Codicil

 • 2 juli 2023

In dit artikel

Inleiding

In dit artikel verdiepen we het onderwerp codicil. We zullen verschillende aspecten van het codicil bespreken, variërend van de definitie en het doel ervan tot de rechtsgeldigheid en vereisten. Daarnaast zullen we de voordelen en toepassingen van een codicil verkennen. Ten slotte zullen we de expertise van Thuisnotaris belichten en hoe zij kunnen helpen bij het opstellen van een geldig codicil. Laten we zonder verder oponthoud in de wereld van het codicil duiken en ontdekken hoe dit instrument kan bijdragen aan het zorgvuldig regelen van jouw nalatenschap.

Wat is een Codicil?

Een codicil is een document dat specifieke instructies bevat met betrekking tot persoonlijke bezittingen en nalatenschappen. Het heeft als doel om aanvullende regelingen te treffen die niet in een testament zijn opgenomen. In tegenstelling tot een testament, dat de bredere regeling van een gehele nalatenschap omvat, richt een codicil zich voornamelijk op specifieke persoonlijke bezittingen, zoals sieraden, meubels, kunstwerken of andere waardevolle items. Het kan ook bepalingen bevatten met betrekking tot begrafeniswensen of voogdijregelingen voor huisdieren.

 

Verschil testament en codicil?

Het belangrijkste verschil tussen een codicil en een testament is dus de reikwijdte van de zaken die ze regelen. Een codicil is beperkt tot specifieke persoonlijke bezittingen, terwijl een testament een alomvattende regeling is voor de gehele nalatenschap, inclusief financiën, onroerend goed en andere zaken. Het opstellen van een codicil kan handig zijn wanneer je specifieke bezittingen wilt toewijzen aan bepaalde personen, of als je speciale wensen hebt met betrekking tot deze bezittingen. Het biedt een flexibele en aanvullende mogelijkheid om jouw nalatenschap naar jouw wensen vorm te geven. Je moet er rekening mee jouden dat de geldigheid en rechtskracht van een codicil kunnen variëren afhankelijk van de wetgeving in jouw rechtsgebied. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat jouw codicil voldoet aan de vereisten en geldig is volgens de geldende wetten.

Rechtsgeldigheid van een Codicil

De rechtsgeldigheid van een codicil hangt af van verschillende factoren, waaronder de lokale wetgeving en specifieke vereisten die van toepassing zijn in jouw rechtsgebied. Het is essentieel om de geldende wetten en regelgeving te begrijpen voordat je een codicil opstelt, zodat je ervoor kunt zorgen dat het document rechtsgeldig is en jouw wensen worden nageleefd.

Bovendien kan het inhuren van een ervaren erfrechtspecialist of notaris van onschatbare waarde zijn bij het opstellen van een codicil. Deze professionals hebben een diepgaande kennis van de wetten en regels met betrekking tot nalatenschappen in jouw rechtsgebied. Ze kunnen je adviseren over de geldigheid van een codicil en ervoor zorgen dat het document aan alle vereisten voldoet.

Het is ook belangrijk op te merken dat wetten met betrekking tot codicillen kunnen veranderen en bijgewerkt kunnen worden. Daarom is het verstandig om periodiek jouw codicil te herzien en te controleren of het nog steeds in overeenstemming is met de geldende wetgeving. Op die manier kun je er zeker van zijn dat jouw codicil up-to-date is en juridisch afdwingbaar blijft.

Het belangrijkste advies is om, voordat je een codicil opstelt, juridisch advies in te winnen dat specifiek is voor jouw rechtsgebied. Een professionele erfrechtspecialist kan je begeleiden bij het opstellen van een rechtsgeldig codicil dat jouw wensen weerspiegelt en ervoor zorgt dat jouw nalatenschap op de juiste manier wordt verdeeld.

Vereisten voor een Geldig Codicil

Om ervoor te zorgen dat een codicil geldig is, moeten bepaalde vereisten worden nageleefd. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste vereisten die doorgaans gelden voor een geldig codicil:

 1. Schriftelijke vorm: Een codicil moet doorgaans schriftelijk zijn opgesteld. Mondelinge afspraken of informele notities worden over het algemeen niet als geldig beschouwd. Het is belangrijk om de tijd te nemen om jouw wensen duidelijk en beknopt op schrift te stellen.
 2. Datum: Het codicil moet zijn voorzien van een duidelijke datum waarop het is opgesteld. Deze datum kan belangrijk zijn bij het bepalen van de geldigheid ervan en het vaststellen van de chronologie van meerdere codicillen of testamenten.
 3. Handtekening: Het codicil moet worden ondertekend door de opsteller. Dit bevestigt dat de inhoud van het codicil overeenkomt met de wensen van de opsteller. De handtekening moet worden geplaatst op een plaats die het document duidelijk identificeert als het codicil.
 4. Specifieke instructies: Het codicil moet specifieke instructies bevatten met betrekking tot de persoonlijke bezittingen die je wilt toewijzen of verdelen. Deze instructies moeten zo duidelijk mogelijk worden geformuleerd, zodat er geen verwarring ontstaat over jouw bedoelingen.
 5. Identificeerbare details: Het is belangrijk om in het codicil voldoende details op te nemen om de persoonlijke bezittingen of personen te identificeren waarop de instructies van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gedetailleerde beschrijvingen van eigendommen, zoals serienummers, foto’s of andere unieke kenmerken.
 6. Geen tegenstrijdigheden met het testament: Een geldig codicil mag geen tegenstrijdige bepalingen bevatten ten opzichte van het testament. Als er sprake is van tegenstrijdigheden, kan dit leiden tot interpretatieproblemen en mogelijke juridische geschillen. Het is daarom belangrijk om consistentie te waarborgen tussen het codicil en het testament. Zie hierbij de regels en uitgangspunten voor het opstellen van een testament.

Voordelen en Toepassingen van een Codicil

Een codicil biedt verschillende voordelen en toepassingen voor het regelen van specifieke aspecten van jouw nalatenschap. Hieronder worden enkele van de voordelen en mogelijke toepassingen van een codicil besproken:

 1. Specifieke toewijzing van persoonlijke bezittingen: Een codicil stelt je in staat om specifieke instructies te geven met betrekking tot de verdeling van persoonlijke bezittingen, zoals sieraden, meubels, kunstwerken of andere waardevolle items. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat deze bezittingen naar de door jou gewenste personen gaan.
 2. Erfenis voor geliefden en dierbaren: Met een codicil kun je bepalen welke personen specifieke persoonlijke bezittingen erven. Dit kan waardevol zijn om dierbaren en geliefden te gedenken door hen iets persoonlijks te schenken dat voor jou van betekenis is.
 3. Begeleiding voor begrafeniswensen: Een codicil kan ook worden gebruikt om begrafeniswensen vast te leggen. Hierdoor kun je specifieke instructies geven met betrekking tot jouw begrafenis, crematie, herdenkingsdienst of andere uitvaartgerelateerde zaken. Dit helpt jouw nabestaanden bij het respecteren van jouw laatste wensen.
 4. Voogdijregeling voor huisdieren: Als je huisdieren hebt, kun je in een codicil ook voogdijregelingen opnemen. Dit zorgt ervoor dat jouw huisdieren goed worden verzorgd en beschermd na jouw overlijden.
 5. Flexibiliteit en aanvulling op een testament: Een codicil biedt flexibiliteit en aanvulling op een testament. Terwijl een testament een bredere regeling is voor jouw nalatenschap, stelt een codicil je in staat om specifieke zaken aan te pakken die niet in het testament zijn opgenomen. Het hebben van een passend testament (zie voorbeelden van het testament) en levenstestament blijft cruciaal. Een codicil biedt een aanvulling hierop.

Conclusie Codicil

Het opstellen van een codicil biedt een waardevol instrument om specifieke aspecten van jouw nalatenschap te regelen. In dit artikel hebben we de betekenis van een codicil besproken, evenals het verschil tussen een codicil en een testament. We hebben ook de rechtsgeldigheid van een codicil behandeld en de belangrijkste vereisten benoemd waaraan een codicil moet voldoen.

Een codicil kan je helpen om persoonlijke bezittingen specifiek toe te wijzen, begrafeniswensen vast te leggen en zelfs voogdijregelingen voor huisdieren op te nemen. Het biedt een flexibele aanvulling op een testament en geeft je de mogelijkheid om jouw laatste wensen op een gedetailleerde manier te communiceren.

Bij Thuisnotaris begrijpen we het belang van een goed opgesteld codicil en bieden we expertise in online testamenten en levenstestamenten. We hebben een breed scala aan opties, zoals het ontdek pakket, het doe-het-zelf pakket en het laat je helpen pakket, zodat je jouw eigen testament kunt samenstellen op een manier die bij jou past. Onze samenwerking met het grootste Notariskantoor van Nederland, evenals onze ervaring met ruim 30.000 klanten, garanderen de kwaliteit en deskundigheid die je mag verwachten

 

Het opstellen van een codicil biedt verschillende voordelen, zoals het zekerstellen van jouw persoonlijke bezittingen, het respecteren van jouw begrafeniswensen en het beschermen van jouw huisdieren. Zorg ervoor dat jouw laatste wensen worden gerespecteerd en jouw nalatenschap op de juiste manier wordt verdeeld.

Delen via

Online gemakkelijk en snel regelen!

Ontdek

Gratis

Ontdek hoe je ideale samenlevingscontract of testament er uit ziet en bepaal later of je verder wilt.

Doe het zelf

Per akte €275

Maak zelf je samenlevingscontract of testament, laat ons het controleren, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Laat je helpen

Per akte €275
+
Eenmalig €99

Bespreek met een erfrechtspecialist je wensen en maak samen je testament, teken bij een notaris bij jou in de buurt.

Check je situatie met de TestamentTest

De TestamentTest geeft jou inzicht of je testament en/of levenstestament goed geregeld is. Op basis van een aantal vragen krijg je snel en eenvoudig meer duidelijkheid over je eigen situatie en mogelijkheden. Je ontvangt na het invullende van de test ook een persoonlijk verslag. Ruim 80.000 mensen hebben de test ingevuld!

Doe de TestamentTest