Legaat vrij van recht

  • 20 mei 2023

In dit artikel

Inleiding

Een legaat is een bepaling in een testament waarbij een specifiek goed of geldbedrag wordt toebedeeld aan een persoon of een organisatie. Bij een legaat vrij van recht wordt het bedrag of de waarde van het legaat door de erfgenamen niet belast met erfbelasting. In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp legaat vrij van recht. We zullen bespreken waarom het belangrijk kan zijn om een legaat vrij van recht op te nemen in je testament en wat de voordelen hiervan zijn.

Wat is een legaat?

Een legaat is een specifiek onderdeel van een testament waarbij de erflater een bepaald geldbedrag, goed of eigendom specifiek toewijst aan een erfgenaam of een derde persoon, genaamd legataris. Het legaat is een manier om specifieke wensen van de erflater vast te leggen voor de verdeling van zijn of haar bezittingen na overlijden.

Het verschil tussen een legaat en erfstelling is dat bij een erfstelling een erfgenaam het recht krijgt om een deel van de erfenis te ontvangen. Bij een legaat krijgt een specifieke persoon of organisatie een bepaald bedrag of bezitting, ongeacht de omvang van de erfenis.

Voorbeelden van legaten zijn bijvoorbeeld het toewijzen van een sieraad aan een kleinkind, een bedrag aan een goed doel of een onroerend goed zoals een vakantiewoning aan een vriend.

Een legaat vrij van recht betekent dat de erfgenamen geen erfbelasting hoeven te betalen over het legaat. Dit kan aanzienlijk in de kosten schelen voor de erfgenamen. In het volgende deel zullen we meer ingaan op de belastingaspecten van een legaat.

Wie betaalt erfbelasting bij legaat?

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven op erfenissen. Het is belangrijk om te weten wie er verantwoordelijk is voor het betalen van erfbelasting bij een legaat.

Bij een legaat is de legataris verantwoordelijk voor het betalen van de erfbelasting. De legataris is degene die het legaat ontvangt. Dit betekent dat de executeur van de nalatenschap het legaat moet uitvoeren en ervoor moet zorgen dat de legataris het legaat ontvangt. Vervolgens moet de legataris de verschuldigde erfbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Het is ook mogelijk dat de erflater in zijn testament heeft bepaald dat de erfbelasting voor rekening komt van de erfgenamen in plaats van de legataris. In dat geval moeten de erfgenamen de verschuldigde erfbelasting betalen.

Het is belangrijk om te weten dat de hoogte van de erfbelasting afhankelijk is van het bedrag dat wordt gelegateerd en de relatie tussen de erflater en de legataris. Indien er sprake is van een legaat aan een goed doel kan er sprake zijn van een vrijstelling van erfbelasting.

Er zijn verschillende manieren om erfbelasting te verminderen, zoals het schenken van geld aan kinderen of kleinkinderen, of het opstellen van een testament met een goed doel als begunstigde. Een erfrechtspecialist kan u helpen bij het opstellen van een testament en het verminderen van de algehele erfbelasting.

Rechten van een legataris

Een legataris heeft verschillende rechten die in acht genomen moeten worden. Hieronder volgt een overzicht van deze rechten:

  1. Recht op het legaat: Een legataris heeft het recht op het legaat dat hem of haar is toegekend. Dit betekent dat de erfgenamen van de overledene dit legaat moeten respecteren en uitvoeren.
  2. Recht op informatie: Een legataris heeft het recht om geïnformeerd te worden over de omvang van het legaat en de voorwaarden die eraan verbonden zijn.
  3. Recht op uitvoering: Een legataris heeft het recht om het legaat uitgevoerd te zien worden. Dit betekent dat de erfgenamen van de overledene het legaat moeten nakomen.
  4. Recht op betaling: Een legataris heeft het recht op betaling van het legaat, tenzij er sprake is van een opeisbare schuld van de legataris aan de erflater.

Het kan voorkomen dat een legataris het legaat weigert. In dat geval kan de legataris afstand doen van het legaat. Hierdoor vervalt het legaat en gaat/blijft het naar/bij de erfgenamen. Het is belangrijk om te weten dat een legataris niet kan kiezen welke schenkingen hij of zij wel of niet wil aanvaarden. Dit kan alleen in zijn totaliteit.

Het belang van een legaat vrij van recht

Een legaat kan een belangrijk onderdeel zijn van een testament en kan een manier zijn om een specifiek persoon of organisatie iets na te laten. Het is daarbij echter ook belangrijk om rekening te houden met de bijkomende kosten en belastingen die gepaard gaan met het ontvangen van een erfenis. Een legaat vrij van recht kan hierbij uitkomst bieden. Maar wat betekent vrij van rechten en kosten precies en waarom is het belangrijk?

 

Wat betekent vrij van rechten en kosten?

Een legaat vrij van recht houdt in dat de legataris, de persoon of organisatie die iets nalaat, geen bijkomende kosten hoeft te betalen bij het ontvangen van het legaat. Hierbij gaat het om de kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van de erfenis, zoals de kosten van de notaris en de erfbelasting. De nalatenschap is in dit geval verantwoordelijk voor deze kosten.

 

Waarom is een legaat vrij van recht belangrijk?

Het is belangrijk om rekening te houden met de kosten en belastingen die gepaard gaan met het ontvangen van een erfenis. Bij een gewoon legaat is de legataris namelijk zelf verantwoordelijk voor deze kosten en belastingen. Dit kan vooral bij grotere legaten tot hoge kosten leiden. Een legaat vrij van recht kan hierbij uitkomst bieden en zorgt ervoor dat de legataris niet voor deze kosten hoeft op te draaien.

 

Welke voordelen heeft een legaat vrij van recht?

Een legaat vrij van recht kan verschillende voordelen hebben. Zo kan het de legataris beschermen tegen onverwachte kosten en ervoor zorgen dat de erfenis in zijn geheel naar de legataris gaat. Hierdoor wordt het ontvangen legaat niet verminderd door bijkomende kosten en kan de legataris het legaat daadwerkelijk gebruiken voor het beoogde doel. Ook kan het voor de erflater, de persoon die het testament opstelt, een manier zijn om de legataris te beschermen tegen onverwachte kosten en ervoor zorgen dat het legaat in zijn geheel naar de legataris gaat.

 

Kortom, een legaat vrij van recht kan een belangrijk onderdeel zijn van een testament en kan ervoor zorgen dat de legataris niet voor onverwachte kosten hoeft op te draaien. Het kan een manier zijn om de legataris te beschermen en ervoor te zorgen dat het legaat in zijn geheel naar de legataris gaat.

Vrij van rechten en kosten

Een belangrijk aspect van een legaat is de formulering van de voorwaarden waaronder deze wordt toegekend. Een veelvoorkomende term die hierbij wordt gebruikt is “vrij van rechten en kosten”. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Wanneer een legaat wordt toegekend, gaat het om een bepaald bedrag of goed dat wordt overgedragen aan de legataris. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er nog bepaalde kosten verbonden zijn aan dit bedrag of goed, zoals erfbelasting of notariskosten. Als er in het testament is opgenomen dat het legaat “vrij van rechten en kosten” is, betekent dit dat de legataris niet verantwoordelijk is voor het betalen van deze kosten.

Dit kan voor de legataris van groot belang zijn, omdat het ontvangen bedrag of goed hierdoor niet wordt verkleind door extra kosten die nog betaald moeten worden. Het is dan ook verstandig om bij het opstellen van een testament hierover na te denken en dit duidelijk te vermelden.

Naast “vrij van rechten en kosten” zijn er nog andere termen die kunnen worden gebruikt om de voorwaarden van een legaat te verduidelijken, zoals “vruchtgebruik” en “recht van gebruik”. Het is belangrijk om bij het opstellen van een testament goed na te denken over de formulering van deze voorwaarden, om misverstanden en conflicten te voorkomen.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken wat een legaat is en het verschil tussen een legaat en een erfstelling. Ook hebben we gekeken naar wie verantwoordelijk is voor het betalen van erfbelasting bij een legaat en hoe erfbelasting kan worden verminderd. Vervolgens hebben we de rechten van een legataris behandeld en of een legaat geweigerd kan worden.

Een legaat vrij van recht betekent dat de legataris geen erfbelasting hoeft te betalen over het legaat en ook niet opdraait voor de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap. Het is belangrijk om een legaat vrij van recht op te nemen in je testament omdat het de legataris beschermt tegen onverwachte kosten en erfbelasting.

Bij Thuisnotaris kun je helemaal zelf een testament samenstellen en kiezen uit drie verschillende opties: Een ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket. Bezoek nu onze website en stel jouw eigen testament samen!

Regel een testament direct online met Thuisnotaris.nl

Wil je een testament of een levenstestament laten vastleggen? Kies dan voor Thuisnotaris! Bij ons kun je helemaal zelf een testament samenstellen. Het is heel verstandig om te kiezen voor een testament en een levenstestament. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest