 • Andere professionals: Naast artsen en notarissen kunnen ook andere professionals betrokken zijn bij het vaststellen van wilsbekwaamheid, afhankelijk van de situatie. Denk bijvoorbeeld aan psychologen, maatschappelijk werkers of advocaten.

 

Het is belangrijk om te beseffen dat het vaststellen van wilsbekwaamheid altijd afhankelijk is van de situatie en de context. Verschillende professionals kunnen hierbij een rol spelen, afhankelijk van het type beslissing dat genomen moet worden en de omstandigheden waarin dit gebeurt.

Hoe beoordeel je wilsbekwaamheid?

Wilsbekwaamheid is niet altijd even makkelijk vast te stellen en kan afhankelijk zijn van verschillende factoren en situaties. Hieronder volgen enkele criteria en vragen die gebruikt kunnen worden om de wilsbekwaamheid van een persoon te beoordelen.

 

Criteria voor het beoordelen van wilsbekwaamheid

De volgende criteria zijn vaak van belang bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid van een persoon:

 • Begrijpen van de situatie: de persoon moet de situatie en de mogelijke gevolgen van beslissingen begrijpen.
 • Keuze kunnen maken: de persoon moet zelfstandig in staat zijn om een keuze te maken en deze keuze te communiceren.
 • Aanvaarden van de consequenties: de persoon moet in staat zijn de consequenties van zijn/haar keuze te overzien en te aanvaarden.

 

Welke vragen kun je stellen om de wilsbekwaamheid van een persoon vast te stellen?

Er zijn verschillende vragen die kunnen helpen bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een persoon, zoals:

 • Wat is de huidige situatie?
 • Waarom is het nodig om een bepaalde keuze te maken?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze keuze?
 • Welke andere opties zijn er?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?
 • Welke keuze zou je maken als je in een andere situatie zou zitten?

 

Voorbeelden van situaties waarin wilsbekwaamheid een rol speelt

Wilsbekwaamheid kan bij verschillende situaties een rol spelen, zoals:

 • Het opstellen van een testament
 • Het afsluiten van een overeenkomst
 • Het doen van schenkingen
 • Het uitvoeren van medische behandelingen
 • Het beheren van financiële zaken
 • Het is belangrijk om bij deze situaties de wilsbekwaamheid van de betrokken personen te beoordelen om ervoor te zorgen dat zij weloverwogen beslissingen kunnen maken. Notarissen en andere professionals hebben hierbij een belangrijke rol.

Wie stelt wilsbekwaamheid vast?

Wanneer er twijfel is over de wilsbekwaamheid van een persoon, kan het nodig zijn om deze vast te laten stellen door een professional. Hieronder wordt besproken wie de wilsbekwaamheid kan vaststellen en wat de rol van de notaris hierin is.

 

Professionals die de wilsbekwaamheid kunnen vaststellen

Er zijn verschillende professionals die de wilsbekwaamheid van een persoon kunnen vaststellen, waaronder artsen, psychiaters, psychologen en notarissen. Een arts of psycholoog kan de wilsbekwaamheid beoordelen op het gebied van medische beslissingen, terwijl een notaris dit kan doen op het gebied van testamenten en levenstestamenten.

 

Rol van de notaris bij het vaststellen van wilsbekwaamheid

Bij het opstellen van een testament is de notaris verplicht om de wilsbekwaamheid van de testateur te beoordelen. De notaris zal hiervoor een gesprek voeren met de testateur om te beoordelen of deze in staat is om een weloverwogen beslissing te nemen over de inhoud van het testament. De notaris zal ook controleren of de testateur begrijpt wat de gevolgen zijn van de keuzes die in het testament worden gemaakt.

 

Rechterlijke toetsing van wilsbekwaamheid

In sommige situaties kan het nodig zijn om de wilsbekwaamheid van een persoon door de rechter te laten toetsen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een conflict ontstaat over het opgestelde testament of wanneer er sprake is van een vermoeden van wilsonbekwaamheid. De rechter zal dan een onderzoek instellen om te beoordelen of de persoon in kwestie op het moment van het opstellen van het testament wilsbekwaam was.

 

Het vaststellen van wilsbekwaamheid is dus een belangrijk proces dat door verschillende professionals kan worden uitgevoerd. De notaris speelt hierbij een belangrijke rol bij het opstellen van een testament en is verplicht om de wilsbekwaamheid van de testateur te beoordelen. In sommige situaties kan de rechterlijke toetsing van wilsbekwaamheid nodig zijn om eventuele conflicten of vermoedens van wilsonbekwaamheid op te lossen.

Thuisnotaris.nl en wilsbekwaamheid

Bij het opstellen van een testament is het van belang dat de persoon die het testament maakt wilsbekwaam is. Thuisnotaris.nl  is zich hiervan bewust en neemt dit aspect dan ook serieus.

Om te zorgen dat een persoon wilsbekwaam is, zorgt Thuisnotaris voor goede informatievoorziening voorafgaand aan het opstellen van het testament. Zo wordt er op de website uitgelegd wat een testament inhoudt en waarom het belangrijk is om er een op te stellen. Daarnaast biedt Thuisnotaris ook een online tool aan waarbij mensen kunnen testen of ze wilsbekwaam zijn. Ook heeft Thuisnotaris altijd een persoonlijk controlegesprek. Dit biedt geen andere online notarisdienst aan. Thuisnotaris valideert in dit persoonlijke controlegesprek of alles juist is ingevuld en bespreekt dit met de persoon die het testament zal ondertekenen. Als er twijfel is over de wilsbekwaamheid van een persoon, zal Thuisnotaris doorverwijzen naar een notaris of in overleg treden met een notaris.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken wat wilsbekwaamheid inhoudt en waarom het van belang is bij het opstellen van een testament en levenstestament. Wilsbekwaamheid is het vermogen om zelfstandig en weloverwogen beslissingen te nemen. Het vaststellen van wilsbekwaamheid is cruciaal om te voorkomen dat een persoon een testament opstelt terwijl hij of zij daar eigenlijk niet toe in staat is.

Verschillende professionals, waaronder artsen, notarissen en psychologen, kunnen de wilsbekwaamheid van een persoon beoordelen. Het is belangrijk om criteria te hanteren en de juiste vragen te stellen om de wilsbekwaamheid zo goed mogelijk vast te stellen. Situaties waarin wilsbekwaamheid een rol speelt, zijn bijvoorbeeld bij het opstellen van een testament, het doen van schenkingen en het aanvaarden van medische behandelingen.

Thuisnotaris, wat samenwerkt met het grootste notariskantoor van Nederland, hecht veel waarde aan de wilsbekwaamheid van haar klanten. Bij Thuisnotaris kun je zelfstandig online een testament opstellen, maar er zijn ook opties waarbij je hulp krijgt van een erfrechtspecialist. Voorafgaand aan het opstellen van het testament, voorziet Thuisnotaris de klant van goede informatie en kan er altijd contact opgenomen worden voor vragen en hulp.

Wil je graag een testament en/of levenstestament laten opstellen en ervoor zorgen dat je wilsbekwaamheid hierbij gewaarborgd blijft? Kies dan voor Thuisnotaris! Op onze website kun je helemaal zelf een testament samenstellen met behulp van drie verschillende opties: het ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket.

Heb je vragen over wilsbekwaamheid of het opstellen van een testament? Neem dan gerust contact met ons op. Onze deskundige medewerkers staan voor je klaar om je te voorzien van meer informatie en advies. Zorg voor je toekomst en stel nu jouw eigen testament samen met Thuisnotaris!

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest